Ekonominių priemonių taikymas oro taršai mažinti

12 psl. / 2241 žod.

Ištrauka

Oro tarša – medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką, išmetimas į atmosferą. Oro teršalus galima suskirstyti į pirminius ir antrinius. Pirminiai teršalai į aplinką išmetami tiesiogiai: sieros ir azoto oksidai, anglies monoksidas, dioksidas ir kt. Tuo tarpu antriniai teršalai susidaro iš pirminių jiems reaguojant tarpusavyje ar su aplinkoje esančiomis medžiagomis. Tipiškas antrinis teršalas - priežemyje susidaręs ozonas, viena pagrindinių fotocheminį smogą sudarančių medžiagų. [2]Plečiantis miestams, pramonei, daugėjant automobilių skaičiui labiau teršiama ir atmosfera. Išmetamų kenksmingų medžiagų praktiškai neįmanoma sugaudyti, todėl visos jos patenka į atmosferą. Atsižvelgiant į oro taršos didėjimą, rinkos ekonomikos sąlygomis vis didesnę reikšmę įgauna ekonominiai taršos reguliavimo metodai, taikant ekonominius mokesčius, subsidijas bei reguliuojant taršos leidimus (kvotas).Darbo tikslas –susipažinti su ekonominėmis priemonėmis oro taršai mažinti.Darbo uždavinys- aptarti ekonominių priemonių taikymą oro taršai mažinti.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • I. ORO TARŠOS ŠALTINIAI3
  • II. EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMAS ORO TARŠAI MAŽINTI4
  • 2.1 Mokesčiai4
  • 2.2 Subsidijos7
  • 2.3 Taršos leidimai7
  • IŠVADOS10
  • NAUDOTA LITERATŪTA11

Reziumė

Autorius
safyra
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 18, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Tarša: jos rūšys ir prevencija

Ekologija Prezentacija 2015 m. rasto_darbai
Prezentacija skirta vienai iš svarbiausių 12kl. temų apžvalgai - ekologijai. Pasirinkta nagrinėti taršos tema.

Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklės

Ekologija Prezentacija 2017 m. enrikak
Darbo tikslas : Aprašyti augalų apsaugos priemonių naudojimo taisykles. Darbo uždaviniai : 1.Apžvelgti bendrąsias nuostatas. 2.Paaiškinti reikalavimus keliamus norint įvežti iš...