Fizikinė technologinė tarša ir apsaugos priemonės

11 psl. / 2141 žod.

Ištrauka

Technologijos tobulėja, todėl yra nuolat surandami nauji būdai, medžiagos ar šiaip apsaugos priemonės, kurių pagalba siekiama išvengti esamos taršos. Technologiją, galima būtų apibūdinti, kaip sąvoką išteklių jų praktinį taikymą sukuriant virtualų ir materialų objektą. Technologija dar taip pat reiškia žmogaus sukurtų bet kokios tikslingos veiklos produktų ir procesų visumą.
Lietuvoje yra nemažai įmonių, kurios stengiasi tiekti įvairias produkcijas ir paslaugas, kad būtų galima išvengti kuo daugiau taršos. Siuvami specialūs darbo drabužiai, batai ir k.t. remiantis įvairiausiomis technologijomis.
Ypatingai šiuo laikotarpiu kenčiame nuo automobilių taršos. Taršą iš stacionarių šaltinių galima sumažinti įdiegus pažangias, mažai atliekų turinčias gamybos technologijas. Svarbi priemonė oro taršai mažinti – mazuto ir anglies pakeitimas „ekologiškesniu" kuru – gamtinėmis dujomis, taip pat geriau išnaudojami hidroenergetiniai, vėjo, saulės, žemės šilumos ir kiti atsinaujinantys energijos ištekliai. Oro tarša sumažėtų, jei automobiliuose būtų įrengti išmetamųjų dujų neutralizatoriai. Efektyvi priemonė yra ir ekologiškai švaresnio kuro naudojimas (Biokuro ir bioenergijos gamyba..., 1999).

Šio darbo tikslas – apžvelgti fizikinę technologinę taršą ir pateikti jos apsaugos priemones.


Turinys

  • TURINYS1
  • ĮVADAS2
  • 1. Fizikinės taršos samprata3
  • 2. Apsaugos priemonės nuo fizikinės technologijos taršos4
  • 2.1 Triukšmo4
  • 2.2. Vibracija5
  • 2.3. Jonizuojančioji spinduliuotė6
  • 3.4. Nejonizuojančioji spinduliuotė8
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA10

Reziumė

Autorius
geisa
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 7, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Vandens taršos ir apsaugos būklė

Ekologija Referatas donatak
Žmogaus organizme yra 65 - 70% vandens. Organizme esančiame vandenyje vyksta medžiagų apykaita, įvairios cheminės reakcijos, nes vanduo yra daugelio medžiagų tirpiklis. Vandens...

Oro tarša ir apsauga

Ekologija Prezentacija egidija
TikslaiOro sudėtisOro taršaSmogasTeršimo šaltiniaiKaip aš galiu padėti mažinti oro taršą?Naudoti šaltiniai

Terminė tarša

Ekologija Prezentacija ema2016
•Vanduo naudojamas aušinimui pramonės įmonėse (stiklo, metalo) nuo seno; •Panaudotas aukštesnės temperatūros vanduo dažniausiai išleidžiamas į artimiausią vandens telkinį; •Įvykus industrializacijos perversmui ir...

Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklės

Ekologija Prezentacija 2017 m. enrikak
Darbo tikslas : Aprašyti augalų apsaugos priemonių naudojimo taisykles. Darbo uždaviniai : 1.Apžvelgti bendrąsias nuostatas. 2.Paaiškinti reikalavimus keliamus norint įvežti iš...