Humanitariniai mokslai / Istorija

Renesanso, reformacijos ir baroko epochos aplinka ir visuomenė

0 atsiliepimų
Autorius:

Renesanso ir baroko, dviejų didžiųjų naujųjų laikų Europos stilių ir ištisų epochų, tėvynė buvo Italija. Lietuvoje, Vokietijoje, Prancūzijoje dar nebuvo išblėsusi gotika, o Italijoje prasidėjo nauja epocha, suklestėjo jai būdingas menas, laiko ir erdvės centru laikantis žmogų. Renesansas ir reformacija, nors ir stipriai išjudino XVI a. Lietuvos visuomenę ir intelektualųjį gyvenimą, netapo tokiu ilgai trunkančiu veiksniu kaip gretimose protestantų valstybėse. LDK architektūroje ir menuose taip ir nesusiformavo aiškesnis, visuotinis Renesanso stilius ir tai (išskyrus tik kai kuriuos užsieniečių sukurtus medalius ir monetas, vieną kitą juvelyrikos dirbinį) nebuvo grynas. [1]

Lietuviškoje istoriografijoje XVI a. dažniausiai pristatomas kaip milžiniško kultūrinio pakilimo ir esminių politinių bei socialinių permainų laikotarpis. Iš tiesų pirmą sykį Lietuvos istorijoje regime tokią plačią reljefiškų įvykių amplitudę. Renesanso epochos ideologija buvo humanizmas. Jei viduramžių kultūroje, gyvavusioje tūkstantį metų, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas Dievui, tai Renesanso kultūroje – žmogui. Humanizmo idėjų įtakoje įsigalėjo požiūris, kad ne kilmė, o žmogaus savybės užtikrina vietą gyvenime. Renesanso epocha suformavo ne tik kultūrinio pobūdžio humanistinį judėjimą, bet ir politinę kryptį turėjusį reformacijos judėjimą. Šio skyriaus tikslas – išnagrinėti Renesanso ir Reformacijos bruožus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Mūsų kultūros atveju būtų tiksliau vartoti konvencinį terminą „Renesansas“ apibrėžiant tam tikrą Vakarų Europos kultūros tarpsnį,o ne į atsigręžimą į antiką apskritai. [2]

Renesanso epochoje mūsų kultūroje susikirto kelios kultūrinės tradicijos: viena, einanti iš amžių glūdumos, pagoniška; antra, per Kijevo Rusią atitekanti bizantiškos kultūros srovė ir pagaliau trečia- naujoji katalikiškos kultūros versmė. Lietuvos katalikiškoje pasaulėžiūroje išsiskyrė lenkiškos ir lotyniškos kultūrų šaltiniai,nors lenkų kultūra iratsirėmė į vakarietišką krikščioniškąją kultūrą, bet ji turėjo savitumą,kurį galima apibūdinti kaip „lenkiškumą“. Renesanso epochoje ne tik Lietuva atsivėrė Vakarams, bet ir Vakarai Lietuvai. [3]Renesanso epocha suformavo ne tik kultūrinio pobūdžio humanistinį judėjimą, bet ir politinę kryptį turėjusį reformacijos judėjimą. Reformacija Vakarų, Vidurio ir Rytų Europos pakraščio tautoms padarė didžiulį poveikį.

XVI amžiuje Bažnyčios vadovai vis labiau buvo pajungiami karaliaus kontrolei. Bažnyčia tapo nacionalinės valstybės partneriu. Europoje prasideda reformacija - kova už katalikų bažnyčios pertvarkymą. Kritikuojamos bažnyčios ydos: turto siekimas, indulgencijos ir t.t. Reformacijos lopšys buvo Vokietija, kurioje katalikų bažnyčia užėmė privilegijuotą padėtį. Prieš katalikų bažnyčią kilo didelė Vokietijos humanistų opozicija. Jai postūmį davė M. Liuterio 95 tezės, kurios buvo savotiška bažnyčios atnaujinimo programa. Pagrindinis reformatų siekis sugrįžti prie Kristaus idealų, supaprastinti apeigas, atsikratyti teokratinės popiežiaus valdžios, perimti bažnyčios turtus, ypač žemę. Pairus Bažnyčios vienybei didesnę galią įgijo asmeninės sąžinės ir vidinio įsitikinimo teisė[4].

[1] LUKŠAITĖ I. Reformacija Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. Vilnius, 1991. P. 19 – 25.

[2] LUKŠAITĖ I. Reformacija Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. Vilnius, 1991. P. 19 – 25.

[3] Sudarė PAKNYS M. Šventieji vyrai, šventosios moterys. Šventųjų gerbimas LDK XV - XVII a. // Aidai, 2005,P. - 176.

[4]EIDUKAITYTĖ.A.. Pasaulietiškumo samprata Bažnyčios mokyme dėl katalikų veiklos politikoje // Vytauto Didžiojo universitetas: SOTER 2006.20(48). P. 135.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2971 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • TURINYS
  • I. RENESANSO, REFORMACIJOS IR BAROKO EPOCHOS APLINKA IR VISUOMENĖ3
  • I.1. Renesansas ir reformacija LDK. Bažnyčios vaidmuo visuomenėje3
  • I. 2. Baroko epochos aplinka ir visuomenė5
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kokios Renesanso ir Baroko epochų patirtys, įžvalgos, idėjos gali būti svarbios dabartinei visuomenei?
Rašinys Kokios Renesanso ir Baroko epochų patirtys, įžvalgos, idėjos gali būti svarbios dabartinei visuomenei?

Mūsų dabartinės visuomenės kultūra susiformavo ant Renesanso ir Baroko epochų palikimo. Nors kiekviena nauja žmonijos [...]

Baroko epocha (istorinis, kultūrinis kontekstas, bruožai)
Konspektas Baroko epocha (istorinis, kultūrinis kontekstas, bruožai)

Manoma, kad “baroko” terminas kilo is portugalų kalbos (perola barocca – netaisyklingos formos perlas). Ši [...]

Lietuvos baroko visuomenės ir žmogaus vaizdavimas Kristinos Sabaliauskaitės romane
Diplominis darbas Lietuvos baroko visuomenės ir žmogaus vaizdavimas Kristinos Sabaliauskaitės romane "Silva Rerum"

Dailės istorikė dr. Kristina Sabaliauskaitė gimė Vilniuje, nuo 2002 dirba Londone didžiausio Lietuvos dienraščio užsienio [...]

Baroko epochos dievas
Rašinys Baroko epochos dievas

Baroko laikotarpio (XVII a. – XVIII a. I pusėje) žmonių pasaulėžiūrą stipriai formavo Dievas. Pradedant [...]

Baroko epochos pristatymas
Prezentacija Baroko epochos pristatymas

 Barokas – kultūros epocha ir meno kryptis, XVII a. – XVIII a. I pusėje plitusi Europoje ir Lotynų Amerikoje. Barokas pradėjo formuotis XVI [...]

Žymiausi Renesanso epochos švietėjai: J.A. Komenskis
Prezentacija Žymiausi Renesanso epochos švietėjai: J.A. Komenskis

J.A. Komenskis, kaip švietėjas, pedagogas, giliai įsisąmoninęs mokyklos, mokymo(si) mokykloje svarbą, akcentavo mokslo, žinių reikšmę [...]

Lietuvos pristatymas pasauliui Renesanso epochos Lietuvos literatūroje
Rašinys Lietuvos pristatymas pasauliui Renesanso epochos Lietuvos literatūroje

Daugybę amžių Lietuva nepalaikė jokių ryšių su savo kaimynėmis ir buvo beveik nežinoma to meto [...]

Renesanso epochos žymės Simono Daukanto istoriniuose veikaluose
Referatas Renesanso epochos žymės Simono Daukanto istoriniuose veikaluose

Simonas Daukantas – XIX a. Lietuvos istorikas, rašytojas bei vienas pirmųjų tautinio atgimimo skatinimo šalininkų.

Mikalojus Daukša - žymiausias renesanso epochos lietuvių rašytojų, humanistas, didžiausias kovotojas dėl gimtosios kalbos
Konspektas Mikalojus Daukša - žymiausias renesanso epochos lietuvių rašytojų, humanistas, didžiausias kovotojas dėl gimtosios kalbos

Žymiausias Renesanso epochos lietuvių rašytojas, humanistas, vienas lietuvių raštijos kūrėjų, didžiausias kovotojas dėl gimtosios kalbos [...]

Kokiais darbais ir idėjomis Mikalojus Radvila Našlaitėlis reprezentuoja Renesanso epochos Lietuvą?
Rašinys Kokiais darbais ir idėjomis Mikalojus Radvila Našlaitėlis reprezentuoja Renesanso epochos Lietuvą?

Nors Renesansas Lietuvą pasiekė gana vėlai, tik XVI amžiuje, tačiau ši epocha iš pagrindų pakeitė [...]

Etninė ir politinė tautos samprata Renesanso epochos Lietuvos literatūroje
Rašinys Etninė ir politinė tautos samprata Renesanso epochos Lietuvos literatūroje

Renanso atsiradimą XV amžiuje lėmė pakitęs žmonių pasaulio suvokimas. Keitėsi žmonių vertybės, nes jie norėjo [...]

Lietuvos pristatymas pasauliui Renesanso epochos Lietuvos literatūroje (M. Husovianas, M. Mažvydas, J. Radvanas)
Rašinys Lietuvos pristatymas pasauliui Renesanso epochos Lietuvos literatūroje (M. Husovianas, M. Mažvydas, J. Radvanas)

Renesansas Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę pasiekė XVIa. Kaip ir Europoje, taip ir Lietuvoje, reiškėsi panašiomis idėjomis.

Reformacija. Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga - ,,Katekizmas“.  Jos visuomeninė ir literatūrinė reikšmė
Referatas Reformacija. Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga - ,,Katekizmas“. Jos visuomeninė ir literatūrinė reikšmė

Raštai lietuvių kalba turėjo atsirasti XIV a. pab., priėmus krikščionybę, bet dėl LDK vyravusios daugiakalbystės [...]

Žmogaus vaizdavimas Baroko, Klasicizmo ir Rokoko epochose
Prezentacija Žmogaus vaizdavimas Baroko, Klasicizmo ir Rokoko epochose

Žmogaus vaizdavimas Baroko epochoje. Šio laikotarpio žmones apėmė nepastovumo, kintamumo pojūtis, kuris [...]