Rašės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

23 psl. / 4800 žod.

Ištrauka

Viena aktualiausių dabarties problemų – apsaugoti mus supančią aplinką nuo užteršimo. Tobulinant vandens išteklių, kaip vieno iš svarbiausių gamtinės aplinkos komponentų, apsaugą, labai svarbu racionaliai naudoti vandenį, mažinti nutekamojo vandens kiekį, gerinti jo valymą ir k.t. Šiuos klausimus planingai spręsti padeda sudaromos upių baseinų vandens išteklių kompleksinio naudojimo ir apsaugos schemos.Šio darbo tikslas išmokti sudaryti upės baseino ar jo dalies vandens išteklių kompleksinio naudojimo ir apsaugos schemą. Kartu su projekto užduotimi gauta Rašės upės baseino hidrografinė schema, kurioje sutartiniais ženklais pažymėti miestai, gyvenvietės, gamybiniai centrai ir technikos kiemai. Naudojantis statistiniais duomenimis, įvairia literatūra ir taikant savo žinias bus apskaičiuota paviršinio ir požeminio vandens ištekliai, apskaičiuotas vandens suvartojimas, nustatyta vandens telkinių sanitarinė būklė, sudaryti vandens balansai. Remiantis atliktais skaičiavimais padarysiu išvadas ir suprojektuosiu įvairias vandens ūkio tvarkymo priemones.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. UPĖS BASEINO GAMTINĖS SĄLYGOS IR HIDROGRAFINIS TINKLAS4
 • 1.1 Upės baseino hidrografinė schema4
 • 1.1 Baseino fiziniai geografiniai ir klimato veiksniai5
 • 1.2 Baseino morfometriniai rodikliai5
 • 1.3 Baseino hidrografinis tinklas6
 • 2 UPĖS BASEINO PAVIRŠINIO IR POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIAI7
 • 2.1 Rašės Upės baseino paviršinio vandens ištekliai7
 • 2.2 Paviršinio vandens išteklių pasiskirstymas per metus8
 • 2.3 Upės baseino požeminio vandens ištekliai10
 • 3 HIDROENERGETIKA IR GAMTOSAUGINIS DEBITAS11
 • 3.1 Tvenkinių naudojimas hidroenergetikai11
 • 3.2 Gamtosauginis debitas11
 • 4 UPĖS BASEINO VANDENS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS13
 • 4.1 Vandens naudotojai13
 • 4.2 Gyventojų vandens vartojimas ir nuotekų kiekis13
 • 4.3 Vandens vartojimas ir nuotekų kiekis gamybiniuose objektuose15
 • 4.4 Drėkinimui reikalingas vandens kiekis15
 • 5 UPIŲ VANDENS KOKYBĖ16
 • 5.1 Pagrindiniai vandens kokybės rodikliai17
 • 5.2 Upių taršos šaltiniai17
 • 5.3 Nuotekų išleistuvių suprojektavimas18
 • 5.4 Nuotekų valyklos pasirinkimas18
 • 5.5 Upės taršos koncentracijos nustatymas19
 • 6 BASEINO VANDES IŠTEKLIŲ APSAUGA20
 • 6.1 Paviršinio vandens telkinių apsauga nuo sutelktosios taršos21
 • 6.2 Paviršinio vandens telkinių apsauga nuo pasklidosios taršos21
 • 6.3 Požeminio vandens apsauga22
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA24

Reziumė

Autorius
giedriusnote3
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 20, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Vandens apsauga

Ekologija Diplominis darbas 2013 m. irmerna
Vandens ekologinė reikšmė yra labai didelė. Greta to, kad vanduo sudaro net apie 70% gyvų organizmų svorio, jis yra terpė svarbiems biologiniams procesams....

Žemės gelmių išteklių apsauga

Ekologija Prezentacija saulutexxx
Supažindinti su žemės gelmių ištekliais; Juos reglamentuojančiais teisės aktais; Aptarti išteklių tausojimo ir apsaugos priemones; Pateikti išvadas