Moralinės sąmonės permainos Jono Biliūno (1879-1907) kūryboje

2 psl. / 618 žod.

Ištrauka

Kriterijus mano darbams - sąžinė,“ - sakė Biliūnas.

„Tik viena literatūra ir įneša žmogui ramumą į širdį, šiek tiek jo skausmus nutildo; daila visados šlifuoja žmogų, - taip visai blogai priseitų“ /J. Biliūnas/

Skriauda ir kaltė; egzistenciniai išbandymai.

Skriauda ir kaltė yra svarbiausios moralinės problemos, kurias XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje kelia didieji pasaulio rašytojai humanistai. Itin jos gilios F. Dostojevskio kūryboje.

Skriauda, jos išgyvenimas rūpi ir Biliūnui. Žinomiausias šios temos apsakymas - „Ubagas“. Pasakotojas, išgyvenantis sunkią savo paties situaciją (sergantis parvažiavęs tėviškėn), suvedamas su seneliu, kuris „drebančiom rankom atidarė vartelius ir įėjo kieman“. Ištikusi nelaimė yra apėmusi visą žmogų. Slegia ne tiek nelaimė (jis jau senas, nedaug bereikią), kiek moralinė skriauda, netinkamas elgesys (Petrą Sabaliūną (toks senelio vardas) sūnus išvarė iš namų, kai jis paseno ir tapo nereikalingas), kuris pažeidžia žmogiškumą, sunaikina sandorą (baigia nykti ir bitės: „kur namuos vaidai, ten bitėms ne vieta“. Apsakymo pasakotojas pasijunta esąs kaltas: ,,jaučiau, kad dalį amžinos vaikų kaltės ir aš savyje nešioju. Jis prašo atleidimo: „Atleisk man tamsta, kad niekuo negaliu tamstai padėti“. Biliūnui skriauda - pirmiausia moralinė skriauda, tokią skriaudą žmogus nešioja širdyje, jos negalima išmatuoti materialiais dalykais. Tad ir kaltė nebūtinai yra aiškus nusikaltimas, už kurį galima bausti. Kaltė yra ir moralinis nusižengimas. Savo kaltės suvokimas - būtina žmogaus dorėjimo sąlyga. Kentėti už kitų kaltes yra aukščiausia žmogaus dorumo pakopa, mažai kam tepasiekiama.


Reziumė

Autorius
dompativa
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 5, 2020
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Jonas Biliūnas. Apysaka “Liūdna pasaka”

Literatūra Prezentacija rastodarbai2014
Šią apysaką J. Biliūnas rašė Zakopanėje, jau sunkiai sirgdamas. Akstiną parašyti apysaką, matyt, bus davę įspūdžiai, patirti 1906 m. vasarą besigydant Kačerginėje, stebint...

Jonas Biliūnas - “Kliudžiau”

Literatūra Prezentacija rastodarbai2014
►Apsakymas ,,Kliudžiau” parašytas 1905 m . gegužės 22 dieną. ►Tuo laiku rašytojas patyrė didžiausią dvasinį išgyvenimą: 1904 m . rudeniop, tik susituokusiam su...

Jonas Biliūnas. Biografija ir kūryba.

Literatūra Prezentacija 2017 m. tarzanas
Prezentacija skirta pristatyti J.Biliūno gyvenimo faktams bei nuveiktiems darbams. Paminėtos garsiausio novelės bei apysakos. Visa informacija yra surinkti iš patikimų šaltinių, tarp kurių...

Moraliniai priesakai Jono Biliūno kūryboje

Literatūra Konspektas 2022 m. Ignas_L
Pateikiami trys moraliniai/krikščioniški priesaikai pasireiškiantys Jono Biliūno kūryboje. Kiekvienas priesaikas pagrindžiamas literatūrinio rašinio pastraipos stiliumi.