Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Rašės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

0 atsiliepimų
Autorius:

Viena aktualiausių dabarties problemų – apsaugoti mus supančią aplinką nuo užteršimo. Tobulinant vandens išteklių, kaip vieno iš svarbiausių gamtinės aplinkos komponentų, apsaugą, labai svarbu racionaliai naudoti vandenį, mažinti nutekamojo vandens kiekį, gerinti jo valymą ir k.t. Šiuos klausimus planingai spręsti padeda sudaromos upių baseinų vandens išteklių kompleksinio naudojimo ir apsaugos schemos.
Šio darbo tikslas išmokti sudaryti upės baseino ar jo dalies vandens išteklių kompleksinio naudojimo ir apsaugos schemą. Kartu su projekto užduotimi gauta Rašės upės baseino hidrografinė schema, kurioje sutartiniais ženklais pažymėti miestai, gyvenvietės, gamybiniai centrai ir technikos kiemai. Naudojantis statistiniais duomenimis, įvairia literatūra ir taikant savo žinias bus apskaičiuota paviršinio ir požeminio vandens ištekliai, apskaičiuotas vandens suvartojimas, nustatyta vandens telkinių sanitarinė būklė, sudaryti vandens balansai.
Remiantis atliktais skaičiavimais padarysiu išvadas ir suprojektuosiu įvairias vandens ūkio tvarkymo priemones.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4800 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. UPĖS BASEINO GAMTINĖS SĄLYGOS IR HIDROGRAFINIS TINKLAS4
 • 1.1 Upės baseino hidrografinė schema4
 • 1.1 Baseino fiziniai geografiniai ir klimato veiksniai5
 • 1.2 Baseino morfometriniai rodikliai5
 • 1.3 Baseino hidrografinis tinklas6
 • 2 UPĖS BASEINO PAVIRŠINIO IR POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIAI7
 • 2.1 Rašės Upės baseino paviršinio vandens ištekliai7
 • 2.2 Paviršinio vandens išteklių pasiskirstymas per metus8
 • 2.3 Upės baseino požeminio vandens ištekliai10
 • 3 HIDROENERGETIKA IR GAMTOSAUGINIS DEBITAS11
 • 3.1 Tvenkinių naudojimas hidroenergetikai11
 • 3.2 Gamtosauginis debitas11
 • 4 UPĖS BASEINO VANDENS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS13
 • 4.1 Vandens naudotojai13
 • 4.2 Gyventojų vandens vartojimas ir nuotekų kiekis13
 • 4.3 Vandens vartojimas ir nuotekų kiekis gamybiniuose objektuose15
 • 4.4 Drėkinimui reikalingas vandens kiekis15
 • 5 UPIŲ VANDENS KOKYBĖ16
 • 5.1 Pagrindiniai vandens kokybės rodikliai17
 • 5.2 Upių taršos šaltiniai17
 • 5.3 Nuotekų išleistuvių suprojektavimas18
 • 5.4 Nuotekų valyklos pasirinkimas18
 • 5.5 Upės taršos koncentracijos nustatymas19
 • 6 BASEINO VANDES IŠTEKLIŲ APSAUGA20
 • 6.1 Paviršinio vandens telkinių apsauga nuo sutelktosios taršos21
 • 6.2 Paviršinio vandens telkinių apsauga nuo pasklidosios taršos21
 • 6.3 Požeminio vandens apsauga22
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Juostos upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Laboratorinis darbas Juostos upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

Vandens ištekliai yra labai svarbus kiekvienos šalies gamtos turtas, todėl labai aktualu juos racionaliai naudoti [...]

Ažytės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Laboratorinis darbas Ažytės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

AŽYTĖS UPĖS BASEINO GAMTINĖS SĄLYGOS IR HIDROGRAFINIS TINKLAS Upė – tai gamtinė tėkmė, tekanti išgraužta vaga [...]

Aitros upės baiseno vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Kursinis darbas Aitros upės baiseno vandens išteklių naudojimas ir apsauga

Vandens ištekliai yra labai svrabus kiekvienos šalies gamtos turtas, todėl labai svarbu juos racionaliai naudoti [...]

Aplinkos išteklių naudojimas ir apsauga
Kursinis darbas Aplinkos išteklių naudojimas ir apsauga

Aplinka tai gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų [...]

Mūšos upės baseinas
Prezentacija Mūšos upės baseinas

Skaidrės paruoštos apie Mūšos upės baseiną. Viskas nuo morfometrinių rodiklių iki fizinių-geografinių duomenų, antropogeninių veiksnių. •Upė [...]

Vandens išteklių pasiskirstymas Lietuvoje
Prezentacija Vandens išteklių pasiskirstymas Lietuvoje

Vandens ištekliais vadinamas tam tikroje teritorijoje (Žemės rutulyje, valstybėje, upės baseine ir t. t.) esantis [...]

Kiškių, kaip medžiojamosios faunos, naudojimo ir apsaugos Kėdainių rajone analizė
Diplominis darbas Kiškių, kaip medžiojamosios faunos, naudojimo ir apsaugos Kėdainių rajone analizė

Siekdamas savo tikslų, kurie dažnai neatitinka natūralių gyvūnų poreikių, žmogus keičia gyvūnų gyvenamąją aplinką bei [...]

Vandenys, jų tarša ir apsauga
Referatas Vandenys, jų tarša ir apsauga

gamtos apsaugos referatas.tema VANDENYS, JŲ TARŠA IR APSAUGA.

Žemės gelmių išteklių apsauga
Prezentacija Žemės gelmių išteklių apsauga

Supažindinti su žemės gelmių ištekliais; Juos reglamentuojančiais teisės aktais; Aptarti išteklių tausojimo ir apsaugos priemones; Pateikti išvadas [...]

Bartuvos, Ventos ir Šventosios upės baseinų bei hidrotechninių statinių esančių juose analizė
Diplominis darbas Bartuvos, Ventos ir Šventosios upės baseinų bei hidrotechninių statinių esančių juose analizė

Bartuva — tarptautinė upė, įtekanti į lagūninės kilmės Liepojos ežerą, telkšantį latviškame Baltijos pajūryje. Upės [...]

Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklės
Prezentacija Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklės

Darbo tikslas : Aprašyti augalų apsaugos priemonių naudojimo taisykles. Darbo uždaviniai : 1.Apžvelgti bendrąsias nuostatas. 2.Paaiškinti reikalavimus [...]

Atskirų aplinkos objektų apsaugos teisinio reguliavimo pagrindai. Vandens apsauga
Referatas Atskirų aplinkos objektų apsaugos teisinio reguliavimo pagrindai. Vandens apsauga

Sena kaip pasaulis, bet tikra tiesa – be vandens mūsų planetoje nebūtų gyvybės. Vanduo yra [...]

Vandens taršos ir apsaugos būklė
Referatas Vandens taršos ir apsaugos būklė

Žmogaus organizme yra 65 - 70% vandens. Organizme esančiame vandenyje vyksta medžiagų apykaita, įvairios cheminės [...]

Vandens apsauga
Diplominis darbas Vandens apsauga

Vandens ekologinė reikšmė yra labai didelė. Greta to, kad vanduo sudaro net apie 70% gyvų [...]

Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas
Kursinis darbas Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas

Žemės ūkis iš kitų veiklos sričių išsiskiria savo specifinėmis savybėmis tokiomis kaip: sezoniškumas, klimatinės sąlygos [...]