Lyderystės samprata

8 psl. / 1872 žod.

Ištrauka

Mūsų pasaulis sudarytas iš sprendimų. Jis yra geras tiek, kiek geri mūsų sprendimai. Mes gyvename socialinėje erdvėje, kur kas nors jau yra priėmęs daugybę sprendimų. Visas mūsų gyvenimas susideda iš problemų ir sprendimų, kuriuos mes priimame, kad įveiktume tas problemas. Atsakomybė už sprendimų priėmimą - sunki našta. Žmogus negali priimti sprendimo neapgalvotai, tam reikia žinių. Kiekvienam lyderiui kasdien tenka priimti sprendimus pačiam, aišku, atkreipiant dėmesį į grupę, kurioje jis užima aukščiausią poziciją. Sprendimai atspindi lyderio vertybes, jų sistemą: padorumą, moralę, sąžiningumą, patriotizmą ir pan. Šiame darbe bus nagrinėjami esminiai dalykai, liečiantys inspiracinę lyderystę ir lyderio poziciją grupėje. Taip pat bandysiu išsiaiškinti savo lyderystės sampratą.

Darbo problema - kokia lyderystė yra efektyvi?

Darbo tikslas - pateikti mano lyderystės sampratą ir įrodyti jos efektyvumą.

Darbo uždaviniai:

  1. Apibrėžti lyderystės sampratą.
  2. Išnagrinėti inspiracinės lyderystės stilius ir jų ypatumus.
  3. Išnagrinėti svarbiausius lyderio bruožus.
  4. Apibrėžti mano lyderystės sampratą.

Reziumė

Autorius
b.m.t.
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.08
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lap 24, 2015
Apimtis
8 psl.
Įvertinimas

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
aciu

Susiję darbai

Elektroninis verslas: samprata ir modeliai

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Šio darbo tikslas – išanalizuoti elektroninio verslo ir elektroninės komercijos sampratas. Pateikti el. komercijos sprendimų ir modelių analizę bei įvardinti el. komercijos privalumus...

Organizacijos strategija: samprata, lygiai, rengimo eiga

Vadyba Referatas smilinggirl88
Šiandien, anot B.Melniko, mokslo ir technologijų pažangos kontekste, randantis naujoms socialinėms ir ekonominėms galimybėms bei perspektyvoms, klostosi nauja sociokultūrinė sankloda. Ji, visuomenės raidoje...

Organizacijos samprata pagal H. Mintzberg`ą

Vadyba Prezentacija kiuskiuskius
Henris Mintzbergas – kanadiečių akademikas, verslo ir vadybos žinovas, kuris yra parašęs daugiau nei 150 straipsnių ir 15 knygų valdymo ir verslo strategijų...

Vadybos samprata ir teorijų raida

Vadyba Konspektas ganesas
ORGANIZACIJOS IR VADYBOS POREIKIS Didesnę savo gyvenimo dalį esame vienos ar kitos organizacijos nariai: mokyklos, sporto komandos, muzikinio kolektyvo ar teatro trupės, religinės...

Darbo organizavimo samprata

Vadyba Kursinis darbas edita27
Net senovės Egipte, statant įžymiąsias piramides, kiekvienas žinojo, kur, kada ir ką turi daryt, darbas buvo padalintas, kiekvienas turėjo savo pareigas, buvo už...

Lyderystė ir vadovavimas

Vadyba Referatas heavypurse
Darbo problema. Lyderiavimas yra svarbi tema vadovams, nes vadovai vaidina lemiamą vaidmenį, užtikrindami grupės ir organizacijos darbo efektyvumą. Nemažai mokslinių darbų autorių yra...

Mano lyderystė

Vadyba Rašinys justyyyynka
Mano suvokimu lyderiavimas – tai grupės narių veiklų, reikalingų užduočiai atlikti, nukreipimo ir lyderio poveikio procesas (lyderiavimas tai yra viena iš vadovavimo...

Verslo aplinkos samprata

Vadyba Konspektas 2013 m. studentė17
Kiekviena įmonė dirba tam tikroje aplinkoje, kuri turi įtakos jos veiklai. Verslo aplinka – tai visuma įvairaus pobūdžio ir prigimties...

Vadybos samprata ir teorijų raida

Vadyba Konspektas 2016 m. iiuta
Nuo XIX šimtmečio pabaigos priimta valdymą apibrėžti pagal keturias kon­krečias vadovo atliekamas funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavi­mą ir kontrolę. Nors iki dabar šis požiūris...