Juostos upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

25 psl. / 250 žod.

Ištrauka

Vandens ištekliai yra labai svarbus kiekvienos šalies gamtos turtas, todėl labai aktualu juos racionaliai naudoti ir saugoti nuo taršos. Nors vandens ištekliai yra atsinaujinantis gamtos turtas, tačiau jie netolygiai pasiskirsto teritorijoje ir laike. Dėl šių priežasčių jau šiandien daugelyje pasaulio šalių vandens trūksta.

Juosta – upė, tekanti Anykščių ir Panevėžio rajonuose; Nevėžio dešinysis intakas. Išteka iš Juostino ežero, teka į šiaurės vakarus. Žemupyje pasuka į vakarus ir įteka į Ekrano gamyklos tvenkinį Panevėžio pietrytiniame pakraštyje. Intakai: Užlužupys, Juostinas (kairieji), Jūrupis, Rekstinas, Venys, Akmena (dešinieji). Upės vaga sureguliuota. Žiemą neretai įšala iki dugno. Vidurupis įeina į Juostos hidrografinį draustinį. Raguvėlės gyvenvietėje, siekiant palaikyti vandens lygį, buvo pastatytos dvi užtvankos. Prie Juostos esančios gyvenvietės: Troškūnai, Survilai, Juostininkai, Vidugiriai, Jackagalys, Raguvėlė, Pajuostis, Kulbagalys, Tekoriškis, Kamiškis.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1 UPĖS BASEINO GAMTINĖS SĄLYGOS IR HIDROGRAFINIS TINKLAS4
 • 1.1 Upės baseino hidrografinė schema4
 • 1.2 Baseino fiziniai geografiniai ir klimato veiksniai5
 • 1.3 Baseino morfometriniai rodikliai5
 • 1.4 Baseino hidrografinis tinklas6
 • 2 UPĖS BASEINO PAVIRŠINIO IR POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIAI8
 • 2.1 Upės baseino paviršinio vandens ištekliai8
 • 2.2 Paviršinio vandens išteklių pasiskirstymas per metus9
 • 2.3 Upės baseino požeminio vandens ištekliai10
 • 3 HIDROENERGETIKA IR GAMTOSAUGINIS DEBITAS12
 • 3.1 Tvenkinių naudojimas hidroenergetikai12
 • 3.2 Gamtosauginis debitas12
 • 4 UPĖS BASEINO VANDENS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS14
 • 4.1 Vandens naudotojai14
 • 4.2 Gyventojų vandens vartojimas ir nuotekų kiekis14
 • 4.3 Vandens vartojimas ir nuotekų kiekis gamybiniuose objektuose15
 • 4.4 Drėkinimui reikalingas vandens kiekis16
 • 5 UPIŲ VANDENS KOKYBĖ18
 • 5.1 Pagrindiniai vandens kokybės rodikliai18
 • 5.2 Upių taršos šaltiniai18
 • 5.3 Nuotekų išleistuvių suprojektavimas19
 • 5.4 Nuotekų valyklos pasirinkimas19
 • 5.5 Upės taršos koncentracijos nustatymas20
 • 6 UPĖS BASEINO VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGA22
 • 6.1 Paviršinio vandens telkinių apsauga nuo sutelktosios taršos22
 • 6.2 Paviršinio vandens telkinių apsauga nuo pasklidosios taršos22
 • 6.3 Požeminio vandens apsauga23
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA25

Reziumė

Autorius
giedriusnote3
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 20, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Vandens apsauga

Ekologija Diplominis darbas 2013 m. irmerna
Vandens ekologinė reikšmė yra labai didelė. Greta to, kad vanduo sudaro net apie 70% gyvų organizmų svorio, jis yra terpė svarbiems biologiniams procesams....

Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklės

Ekologija Prezentacija 2017 m. enrikak
Darbo tikslas : Aprašyti augalų apsaugos priemonių naudojimo taisykles. Darbo uždaviniai : 1.Apžvelgti bendrąsias nuostatas. 2.Paaiškinti reikalavimus keliamus norint įvežti iš...