Fiskalinių priemonių didžiausiose Pasaulio ekonomikose krizei įveikti efektyvumas

10 psl. / 1863 žod.

Ištrauka

Fiskalinė politika yra vienas iš svarbiausių vyriausybės vykdomos ekonominės politikos svertų, leidžiančių užtikrinti šalies makroekonomikos pusiausvyrą. Fiskalinė politika – tai valstybės iždo politika, formuojant valstybės pajamas mokesčiais ir reguliuojant valstybės išlaidas, siekiant paveikti visuminę paklausą. Kitaip tariant, fiskalinė politika – tai valstybės finansų formavimas ir naudojimas, siekiant sušvelninti bendrojo nacionalinio produkto svyravimus, reguliuojant galutinį vartojimą.[1] Valstybės fiskalinė politika apima:

- Šalies biudžeto sandarą, biudžeto deficito reguliavimą;

- Mokesčių politiką – kaip valstybės pajamų politikos išraišką;

- Valstybės išlaidų politiką;

- Valstybės skolos politiką.

Ar valstybės vykdoma fiskalinė politika yra efektyvi, galima spręsti iš tam tikrų biudžeto valdymo rodiklių. Biudžeto valdymo efektyvumo rodikliai yra šie:

- Biudžeto deficito dydis;

- Valstybės skolos didėjimo tempai;

- Bendrojo vidaus produkto augimas;

- Nedarbo lygio dinamika.

Temos aktualumas ir naujumas. Vienos valstybės puikiai susitvarkė su Pasaulio ekonomine krize ir jau 2010 metais šių valstybių ekonomikos augo, kai kitos Pasaulio valstybės nepajėgė įveikti krizės ir iki šiol jų ekonominė padėtis yra labai įtempta. Efektyvus fiskalinių priemonių panaudojimas krizei įveikti didžiausiose Pasaulio ekonomikose gali tapti pavyzdžiu valstybėms, kurios negali užtikrinti savo šalies makroekonominės pusiausvyros.

Darbo tikslas: Atskleisti ar didžiųjų Pasaulio ekonomikų pasirinktos ir naudojamos fiskalinės priemonės krizei įveikti buvo efektyvios.

Darbo uždaviniai:

- Apžvelgti Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos ir Didžiosios Britanijos fiskalines priemones, naudotas krizės metu;

- Išanalizuoti Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos ir Didžiosios Britanijos biudžeto deficito ir valstybės skolos dinamiką;

- Atskleisti Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos ir Didžiosios Britanijos bendrojo vidaus produkto augimo ir nedarbo lygio pokyčius.

Tyrimo objektas: Fiskalinių priemonių naudojimas didžiausiose Pasaulio ekonomikose.

Tyrimo metodai: Statistinių duomenų analizė.

[1] BUŠKEVIČIŪTĖ, Eugenija: Viešieji finansai. Kaunas: Kauno technologijos universiteto leidykla „Technologija“, 2008, 442 p. ISBN : 9789955-25-016-6.


Turinys

  • TURINYS
  • ĮVADAS3
  • DIDŽIŲJŲ PASAULIO EKONOMIKŲ NAUDOJAMOS FISKALINĖS PRIEMONĖS IR SITUACIJA EKONOMIKOJE5
  • 1. Jungtinės Amerikos Valstijos5
  • 2. Vokietija6
  • 3. Didžioji Britanija7
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI10

Reziumė

Autorius
pagalba
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 16, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Didžiosios pasaulinės krizės 1929-2010 M.

Ekonomika Referatas 2010 m. jowi91
Mūsų pasaulis yra nenuspėjamas – vieną dieną gali ištikti stichinės nelaimės, kitą – ekonominiai sunkumai. Kiekvieną kartą jie pasireiškia vis kitaip, kitu laiku...