Politinė sociologija. Socialinių sluoksnių pasitikėjimo ir dalyvavimo politikoje bruožai

13 psl. / 3534 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas.
Politika – tai žmonių veiklos sritis, atspindinti santykius dėl valdžios ar atskirų jos institucijų. Politikos ir kultūros kaip atskirų reiškinių santykius atspindi politinės kultūros fenomenas. Politinė kultūra yra sudedamoji bendrosios kultūros dalis, kuri lemia politinį visuomenės gyvenimą, politinę sąmonę ir politinį elgesį, užtikrina politinio proceso atkūrimą, sudarydama lyg tam tikrą vykstančio proceso foną. Politinė kultūra yra natūralus istorinės raidos rezultatas. Per istorinį procesą sukauptas ir perduodamas iš kartos į kartą politinio gyvenimo patyrimas užtikrina gyvenimo perimamumą, atkūrimą bei brandžios politinės kultūros atsiradimą. Būtent brandi politinė kultūra užtikrina pilietinės visuomenės egzistavimą valstybėje.
Politinis angažuotumas, t.y. noras ir pajėgumas dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir kontroliuoti politinę valdžią bei pasitikėjimas yra vieni iš svarbiausių pilietinės visuomenės bruožų. Kitaip tariant, pilietinė visuomenė yra politiškai aktyvi visuomenė. Būtent nuo piliečių aktyvumo ir sąmoningumo priklauso valstybės sėkminga ateitis. Pokomunistinėse šalyse politinė kultūra dar nepasiekė Vakarų demokratinėms visuomenėms būdingo lygio, pasitikėjimo lygis bei piliečių aktyvumas jose yra gana žemas. Panaši situacija yra susiklosčiusi ir Lietuvoje. Visa tai skatina atidžiau panagrinėti politinę kultūrą Lietuvoje, pagrindinį dėmesį sutelkiant į skirtingų socialinių sluoksnių –jaunimo ir vyresniojo amžiaus piliečių - aktyvumą bei pasitikėjimą lemiančius veiksnius ir raidos tendencijas.
Darbo tikslas.
Aptarti pilietinės politinės kultūros esmę ir svarbą modernioje demokratinėje visuomenėje bei ištirti politinės kultūros raišką Lietuvoje skirtingų socialinių sluoksnių - jaunimo ir vyresniojo amžiaus piliečių - aktyvumo ir pasitikėjimo lygio analizės pagrindu.
Darbo uždaviniai.
1) aptarti politinės kultūros esmę ir svarbą, išryškinant pilietinį politinės kultūros tipą;
2) išanalizuoti politinio dalyvavimo problemą lyginant skirtingo amžiaus žmonių grupes;
3) nustatyti pilietino nepasitikėjimo lygį Lietuvos jaunimo ir vyresniojo amžiaus žmonių tarpe.
Darbo metodai.
Temos analizei pasitelkti empirinis, aprašomasis bei apibendrinamasis tyrimo metodai.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. POLITINĖ KULTŪRA IR PILIETIŠKUMAS4
  • 2. POLITINIO DALYVAVIMO PROBLEMA5
  • 3. POLITINIO VYKSMO BRUOŽAI PILIETINIO NEPASITIKĖJIMO APLINKOJE7
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA9

Reziumė

Autorius
bekepuraite
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 22, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Politikos mokslas - socialinis mokslas

Politologija Referatas elderx
Politika- neatsiejama šiuolaikinės valstybės dalis, tuo pačiu galima teigti, jog politika tapo vienu išsvarbiausių šių dienų žmonių gyvenimo aspektų. Dėja, dauguma žmonių vis...

Politikos mokslas – socialinis mokslas

Politologija Referatas 2012 m. egless26
Nuo neatmenamų laikų žmonės stengėsi suvokti, paaiškinti ne tik juos supančios gamtos, bet ir visuomeninio gyvenimo reiškinius. Juos domino ne tik kolektyvinio gyvenimo...

Vydūno Tautinė kultūra ir politika

Politologija Referatas 2013 m. robertukassz
Šiame darbe bus aptariama Vydūno tautinė kultūra ir politika. Bus kalbama kaip Vydūnas suprato tautos kultūrinę prigimtį, valdžios esmę ir kilmę. Taip pat...

Aristotelio politika

Politologija Referatas 2016 m. snicas
Šiame darbe pasirinkome panagrinėti vieną iš žymiausių Aristotelio veikalų „Politika“. „Politika“ buvo rašomas kaip paskaitų kursas. I knygoje aptariami ūkio klausimai, II samprotavimai...