Senoji literatūra suteikia galimybę praeityje rasti ir plėtoti vertybes, kurios būtų svarbios dabartyje. Pagrįskite šią mintį arba paneikite. (Daukša, Radvanas, Sruoga)

5 psl. / 1368 žod.

Ištrauka

Vertybės yra kiekvieno žmogaus individualus suvokimas, kuris pradedamas formuoti ankstyvoje vaikystėje. Šeima, aplinka, papročiai, tradicijos kiekvienam iš mūsų padeda susikurti unikalią ir individualią savo vertybių sistemą. Tačiau lemiamą žingsnį vertybių prioritetuose padedame kiekvienas savarankiškai, pasirenkame tai, kas mums atrodo svarbiausia ir geriausia. Tam įtakos turi ir kultūrinė patirtis: perskaitytos knygos, peržiūrėti filmai, išgirsti ar sužinoti istoriniai įvykiai taip pat prisideda prie vertybių formavimo. Visų svarbiausia yra nepaminti savo įsitikinimų, vertybių, būtina jas ginti ir puoselėti. O tokios vertybės yra plėtojamos senojoje literatūroje, iš kurios kiekvienas turėtume ne tik pasimokyti, bet ir pasirinkti ir pritaikyti tokias vertybes savo gyvenime. Šiandien savo viešojoje kalboje remsiuosi M. Daukšos, J. Radvano bei B. Sruogos kūryba.

Mano manymu, vienas reikšmingiausių moralinių  kūrinių lietuvių literatūrai bei jos visuomenei yra Mikalojaus Daukšos „Potilė“.  Iš šio pamokslų rinkinio, kiekvienas galime pasisemti taurių vertybių, įsisavinti svarbiausias mintis, kurias galėsime pritaikyti gyvenime. M. Daukšos kūriniai pasižymi savitu stiliumi, turtinga kalba, juose pradėti vartoti iki tol negirdėti lietuviški naujadarai, kaip mokytojas, valia, įkvėpimas, išmintis ir daugelis kitų. M. Daukša savo kūryboje nevengia moralizuoti ir auklėti tautiečių. Kūrinyje „Postilė“ Daukša parašė lenkišką pratarmę, kurioje kreipėsi į Lietuvos visuomenę, skatindamas kurti raštiją lietuvių kalbai. Pratarmėje reiškiama naujųjų laikų tautos suverenumo samprata, aukštinama gimtoji kalba, pabrėžiama jos svarba tautai ir valstybei.  M. Daukšos „Postilė“ – didelės apimties (daugiau nei 600 puslapių) pamokslų rinkinys, interpretuojantis ir komentuojantis Naujojo Testamento Evangelijas. „Postilės“ turinys polemiškas, pamoksluose karštai kritikuojamos protestantų doktrinos ir ginami Katalikų bažnyčios papročiai bei tradicijos.


Reziumė

Autorius
pince18
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 28, 2020
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Literatūrologė Brigita Dimavičienė teigia, kad svarbiausias paauglių literatūros tikslas – „sudominti labai reiklų skaitytoją, todėl knygos, kurios kalba su paaugliu jam suprantama kalba, išlieka populiariausios.“ Pagrįskite arba paneikite šią mintį remdamiesi savo skaitytais kūriniais

Literatūra Rašinys sweetdreams
Kiekviena knyga yra naudinga, bet ne visos pritraukia šiuolaikinio jaunimo dėmesį. Norint sudominti reiklų skaitytoją, turi rašyti paaugliui suprantama kalba. Knygose turi...