Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas

15 psl. / 3579 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame pasaulyje informacinės technologijos ir telekomunikacijos tampa labai svarbūs išsivysčiusių valstybių socialinės, ekonominės, politinės ir kultūrinės sferos atributai. Ne išimtis yra ir Lietuva – jau senokai kalbama apie poreikį kurti informacinę visuomenę, kurios nariai galėtų, mokėtų ir norėtų naudoti šiuolaikines informacinių technologijų priemones, naudotis savo šalies bei viso pasaulio kompiuterizuotais informacijos ištekliais, o valstybės valdymo ir savivaldos institucijos, pasitelkdamos šias priemones ir išteklius, priimti sprendimus bei užtikrinti gyventojams viešosios informacijos prieinamumą ir patikimumą.

Bendruoju atveju viešosios paslaugos teikiamos naudojant šiuolaikines informacines technologijas informacijai rinkti, kaupti bei skirstyti ir telekomunikacines sistemas tai informacijai perduoti vartotojui.

Šio darbo objektas ir yra viešosios paslaugos, teikiamos kompiuterinių technologijų pagalba.

Darbe iškeltas tikslas – aprašyti viešąsias paslaugas, teikiamas naudojant kompiuterines technologijas bei atskleisti jų būklę ir perspektyvas.

Darbo uždaviniai:

 1. aprašyti el. paslaugų teikimą bei informacinių technologijų sąryšį;
 2. išanalizuoti populiariausias Lietuvoje teikiamų el. paslaugas bei jų privalumus ir trūkumus;
 3. aprašyti el. valdžios paslaugų Lietuvoje būklę bei pateikti perspektyvas.

Darbe naudoti tokie tyrimo metodai: mokslinės literatūros, teisės aktų, dokumentų ir statistinių duomenų analizė.

Darbui parengti naudota literatūra: rengiant darbą, remtasi mokslinėmis publikacijomis ‑ monografijomis, straipsniais, periodiniuose moksliniuose žurnaluose. Panaudota 10 informacinių šaltinių.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Informacinės technologijos – pagrindinis el. paslaugų teikimo įrankis4
 • 2. Populiariausios viešosios paslaugos, teikiamos kompiuterinių technologijų pagalba7
 • 2.1. Seimo teisės aktų duomenų bazė7
 • 2.2. Statistinė atskaitomybė8
 • 2.3. Lietuvos darbo birža8
 • 2.4. Metinis pajamų mokesčio deklaravimas9
 • 2.5. Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimas10
 • 2.6. Viešųjų bibliotekų paslaugos11
 • 3. El. valdžios paslaugų Lietuvoje būklė ir perspektyvos12
 • Išvados14
 • Literatūra ir šaltiniai15

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Informatika
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Wi-fi technologija

Informatika Referatas 2011 m. ievukas
Šis referatas skirtas išsiaiškinti, kam yra skirtas Wi-Fi, kam jis naudojamas, kokios šios technologijos galimybės.

Informacinių technologijų raida Lietuvoje

Informatika Referatas 2013 m. gintar6
Šiame amžiuje informacinės technologijos – gyvybiškai svarbi kasdieninio gyvenimo dalis. Tačiau kokia informacinių technologijų raida buvo Lietuvoje, kaip ji pradėjo plisti ir tobulėti...