Ekstremalių situacijų ir rizikos nustatymas

17 psl. / 3565 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Keičiantis klimato sąlygoms, kinta ir gamtinės, ekologinės, technogeninės bei antropologinės rizikos pobūdis visame pasaulyje, žinoma, ir Lietuvoje. Dėl per pastarąjį dešimtmetį įvykusių gamtinių, antropogeninių ir technogeninių ekstremalių įvykių, visuomenei kylančių grėsmių skaičius auga, jų įvairovė didėja, grėsmės tampa dažnesnės ir intensyvesnės.Todėl aktuliu tampa skirtingų rūšių ekstremalių įvykių grėsmės rizikos įvertinimo klausimas, nes tokio vertinimo pagrindu galima atitinkamai paskirstyti lėšas apsaugai nuo galimų ekstremalių situacijų ir planuoti išteklius ekstremalių įvykių padariniams likviduoti.Darbo objektas. Ekstremalių įvykių rizika.Darbo tikslas. Atskleisti ekstremalių situacijų esmę ir pateikti kokybinių ekstremalių situacijų rizikos vertinimo metodologiją.Pirmoje darbo dalyje, mokslinės literatūros ir normatyvinių dokumentų analizės pagrindu apibrėžta ekstremali situacija ir išskirtos jos rūšys. Antroje darbo dalyje gamtinės grėsmės pavyzdžiu pateikta šios krizės rizikos skaičiavimo metodika ir valdymo etapai.Tyrimo rezultatai leido padaryti tokias pagrindines išvadas: rizikos vertinimas – labai svarbus instrumentas priimant pasvertus ir pagrįstus sprendimus dėl visuomenės saugumo sistemos sukūrimo, o taip pat dėl galimybės investuoti į riziką sumažinančias priemones. Praktinį darbo rezultatų reikšmingumą ir pritaikymo galimybes nusako tai, kad toks vertinimas leidžia atlikti nuostolių nuo mažiau pavojingų, tačiau dažnai pasitaikančių reiškinių ir nuostolių, dėl pavojingų, tačiau rečiau pasitaikančių reiškinių, lyginamąją analizę.


Turinys

  • SANTRAUKA4
  • SUMMARY5
  • ĮVADAS6
  • 1. EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ SAMPRATA IR RŪŠYS7
  • 2. GAMTINIŲ GRĖSMIŲ RIZIKOS VERTINIMAS10
  • 2.1. Krizės rizikos įvertinimas10
  • 2.2. Gamtinių grėsmių rizikų valdymas14
  • IŠVADOS17
  • NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI18

Reziumė

Autorius
sabina87
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 2, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Profesinė rizika ir jos vertinimas

Sauga Prezentacija 2014 m. jurgata12
Profesinės rizikos vertinimo tikslas: Nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą profesinę riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad...

Poilsio laikas, rizikos vertinimas

Sauga Prezentacija loreta1996
Poilsio laikas – tai įstatymu, kolektyvine ar darbo sutartimi reglamentuotas laisvas nuo darbo laikas. Poilsio laiko rūšys yra šios: pertrauka pailsėti ir...

Profesinės rizikos vertinimas

Sauga Prezentacija riko6029
Kenksmingas veiksnys - rizikos veiksnys darbo aplinkoje, kuris veikdamas darbuotojo organizmą gali sukelti ligą ir kurio poveikis gali būti pavojingas gyvybei.

Gamtinio pobūdžio ekstremalios situacijos

Sauga Prezentacija jusnov
¨Supažindinti su dažniausiai pasaulyje ir Lietuvoje pasitaikančiomis ekstremaliomis gamtinėmis situacijomis; ¨Pateikti pagrindines žinias apie apsisaugojimą nuo ekstremalių gamtinių situacijų padarinių.