Ar tautiškumas dar vertybė?

1 psl. / 392 žod.

Ištrauka

Ilgus amžius kultūriniuose verpetuose besisukančios lietuvių tautos požiūris į gimtąją kalbą, kaip į tautinio išlikimo garantą, kinta, dažnai jai mūsų lūpose nelieka vietos.Susiklosčiusios istorinės aplinkybės ( okupacijos, karai, kultūrinė asimiliacija) daug kartų išbandė mūsų gimtąjį žodį ir lietuvių meilę jam. Vienu didžiausiu iššūkių tautai tapo XVIII amžiaus pradžioje, po itin stipraus maro proveržio, karaliaus į šalį pradėti keldinti kitataučiai - vokiečiai, šveicarai, prancūzai. Būtent šis kultūrų susikirtimas ir dėl jo kilusi kova už lietuvių kalbos gyvastį tapo viena ryškiausių pastoriaus Kristijono Donelaičio epinės poemos ,,Metai” temų.


Literatūros sąrašas

Kristijono Donelaičio epinė poema ,,Metai”, J. Marcinkevičiaus eilėraščių rinktinė ,,Paskui rugį ir meilę”, Aido Marčėno eilėraštis ,,Maxima”.


Reziumė

Autorius
1080pijus
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 18, 2023
Publikuotas
2023 m.
Apimtis
1 psl.

Susiję darbai

Anot literatūrologo, rašytojo regimanto tamošaičio, ,,Atsiremdami į klasiką mes daromės tiesūs, teisingi, mūsų mintis atranda tikrąsias vertybes ir per jas randame kelią į kitą žmogų“. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

Literatūra Rašinys kristale10
Gyvename moderniame informacinių technologijų amžiuje, kuriame, deja, knygoms vietos lieka vis mažiau. Televizija, kompiuteriai, mobilieji telefonai pastaruoju metu daug labiau vertinami nei knygų...