Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste?

2 psl. / 1046 žod.

Ištrauka

Mūsų gimtoji lietuvių kalba yra viena seniausių ne tik Europos žemyne, bet ir visame pasaulyje. Pirmasis žinomas lietuviškas raštas – anoniminis poterių tekstas, ranka įrašytas į 1503m. Štrasburge išleistos knygos ,,Tractatus sacerdotalis“ paskutinį puslapį, o pirmieji žinomi lietuvių kalbos paminklai siekia XVI a. pradžią. Nėra abejonės, kad bažnytinių lietuviškų rankraščių būta ir anksčiau, gal net XIVa. pabaigoje. Seniausia žinoma spausdinta lietuviška knyga yra Martyno Mažvydo ,,Katekizmas‘‘ parašytas žemaičių tarmės pagrindu ir išspausdintas Karaliaučiuje. Tačiau istorijos sūkuriuose ši kalba daugybę kartų galėjo visam laikui dingti nuo Europos kalbinio žemėlapio. Ir polonizacijos, ir vėlesnės rusifikacijos laikais prasčiokiška laikyta lietuvių kalba išgyveno paprastų kaimo žmonių dėka. Prieš daugiau nei 400 metų lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša teigė, kad ,,Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba‘‘. Aš ne tik pritariu šiai humanisto minčiai, bet ir galiu drąsiai teigti, kad mūsų gimtoji kalba yra reikalinga ne tik patiems lietuviams, tačiau ir įvairiems kitų šalių mokslininkams, archeologams, istorikams bei kitų specialybių atstovams. Taigi, nors lietuvių kalba šneka vos 4 milijonai žmonių pasaulyje, tačiau jos išsaugojimas yra labai svarbus viso pasaulio kalbų kontekste.


Turinys

  • 1. Įžanga. Lietuvių kalbą reikia išsaugoti dėl jos išskirtinumo viso pasaulio kalbų kontekste.
  • 2. I dėstymo teiginys. Gimtosios kalbos išlikimas labai svarbus pačios Lietuvos išlikimui.
  • 3. II dėstymo teiginys. Lietuvių kalba yra reikalinga ir svarbi viso pasaulio mokslininkams.
  • 4. III dėstymo teiginys. Lietuvių kalba yra unikali.
  • 5. Išvada. Lietuvių kalba yra svarbi ne tik patiems lietuviams, bet ir visam pasauliui. Labai svarbu ją išsaugoti.

Reziumė

Autorius
nelia
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 22, 2020
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste

Literatūra Rašinys vytautest
„Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą.“...

Publicistas Konradas Virgiejus rašė: „Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į kalbos skurdinimo problemą.

Literatūra Rašinys 2016 m. ruta.folk
Publicistas Konradas Virgiejus rašė: „Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“. Argumentuotai...

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“,– prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste

Literatūra Rašinys 2019 m. dofkanas
Kalba – be galo svarbi mūsų šalies istorijos ir kultūros dalis. Kiekvienas gali didžiuotis galėdamas kalbėti gimtąja kalba, ją puoselėti, bei saugoti. Gimtoji...