Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Juostos upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

0 atsiliepimų
Autorius:

Vandens ištekliai yra labai svarbus kiekvienos šalies gamtos turtas, todėl labai aktualu juos racionaliai naudoti ir saugoti nuo taršos. Nors vandens ištekliai yra atsinaujinantis gamtos turtas, tačiau jie netolygiai pasiskirsto teritorijoje ir laike. Dėl šių priežasčių jau šiandien daugelyje pasaulio šalių vandens trūksta.

Juosta – upė, tekanti Anykščių ir Panevėžio rajonuose; Nevėžio dešinysis intakas. Išteka iš Juostino ežero, teka į šiaurės vakarus. Žemupyje pasuka į vakarus ir įteka į Ekrano gamyklos tvenkinį Panevėžio pietrytiniame pakraštyje. Intakai: Užlužupys, Juostinas (kairieji), Jūrupis, Rekstinas, Venys, Akmena (dešinieji). Upės vaga sureguliuota. Žiemą neretai įšala iki dugno. Vidurupis įeina į Juostos hidrografinį draustinį. Raguvėlės gyvenvietėje, siekiant palaikyti vandens lygį, buvo pastatytos dvi užtvankos. Prie Juostos esančios gyvenvietės: Troškūnai, Survilai, Juostininkai, Vidugiriai, Jackagalys, Raguvėlė, Pajuostis, Kulbagalys, Tekoriškis, Kamiškis.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
250 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1 UPĖS BASEINO GAMTINĖS SĄLYGOS IR HIDROGRAFINIS TINKLAS4
 • 1.1 Upės baseino hidrografinė schema4
 • 1.2 Baseino fiziniai geografiniai ir klimato veiksniai5
 • 1.3 Baseino morfometriniai rodikliai5
 • 1.4 Baseino hidrografinis tinklas6
 • 2 UPĖS BASEINO PAVIRŠINIO IR POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIAI8
 • 2.1 Upės baseino paviršinio vandens ištekliai8
 • 2.2 Paviršinio vandens išteklių pasiskirstymas per metus9
 • 2.3 Upės baseino požeminio vandens ištekliai10
 • 3 HIDROENERGETIKA IR GAMTOSAUGINIS DEBITAS12
 • 3.1 Tvenkinių naudojimas hidroenergetikai12
 • 3.2 Gamtosauginis debitas12
 • 4 UPĖS BASEINO VANDENS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS14
 • 4.1 Vandens naudotojai14
 • 4.2 Gyventojų vandens vartojimas ir nuotekų kiekis14
 • 4.3 Vandens vartojimas ir nuotekų kiekis gamybiniuose objektuose15
 • 4.4 Drėkinimui reikalingas vandens kiekis16
 • 5 UPIŲ VANDENS KOKYBĖ18
 • 5.1 Pagrindiniai vandens kokybės rodikliai18
 • 5.2 Upių taršos šaltiniai18
 • 5.3 Nuotekų išleistuvių suprojektavimas19
 • 5.4 Nuotekų valyklos pasirinkimas19
 • 5.5 Upės taršos koncentracijos nustatymas20
 • 6 UPĖS BASEINO VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGA22
 • 6.1 Paviršinio vandens telkinių apsauga nuo sutelktosios taršos22
 • 6.2 Paviršinio vandens telkinių apsauga nuo pasklidosios taršos22
 • 6.3 Požeminio vandens apsauga23
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Rašės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Laboratorinis darbas Rašės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

Viena aktualiausių dabarties problemų – apsaugoti mus supančią aplinką nuo užteršimo. Tobulinant vandens išteklių, kaip [...]

Ažytės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Laboratorinis darbas Ažytės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

AŽYTĖS UPĖS BASEINO GAMTINĖS SĄLYGOS IR HIDROGRAFINIS TINKLAS Upė – tai gamtinė tėkmė, tekanti išgraužta vaga [...]

Aitros upės baiseno vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Kursinis darbas Aitros upės baiseno vandens išteklių naudojimas ir apsauga

Vandens ištekliai yra labai svrabus kiekvienos šalies gamtos turtas, todėl labai svarbu juos racionaliai naudoti [...]

Bartuvos, Ventos ir Šventosios upės baseinų bei hidrotechninių statinių esančių juose analizė
Diplominis darbas Bartuvos, Ventos ir Šventosios upės baseinų bei hidrotechninių statinių esančių juose analizė

Bartuva — tarptautinė upė, įtekanti į lagūninės kilmės Liepojos ežerą, telkšantį latviškame Baltijos pajūryje. Upės [...]

Aplinkos išteklių naudojimas ir apsauga
Kursinis darbas Aplinkos išteklių naudojimas ir apsauga

Aplinka tai gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų [...]

Mūšos upės baseinas
Prezentacija Mūšos upės baseinas

Skaidrės paruoštos apie Mūšos upės baseiną. Viskas nuo morfometrinių rodiklių iki fizinių-geografinių duomenų, antropogeninių veiksnių. •Upė [...]

Vandens išteklių pasiskirstymas Lietuvoje
Prezentacija Vandens išteklių pasiskirstymas Lietuvoje

Vandens ištekliais vadinamas tam tikroje teritorijoje (Žemės rutulyje, valstybėje, upės baseine ir t. t.) esantis [...]

Kiškių, kaip medžiojamosios faunos, naudojimo ir apsaugos Kėdainių rajone analizė
Diplominis darbas Kiškių, kaip medžiojamosios faunos, naudojimo ir apsaugos Kėdainių rajone analizė

Siekdamas savo tikslų, kurie dažnai neatitinka natūralių gyvūnų poreikių, žmogus keičia gyvūnų gyvenamąją aplinką bei [...]

Vandenys, jų tarša ir apsauga
Referatas Vandenys, jų tarša ir apsauga

gamtos apsaugos referatas.tema VANDENYS, JŲ TARŠA IR APSAUGA.

Žemės gelmių išteklių apsauga
Prezentacija Žemės gelmių išteklių apsauga

Supažindinti su žemės gelmių ištekliais; Juos reglamentuojančiais teisės aktais; Aptarti išteklių tausojimo ir apsaugos priemones; Pateikti išvadas [...]

Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklės
Prezentacija Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklės

Darbo tikslas : Aprašyti augalų apsaugos priemonių naudojimo taisykles. Darbo uždaviniai : 1.Apžvelgti bendrąsias nuostatas. 2.Paaiškinti reikalavimus [...]

Atskirų aplinkos objektų apsaugos teisinio reguliavimo pagrindai. Vandens apsauga
Referatas Atskirų aplinkos objektų apsaugos teisinio reguliavimo pagrindai. Vandens apsauga

Sena kaip pasaulis, bet tikra tiesa – be vandens mūsų planetoje nebūtų gyvybės. Vanduo yra [...]

Vandens taršos ir apsaugos būklė
Referatas Vandens taršos ir apsaugos būklė

Žmogaus organizme yra 65 - 70% vandens. Organizme esančiame vandenyje vyksta medžiagų apykaita, įvairios cheminės [...]

Kineziterapijos vandenyje nauda esant juosmeniniam nugaros skausmui
Referatas Kineziterapijos vandenyje nauda esant juosmeniniam nugaros skausmui

Vanduo gydyti ir ligų profilaktikai taikomas tūkstančius metų. Žinoma daug apie teigiamą vandens poveikį žmogaus [...]

Vandens apsauga
Diplominis darbas Vandens apsauga

Vandens ekologinė reikšmė yra labai didelė. Greta to, kad vanduo sudaro net apie 70% gyvų [...]