Pirmoji LDK spausdinta lietuviška knyga ir jos autorius Mikalojus Daukša

9 psl. / 1934 žod.

Ištrauka

Žemaičių vyskupijos kanauninkas, lietuvių literatūrinės kalbos kūrėjas, žymiausias lietuviškosios kontrreformacijos rašytojas. Nėra žinių apie išsimokslinimą, bet gerai kalbėjo ir rašė lietuviškai, lotyniškai, lenkiškai, mokėjo slavų kanceliarinę kalbą, vartotą LDK. Rūpinosi bajorų ir žemesnių sluoksnių švietimu. Mirus vyskupui M.Giedraičiui, buvo paskirtas Žemaičių vyskupijos administratoriumi. Vilniuje išleisti du jo darbai: ispanų jėzuito J. Ledesmos katekizmo vertimas “Katekizmas, arba Mokslas kiekvienam krikščioniui privalus” ir “Postila katolicka”. Iš lenkų kalbos išverstas katekizmas yra seniausia išlikusi LDK išleista knyga. Jame yra viena seniausių krikščioniškų giesmių-antifona “Sveika Karalyčia” ir giesmė “Malda Šv. Tamošiaus iš Akvino”. Tai dvi pirmosios žinomos LDK lietuviškai publikuotos giesmės.

Svarbiausias darbas – lenkų rašytojo, jėzuito J. Wujeko mažosios postilės vertimas “Postila katolicka”. Postilė turi lotynišką ir lenkišką prakalbas. Lotyniškoje prakalboje išaukštinamas vyskupas M.Giedraitis, iškeliama vertimo reikšmė tautai. Svarbiausias originalus postilės priedas – lenkiška “Prakalba į malonųjį skaitytoją”. Joje smerkiamas bajorijos lenkėjimas, lietuvių kalbos paniekinimas, ypač bažnyčiose, žadinama lietuvių aukštesniųjų sluoksnių tautinė savigarba, kalba keliama pamatiniu tautos požymiu.


Turinys

 • Įvadas3
 • Pirmieji Mikalojaus Daukšos gyvenimo metai4
 • M. Daukšos biblioteka 4-5
 • M. Daukšos ,,Katekizmas‘‘5
 • M. Daukšos ,,Postilė‘‘ 6-7
 • • Dėl ,,Postilės‘‘ vertimo autorystės
 • • ,,Postilės‘‘ skyriai
 • • ,,Postilės‘‘ prakalba
 • • ,,Postilės‘‘ reikšmė lietuvių literatūrai
 • Išvados8
 • Literatūros sąrašas9

Reziumė

Autorius
svaja
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 27, 2012
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Lietuva Pirmojo Pasaulinio karo metais

Istorija Prezentacija evitkus
Karo pradžia ir pokyčiai Lietuvoje karo metais Kaizerinė Lietuvos okupacija Visuomeninė politinė lietuvių veikla karo pradžioje ir valstybingumo siekiai Lietuvos valstybingumo atkūrimo pastangos...