Alkoholio vartojimo kultūra

11 psl. / 1976 žod.

Ištrauka

Žodis kultūra kildinamas iš lotyniško veiksmažodžio colere (apgyvendinti, lavinti, gerbti). Iš esmės, kultūra apima žmonių veiklą: skirtingos teorijos pateikiančios kultūros apibrėžimus paprastai nurodo į skirtingus tokios veiklos rinkinius. Kultūra yra sudėtinė visuma apimanti žinias, tikėjimus, menus, moralę, teisę, papročius ir kitus gebėjimus, kuriuos žmogus įgyja kaip visuomenės narys.Vartojimo kultūra yra visuomenės ir kartu kiekvieno asmens kultūros dalis. Asmens vartojimo kultūrą nusako gebėjimas pasirinkti tausojantį gyvenimo būdą, kuris pagerintų tiek asmens, tiek visuomenės gyvenimo kokybę. Tai ne tik mokėjimas pasirinkti prekes bei paslaugas ir jomis naudotis, tai ir savo pozicijos reiškimas perkant, kritiškas požiūris į gyvenimo būdą.Šiandieninėje lietuviškoje visuomenėje žmogus į sudėtinę kultūros dalį apima ir šiuos aspektus: alkoholio vartojimą, rūkymą, vaistų naudojimą, maisto produktų pirkimą, rūbų įsigijimą ir kt., kurie asmeniui tai sukelia tiek teigiamus, tiek neigiamus pokyčius gyvenime. Tapęs populiariosios kultūros vartotoju žmogus gali pradėti daryti blogą įtaką kitiems asmenims, aplinkiniams, gali pakenkti savo sveikatai, tapti priklausomu nuo kažkokių dalykų.Žmogus, grupė, ir pati visuomenė turi įsisąmoninti savo poreikius ir rasti tiek moraliniu, tiek ekonominiu požiūriu efektyviausius būdus jiems patenkinti. Dabartinis jaunimas – didelė vartotojų grupė, į kurią nukreiptos galingos gamintojų pajėgos. Tai ateities vartotojai, turėsią didelę perkamąją galią, todėl jau dabar gamintojų ir prekybininkų jie yra pratinami rinktis ir pirkti, formuojamas jų skonis ir poreikiai. Tik visuomenė, jos požiūris į kultūrą ir puoselėjimas gali nustatyti teigiamus ir neigiamus vartojimo bruožus.Darbo tikslas: apžvelgti ar alkoholis tapo vartojamosios Lietuviškos kultūros dalimiDarbo uždaviniai:1. Trumpai aptarti alkoholio ir kultūros tarpusavio sąveiką Lietuvoje;2. Pateikti teigiamus ir neigiamus alkoholio savybes;3. Pateikti alkoholio vartojimo statistiką Lietuvoje;


Turinys

  • ĮVADAS2
  • Darbo tikslas:2
  • Darbo uždaviniai:2
  • I. ALKOHOLIS IR KULTŪRA3
  • 1.2. Alkoholio vartojimo teigiamos bei neigiamos savybės3
  • 1.3. Alkoholio vartojimo statistiniai duomenys5
  • 1.4. Alkoholio vartojimas – visuomenės problema6
  • IŠVADOS7
  • LITERATŪRA8
  • PRIEDAI9

Reziumė

Autorius
roolas
Tipas
Referatas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 28, 2015
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Projektas: “Mes prieš alkoholį“

Sociologija Referatas abmber
Alkoholio vartojimas plačiai paplitęs tarp Lietuvos gyventojų. Klaipėdos Universiteto, socialinės pedagogikos studentų 2012 metais atlikto „ Jaunimo problemų bendruomenėje“ tyrimo duomenimis, per paskutinius...

Anglų kalbos vartojimas Lietuvos miestuose

Sociologija Kursinis darbas faustina93
Dаrbo аktuаlumаs. Аnglų kаlbos vаrtojimo аplinkа yrа svаrbus ir įvаiriаpusis sociаlinis kontеkstаs, kuriаmе аtsivеriа kаlbos ir visuomеnės sаntykiаi, taip pat išryškėjа dаug kаsdiеnės...