Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Fizikinė technologinė tarša ir apsaugos priemonės

0 atsiliepimų
Autorius:
Technologijos tobulėja, todėl yra nuolat surandami nauji būdai, medžiagos ar šiaip apsaugos priemonės, kurių pagalba siekiama išvengti esamos taršos. Technologiją, galima būtų apibūdinti, kaip sąvoką išteklių jų praktinį taikymą sukuriant virtualų ir materialų objektą. Technologija dar taip pat reiškia žmogaus sukurtų bet kokios tikslingos veiklos produktų ir procesų visumą.
Lietuvoje yra nemažai įmonių, kurios stengiasi tiekti įvairias produkcijas ir paslaugas, kad būtų galima išvengti kuo daugiau taršos. Siuvami specialūs darbo drabužiai, batai ir k.t. remiantis įvairiausiomis technologijomis.
Ypatingai šiuo laikotarpiu kenčiame nuo automobilių taršos. Taršą iš stacionarių šaltinių galima sumažinti įdiegus pažangias, mažai atliekų turinčias gamybos technologijas. Svarbi priemonė oro taršai mažinti – mazuto ir anglies pakeitimas „ekologiškesniu" kuru – gamtinėmis dujomis, taip pat geriau išnaudojami hidroenergetiniai, vėjo, saulės, žemės šilumos ir kiti atsinaujinantys energijos ištekliai. Oro tarša sumažėtų, jei automobiliuose būtų įrengti išmetamųjų dujų neutralizatoriai. Efektyvi priemonė yra ir ekologiškai švaresnio kuro naudojimas (Biokuro ir bioenergijos gamyba..., 1999).

Šio darbo tikslas – apžvelgti fizikinę technologinę taršą ir pateikti jos apsaugos priemones.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2141 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • TURINYS1
  • ĮVADAS2
  • 1. Fizikinės taršos samprata3
  • 2. Apsaugos priemonės nuo fizikinės technologijos taršos4
  • 2.1 Triukšmo4
  • 2.2. Vibracija5
  • 2.3. Jonizuojančioji spinduliuotė6
  • 3.4. Nejonizuojančioji spinduliuotė8
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA10

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vandenys, jų tarša ir apsauga
Referatas Vandenys, jų tarša ir apsauga

gamtos apsaugos referatas.tema VANDENYS, JŲ TARŠA IR APSAUGA.

Duomenų apsauga taikant debesų kompiuterijos technologijas
Kursinis darbas Duomenų apsauga taikant debesų kompiuterijos technologijas

Darbo tema. Kasdieniame gyvenime vis dažniau vartojama debesų kompiuterijos sąvoka, daugelis žmonių yra linkę manyti [...]

Oro tarša ir apsauga
Prezentacija Oro tarša ir apsauga

TikslaiOro sudėtisOro taršaSmogasTeršimo šaltiniaiKaip aš galiu padėti mažinti oro taršą? [...]

Fizikinė tarša: elektromagnetinė spinduliuotė, šiluminė tarša, akustinis triukšmas ir vibracija
Prezentacija Fizikinė tarša: elektromagnetinė spinduliuotė, šiluminė tarša, akustinis triukšmas ir vibracija

Fizikinė tarša – aplinkos tarša triukšmu, vibracija, jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja spinduliuote, radioaktyviąja medžiaga, kuri patenka [...]

Ekonominių priemonių taikymas oro taršai mažinti
Referatas Ekonominių priemonių taikymas oro taršai mažinti

Oro tarša – medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką, išmetimas į atmosferą.

Apsinuodijimo maistu sukėlėjai ir apsaugos priemonės nuo jų
Referatas Apsinuodijimo maistu sukėlėjai ir apsaugos priemonės nuo jų

Maistas yra bet kuri substancija, vartojama gyvų organizmų kaip pagrindinis energijos ir maistingų (mitybinių) medžiagų [...]

Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklės
Prezentacija Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklės

Darbo tikslas : Aprašyti augalų apsaugos priemonių naudojimo taisykles. Darbo uždaviniai : 1.Apžvelgti bendrąsias nuostatas. 2.Paaiškinti reikalavimus [...]

Vandenynų tarša naftos produktais
Prezentacija Vandenynų tarša naftos produktais

Pristatymas apie vandenynų taršą naftos produktais. Trumpai ir konkrečiai paminėti naftos patekimo į vandenynus šaltiniai [...]

Dirvožemio tarša
Prezentacija Dirvožemio tarša

geras darbas, 19 skaidrių. [...]

Dirvožemiai ir jų apsauga
Referatas Dirvožemiai ir jų apsauga

gamtos apsaugos referatas. tema dirvožemiai ir jų apsauga.

Chemija - atmosferos tarša
Referatas Chemija - atmosferos tarša

Atmosfera – žemės rutulį gaubiantis [...]

Kruonio Hidroakumuliacine elektrinė ir jos tarša
Prezentacija Kruonio Hidroakumuliacine elektrinė ir jos tarša

Tikslas - Supažindindinti su Kruonio Hidroakumuliacine elektrine ir jos tarša. [...]

Žemės ūkio tarša
Prezentacija Žemės ūkio tarša

Problemos susijusios su žemės ūkiuPesticidai Amoniakas Nitratai 2. Vandens telkinių tarša [...]

Aplinkos tarša Šakių rajone
Prezentacija Aplinkos tarša Šakių rajone

Nors Šakių r. oro užterštumas neviršija normų, teršalų kiekis tik didėja. Išsiliejančios nuotekos užteršia vandens telkinį [...]

Lietuvos oro tarša
Referatas Lietuvos oro tarša

Nedidelis referatas, aptariantis oro taršos Lietuvoje problemas.