Politikos mokslas – socialinis mokslas

12 psl. / 2283 žod.

Ištrauka

Nuo neatmenamų laikų žmonės stengėsi suvokti, paaiškinti ne tik juos supančios gamtos, bet ir visuomeninio gyvenimo reiškinius. Juos domino ne tik kolektyvinio gyvenimo formos, bet ir esama bei būsima valstybės struktūra, valdymo formos, socialinių grupių bei sluoksnių tarpusavio santykiai ir pan.
Politikos terminas žinomas ir vartojamas jau tūkstančius metų, tačiau tik naujaisiais laikais, besiformuojant socialinei ir moralinei filosofijai, imta skirti visuomeninio gyvenimo elementus, įeinančius į politikos sąvoką. Ilgą laika politiniai mokslai priklausė filosofijos sferai ir tik XIX a. pabaigoje nuo jo atsiskyrė. Kaip moderni atskira mokslo šaka susiformavo XX a. penktajame dešimtmetyje, iki tol ji dažniausiai laikyta viena iš filosofijos pakraipų. Politikos mokslo apibrėžimas - tai pirmas žingsnis į disciplinos supratimą. Politikos mokslas – socialinis mokslas, nagrinėjantis politikos teoriją ir praktiką, aprašantis ir analizuojantis politines sistemas ir politinį elgesį. Politika iš esmės yra ne kas kita kaip pačių įvairiausių žmogaus veiklos formų šerdis ir sintezė. Galima sakyti, kad politika yra pasaulėžiūros, filosofinių, ideologinių nuostatų, programų bei pažiūrų į visuomenę, valstybę ir nacionalinius interesus, išreiškiančius įvairių socialinių grupių siekius, tąsa kitomis priemonėmis. Taigi politologiją, tyrinėjančią visuomenės politinį gyvenimą, galime apibrėžti kaip mokslą, visapusiškai analizuojantį diferencijuotos visuomenės politinę sistemą bei ją ar tam tikrus jos elementus atspindinčias politines idėjas ir mokymus.
Darbo tikslas: atskleisti politikos, kaip socialinio mokslo sąvoką.
Darbo uždaviniai:
• Apžvelgti politikos mokslo kilmę ir raidą;
• Aptarti politikos mokslo ištakas, kryptis bei jo struktūrą;
• Išnagrinėti politikos mokslų sąsają socialinių mokslų kontekste.


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Politikos mokslas………………………………………………………………4
  • Politikos mokslo kilmė ir raida…………………………………………………4
  • Politikos mokslo ištakos ir kryptys………………………………………………6
  • Politikos mokslo struktūra………………………………………………………7
  • 2. Politikos mokslas – socialinis mokslas………………………………………….8
  • Išvados11
  • Literatūros šaltinių sąrašas12

Reziumė

Autorius
egless26
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 18, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Politikos mokslas - socialinis mokslas

Politologija Referatas elderx
Politika- neatsiejama šiuolaikinės valstybės dalis, tuo pačiu galima teigti, jog politika tapo vienu išsvarbiausių šių dienų žmonių gyvenimo aspektų. Dėja, dauguma žmonių vis...

Politikų įvaizdžio formavimas socialinėse medijose

Politologija Diplominis darbas 2013 m. megakriu
Šiuolaikiniame pasaulyje politiko įvaizdis visuomenės akyse neabejotinai yra vienas didţiausių konkurencinių paranašumų, neretai teigiamas politiko įvaizdis atneša kur kas didesnę naudą nei puikiai...