Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Ažytės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

0 atsiliepimų
Autorius:

AŽYTĖS UPĖS BASEINO GAMTINĖS SĄLYGOS IR HIDROGRAFINIS TINKLAS

Upė – tai gamtinė tėkmė, tekanti išgraužta vaga, turinti savo baseiną, iš kurios surenka paviršinį ir požeminį vandenį. Upės baseinas svarbus faktorius, nes tik gerai žinant jį, galima racionaliai naudoti jo vandens išteklius. Dėl to yra renkami duomenys apie nagrinėjamus upės baseino geografinius veiksnius, morfometrinius rodiklius bei hidrografinį tinklą.

Ažytės upės baseino hidrografinė schema

Upės baseino hidrografinė schema – tai upės su jos visų intakų ir ežerų išdėstymas plane. Mūsų nagrinėjamos upės hidrografinė schema yra pateikta 1 priede: Ažytės upės baseino hidrografinė schema. Joje sutartiniais ženklais pažymėtos gyvenvietės, gyvulininkystės objektai ir kiti vandens vartotojai.

Ažytės upės baseino fizikiniai geografiniai ir klimato veiksniai

Upės baseino veiksniai, lemiantys jos nuotėkio dydį ir režimą, taip pat kitų vandens objektų režimą, yra du: klimatiniai bei vietiniai fizikiniai geografiniai. Būtent juos ir aptarsime šiame skyriuje.

Ažytės upė yra Raseinių ir Kėdainių rajonuose. Ji priklauso Nevėžio baseinui ir yra Šušvės dešinysis intakas. Prasideda į šiaurės rytus nuo Betygalos ir teka į rytus. Prie Barkūnėlių kaimo įteka į Šušvę. Srovės greitis 0,1 m/s. Vid. nuolydis 1,9 m/km. Aukštis virš jūros lygio yra 100-150 m. Prie Ažytės įsikūręs Ažytėnų kaimas.

Ažytė priklauso Lietuvos Vidurio žemumos Nevėžio klimatiniam pajoraniui. Vidutinė vandens temperatūra sausio mėnesį būna apie -5,5 laipsnius Celsijaus, o liepą - apie 17 – 17,5. Vidutinis metinis kritulių kiekis pasiskirstymas yra nuo 350 iki 600 mm, o drėgmės koeficientas 1,3. Suminis išgaravimas 350 – 400 mm. Metinis išgaravimas 550 mm. Santykinė oro drėgmė yra 80%. Šiltojo periodo Ažytės upės nuotėkis yra < 0,5 km2, o šaltojo 2 km2. Požeminis nuotėkis yra <1 km2. Pavasarinio potvynio vidutinis nuotėkis yra 70 mm. Vidutinis sausmečio nuotėkis yra 100 mm. Ažytės upės tinklo tankumas yra 0,75 – 1,00 km/km2, o vandeningumas < 10 m3/s (upių debitas žiotyse). Plotinės technogenizacijos tipas: Kaimų agrarinis. Be to, Ažytė priklauso Mūšos – Nevėžio hidrologiniam rajonui.

Dirvožemis yra palvažemis, o žemių tipas: kalkingos, pošlapės, sunkios žėmės. Dirvožemio eruodotumas 4,1 – 9%. Kvarterinių nuogulų storis 20 – 60 m. Pagal orografinį Lietuvos suskirstymą, Ažytė priklauso žemumai. Dirvožemio dirvodarinės nuolienos yra aliuvinės, priesmėlis. Stambiausias miškų masyvas yra Lapkalnyno – Pašušvio.

Ažytės upės aseino morfometriniai rodikliai

Upės baseino morfometriniai rodikliai – tai jos versmių ir žiočių koordinatės, vagos ilgis, plotis, gylis, nuolydis, vandens paviršiaus plotis, gylis, vingiuotumas, bei upės hidraulinės charakteristikos. Šiame skyriuje jas ir aptarsime.

Ažytės upės ilgis yra po 20 km. Jos hidrografinis ilgis yra L=20 km. Baseino plotas F=98,4 km2, o vidutinis baseino plotis yra B=4,9 km. Baseino ilgis koeficientas: q=4.7, pločio: 0,25, formos: 2,02.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3400 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Juostos upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Laboratorinis darbas Juostos upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

Vandens ištekliai yra labai svarbus kiekvienos šalies gamtos turtas, todėl labai aktualu juos racionaliai naudoti [...]

Rašės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Laboratorinis darbas Rašės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

Viena aktualiausių dabarties problemų – apsaugoti mus supančią aplinką nuo užteršimo. Tobulinant vandens išteklių, kaip [...]

Aitros upės baiseno vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Kursinis darbas Aitros upės baiseno vandens išteklių naudojimas ir apsauga

Vandens ištekliai yra labai svrabus kiekvienos šalies gamtos turtas, todėl labai svarbu juos racionaliai naudoti [...]

Aplinkos išteklių naudojimas ir apsauga
Kursinis darbas Aplinkos išteklių naudojimas ir apsauga

Aplinka tai gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų [...]

Mūšos upės baseinas
Prezentacija Mūšos upės baseinas

Skaidrės paruoštos apie Mūšos upės baseiną. Viskas nuo morfometrinių rodiklių iki fizinių-geografinių duomenų, antropogeninių veiksnių. •Upė [...]

Vandens išteklių pasiskirstymas Lietuvoje
Prezentacija Vandens išteklių pasiskirstymas Lietuvoje

Vandens ištekliais vadinamas tam tikroje teritorijoje (Žemės rutulyje, valstybėje, upės baseine ir t. t.) esantis [...]

Vandenys, jų tarša ir apsauga
Referatas Vandenys, jų tarša ir apsauga

gamtos apsaugos referatas.tema VANDENYS, JŲ TARŠA IR APSAUGA.

Kiškių, kaip medžiojamosios faunos, naudojimo ir apsaugos Kėdainių rajone analizė
Diplominis darbas Kiškių, kaip medžiojamosios faunos, naudojimo ir apsaugos Kėdainių rajone analizė

Siekdamas savo tikslų, kurie dažnai neatitinka natūralių gyvūnų poreikių, žmogus keičia gyvūnų gyvenamąją aplinką bei [...]

Žemės gelmių išteklių apsauga
Prezentacija Žemės gelmių išteklių apsauga

Supažindinti su žemės gelmių ištekliais; Juos reglamentuojančiais teisės aktais; Aptarti išteklių tausojimo ir apsaugos priemones; Pateikti išvadas [...]

Bartuvos, Ventos ir Šventosios upės baseinų bei hidrotechninių statinių esančių juose analizė
Diplominis darbas Bartuvos, Ventos ir Šventosios upės baseinų bei hidrotechninių statinių esančių juose analizė

Bartuva — tarptautinė upė, įtekanti į lagūninės kilmės Liepojos ežerą, telkšantį latviškame Baltijos pajūryje. Upės [...]

Atskirų aplinkos objektų apsaugos teisinio reguliavimo pagrindai. Vandens apsauga
Referatas Atskirų aplinkos objektų apsaugos teisinio reguliavimo pagrindai. Vandens apsauga

Sena kaip pasaulis, bet tikra tiesa – be vandens mūsų planetoje nebūtų gyvybės. Vanduo yra [...]

Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklės
Prezentacija Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklės

Darbo tikslas : Aprašyti augalų apsaugos priemonių naudojimo taisykles. Darbo uždaviniai : 1.Apžvelgti bendrąsias nuostatas. 2.Paaiškinti reikalavimus [...]

Vandens taršos ir apsaugos būklė
Referatas Vandens taršos ir apsaugos būklė

Žmogaus organizme yra 65 - 70% vandens. Organizme esančiame vandenyje vyksta medžiagų apykaita, įvairios cheminės [...]

Vandens apsauga
Diplominis darbas Vandens apsauga

Vandens ekologinė reikšmė yra labai didelė. Greta to, kad vanduo sudaro net apie 70% gyvų [...]

Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas
Kursinis darbas Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas

Žemės ūkis iš kitų veiklos sričių išsiskiria savo specifinėmis savybėmis tokiomis kaip: sezoniškumas, klimatinės sąlygos [...]