Socialiniai mokslai / Politologija

Politinė sociologija. Socialinių sluoksnių pasitikėjimo ir dalyvavimo politikoje bruožai

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas.
Politika – tai žmonių veiklos sritis, atspindinti santykius dėl valdžios ar atskirų jos institucijų. Politikos ir kultūros kaip atskirų reiškinių santykius atspindi politinės kultūros fenomenas. Politinė kultūra yra sudedamoji bendrosios kultūros dalis, kuri lemia politinį visuomenės gyvenimą, politinę sąmonę ir politinį elgesį, užtikrina politinio proceso atkūrimą, sudarydama lyg tam tikrą vykstančio proceso foną. Politinė kultūra yra natūralus istorinės raidos rezultatas. Per istorinį procesą sukauptas ir perduodamas iš kartos į kartą politinio gyvenimo patyrimas užtikrina gyvenimo perimamumą, atkūrimą bei brandžios politinės kultūros atsiradimą. Būtent brandi politinė kultūra užtikrina pilietinės visuomenės egzistavimą valstybėje.
Politinis angažuotumas, t.y. noras ir pajėgumas dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir kontroliuoti politinę valdžią bei pasitikėjimas yra vieni iš svarbiausių pilietinės visuomenės bruožų. Kitaip tariant, pilietinė visuomenė yra politiškai aktyvi visuomenė. Būtent nuo piliečių aktyvumo ir sąmoningumo priklauso valstybės sėkminga ateitis. Pokomunistinėse šalyse politinė kultūra dar nepasiekė Vakarų demokratinėms visuomenėms būdingo lygio, pasitikėjimo lygis bei piliečių aktyvumas jose yra gana žemas. Panaši situacija yra susiklosčiusi ir Lietuvoje. Visa tai skatina atidžiau panagrinėti politinę kultūrą Lietuvoje, pagrindinį dėmesį sutelkiant į skirtingų socialinių sluoksnių –jaunimo ir vyresniojo amžiaus piliečių - aktyvumą bei pasitikėjimą lemiančius veiksnius ir raidos tendencijas.
Darbo tikslas.
Aptarti pilietinės politinės kultūros esmę ir svarbą modernioje demokratinėje visuomenėje bei ištirti politinės kultūros raišką Lietuvoje skirtingų socialinių sluoksnių - jaunimo ir vyresniojo amžiaus piliečių - aktyvumo ir pasitikėjimo lygio analizės pagrindu.
Darbo uždaviniai.
1) aptarti politinės kultūros esmę ir svarbą, išryškinant pilietinį politinės kultūros tipą;
2) išanalizuoti politinio dalyvavimo problemą lyginant skirtingo amžiaus žmonių grupes;
3) nustatyti pilietino nepasitikėjimo lygį Lietuvos jaunimo ir vyresniojo amžiaus žmonių tarpe.
Darbo metodai.
Temos analizei pasitelkti empirinis, aprašomasis bei apibendrinamasis tyrimo metodai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3534 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. POLITINĖ KULTŪRA IR PILIETIŠKUMAS4
  • 2. POLITINIO DALYVAVIMO PROBLEMA5
  • 3. POLITINIO VYKSMO BRUOŽAI PILIETINIO NEPASITIKĖJIMO APLINKOJE7
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA9

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Europos Sąjungos socialinė politika
Kursinis darbas Europos Sąjungos socialinė politika

1 Kurso magistrantės kursinis darbas. Socialiniai mokslai. Darbo tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos socialines problemas [...]

Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
Diplominis darbas Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Lietuvoje jaunimo politika plėtojama jau daugiau nei 20 metų. Per šiuos [...]

Politikų įvaizdžio formavimas socialinėse medijose
Diplominis darbas Politikų įvaizdžio formavimas socialinėse medijose

Šiuolaikiniame pasaulyje politiko įvaizdis visuomenės akyse neabejotinai yra vienas didţiausių konkurencinių paranašumų, neretai teigiamas politiko [...]

Socialinė apsaugos teisė ir socialinė politika
Paruoštukė Socialinė apsaugos teisė ir socialinė politika

Lietuvos socialinės apsaugos sistema susideda iš dviejų dalių – privalomojo socialinio draudimo ir socialinės paramos [...]

LR socialinė politika
Kursinis darbas LR socialinė politika

Socialinė politika – tai priemonių ir politinių veiksmų visuma, kuria siekiama socialinės gerovės. Socialinė [...]

NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”
Referatas NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”

Darbe „NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“ [...]

NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”
Prezentacija NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”

Trumpai ir aiškiai pristatoma socialinės ekonomikos, jos dalyvių, labdaros ir paramos fondų sampratos, Lietuvos vaikų [...]

Gerovės valstybės socialinė politika
Referatas Gerovės valstybės socialinė politika

Gerovės valstybė- tai socialinių institutų visuma, leidžainti valstybei regulioti ekonomiką, socialinę sferą, dirbančiųjų ir darbdavių [...]

Socialinės politikos atsiradimo prielaidos ir raida
Prezentacija Socialinės politikos atsiradimo prielaidos ir raida

Socialinė politika tai Valdžios  vykdoma politikA, skirta teisiškai reguliuoti Visuomenės poreikius,  kylančias problemas. Edukacinė (švietimo) politika; [...]

Socialinės politikos konspektas
Konspektas Socialinės politikos konspektas

Įvadinė paskaita. Socialinė politika – valstybės veikla, kuria siekiama piliečių gerovės; socialinių problemų sprendimo strategija ir [...]

NVO vaidmuo socialinės politikos įgyvendinime
Kursinis darbas NVO vaidmuo socialinės politikos įgyvendinime

      Jau daugelį dešimtmečių egzistuoja praktika, kai valstybė yra atsakinga ne tik už ekonominius, užsienio [...]

Politikos mokslas - socialinis mokslas
Referatas Politikos mokslas - socialinis mokslas

Politika- neatsiejama šiuolaikinės valstybės dalis, tuo pačiu galima teigti, jog politika tapo vienu išsvarbiausių [...]

Politikos mokslas – socialinis mokslas
Referatas Politikos mokslas – socialinis mokslas

Nuo neatmenamų laikų žmonės stengėsi suvokti, paaiškinti ne tik juos supančios gamtos, bet ir visuomeninio [...]

Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui
Referatas Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ES aukštojo mokslo politiką ir jos daromą įtaką Lietuvos aukštajam mokslui. Tyrimo [...]

Protesto politika
Referatas Protesto politika

Darbo tikslas- atsakyti, ar nekonvencinis elgesys yra priimtinas Lietuvoje, kas ir kiek dalyvauja protesto veiksmuose [...]