Vandens teršalai ir jų įtaka vandens kokybei bei žmogaus sveikatai

10 psl. / 1672 žod.

Ištrauka

Vanduo – labiausiai paplitęs Žemėje junginys. Žemės vandeninis apvalkalas – hidrosfera – sudaro 71 % Žemės paviršiaus. Vanduo atliko ir atlieka lemiamą vaidmenį Žemės geologijos istorijoje, klimato ir orų formavime, medžiagų apykaitoje, gyvybės fiziologinėje ir biologinėje sferoje.
Tarša – tai medžiagų, preparatų, organizmų ar jų mišinių (toliau – teršalų) išmetimas (išleidimas, paskleidimas) į aplinką (arba į gaminamas medžiagas, pvz., maistą) kaip žmonių veiklos rezultatas, savo pasekmėmis neigiamai veikiantis žmogaus gyvenimo kokybę ar ekosistemas.
Trims ketvirtadaliams žmonijos aprūpinimas vandeniu bei jo kokybė tebėra aktuali problema. Vartojamojo vandens resursų išsaugojimas ir jo kokybės pagerinimas kelia didelį susirūpinimą.
Visiškai švarių vandenų nėra, juose yra ištirpusių mineralinių dalelių ir organinių priemaišų, vienur jų koncentracija didesnė, kitur mažesnė. Užterštais laikomi tie vandenys, kuriuose pakitus cheminiai ar mechaninei sudėčiai yra sutrikę normalūs gamtiniai procesai ir dėl tos priežasties jie negali būti vartojami ūkyje ir buityje.
Daugiausia vandenį teršia pramonė, miestai, žemės ūkis, transportas, miško plukdymas ir pavienių žmonių neatsakinga veikla.

Darbo tikslas – aptarti vandens teršalus ir jų įtaką vandens kokybei bei žmogaus sveikatai. 


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. VANDENS UŽTERŠTUMAS3
 • 1.1. Vandens užterštumo vertinimas3
 • 1.2. Mikrobiologinė tarša4
 • 1.3. Cheminė tarša4
 • 1.3.1. Neorganiniai cheminiai teršalai5
 • 1.3.2. Organiniai cheminiai teršalai5
 • 1.3.3. Gamtiniai (natūralūs) ir antropogeniniai teršalai6
 • 1.3.4. Nitratai ir nitritai7
 • 1.3.5. Amonis7
 • 1.3.6. Fluoras8
 • IŠVADOS9
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS10

Reziumė

Autorius
bleir
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 2, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Vandenynų ir jūrų tarša

Ekologija Prezentacija aurora
Vandens ekologinė būklė biosferoje turi didelę reikšmę. Tai pagrindinė terpė visiems svarbiems ekologiniams procesams. Vandenyno ištekliais (daugiausia maisto) žmonės naudojasi jau nuo paleolito...

Teršalai vandenyje

Ekologija Prezentacija bleir
Įvadas; Vandens užterštumo vertinimas; Mikrobiologinė tarša; Cheminė tarša; Nitratai ir nitritai; Amonis; Fluoras; Išvados; Literatūros sąrašas.

Vandens teršalai

Ekologija Prezentacija crettive
Darbo tikslas: Išanalizuoti vandens taršos šaltinius. Darbo uždaviniai: Išsiaiškinti, kas labiausiai teršia vandenį, kaip tie teršalai skirstomi ir kaip sumažinti vandens...

Vandenynų ir jūrų tarša

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Žmonija iki šiol neišmoko organizuoti uždaros visos gamtonaudos sistemos – iš aplinkos ji ima sau naudingas medžiagas ir išmeta tai, kas pasidaro nebereikalinga....

Oro taršos įtaka žmogaus sveikatai

Ekologija Referatas 2013 m. giedriusnote3
Žmogaus sveikata lemia daugelis veiknsių, genetinės savybės, gyvenimo būdas, maistas, tinkama sveikatos priežiūra, socialinė padėtis. Pastovi žmogaus sveikatos ir išlikimo sąlyga priklauso nuo...