Vengrijos sukilimas ir jo malšinimas SSRS akimis: invazijos pateisinimas

10 psl. / 1582 žod.

Ištrauka

Antisovietinis sukilimas Vengrijoje, kitaip dar vadinamas Vengrijos revoliucija, prasidėjo kaip studentų demonstracija. Tai buvo spontaniškas sukilimas prieš Vengrijos liaudies respublikos valdžią ir jos primetamą sovietinę politiką. Sovietinėje istoriografijoje toks sukilimas vaizduojamas kaip antisocialistinis, kontrrevoliucinis ar net fašistinis maištas. Tai buvo vienas pirmųjų didžiausių pasipriešinimų ir grėsmių sovietinei valdžiai po Antrojo pasaulinio karo laikų ir antisovietinių pasipriešinimų Baltijos šalyse bei Ukrainoje, kurio pasekoje žuvo nemažas kiekis sukilėlių, o taip pat ir sukilimo malšintojų. Dėl žiaurių būdų šią revoliuciją malšinant, Vakarų parama marksizmui-leninizmui pastebimai sumažėjo, revoliucijos ir jos malšinimo atgarsiai pasiekė net Sovietų Sąjungos respublikas, kur prasidėjo reakcija į šiuos veiksmus Vengrijoje, todėl imta formuoti atitinkamą žmonių viešąją nuomonę, iškreipinėti sukilimo faktus, sukilėlių tikslus, kad žmonės palankiai vertintų SSRS veiksmus malšinant Vengrijos revoliuciją, tai buvo naudinga ir užsienio politikoje, kuo mažiau pasipriešinimo iš vidaus, tuo mažiau Vakarai išnaudos šiuos aspektus politikoje prieš SSRS. Nepaisant visų teisinimųsi, ši revoliucija ir intervencija į Vengriją buvo viena iš didžiausių socialistinio bloko krizių. Vengrijos revoliucijos įvykiai tik dar labiau paskatino disidentinę veiklą SSRS bei pakeitė pačios SSRS vidaus bei užsienio politiką.

Šio referato tyrimų objektas yra Vengrijos sukilimas SSRS akimis ir jo malšinimas bei invazijos pateisinimas. Aprašysiu Vengrijos sukilimo įvykius iš sovietų perspektyvos.


Turinys

  • Įvadas3
  • Vengrijos revoliucija prosovietinių ir sovietinių jėgų akimis4
  • Vengrijos sukilimo atgarsiai Lietuvoje ir sovietų pastangos užglaistyti problemą6
  • Sovietų bandymai pateisinti invaziją7
  • Išvados7
  • Literatūros sąrašas7

Reziumė

Autorius
humanitarian
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 22, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

1923 Klaipėdos sukilimas

Istorija Prezentacija 2013 m. xocerroll
Viskas trumpai ir aiškiai apie Klaipėdos krašto sukilimą 1923 metais. Praverčia 10 klasės mokiniams, "einant" temą apie Klaipėdos kraštą.

1863-1864 m. sukilimas

Istorija Prezentacija nikam
nSukilimo priežastys Vidiniai veiksniai: • 1861 m. baudžiavos panaikinimo sąlygos nuvylė valstiečius ir pablogino socialinius reikalus. • Lietuvoje plėtėsi konspiracinė veikla, kūrėsi slaptosios...

Jokūbas Jasinskis

Istorija Prezentacija jonciukaxz
Jokūbas Jasinskis (1761 m. liepos 24 d. Venglevas, dab. Didžiosios Lenkijos vaivadija – 1794 m. lapkričio 4 d. Varšuva) – Lietuvos inžinierius, poetas,...

Lietuva tarp SSRS ir Vokietijos (3-4deš.)

Istorija Referatas 2017 m. longevity
Darbe pristatoma Lietuva tarp SSRS ir Vokietijos (1921 - 1940 metais). Svarbiausios vietos darbe pabrauktos, paryškintos. Pateikiamas literatūros sąrašas. Iš viso 8 psl....