Lietuvos dalyvavimas Europos centrinių bankų sistemoje po euro įvedimo - privalumai ir trūkumai

11 psl. / 2140 žod.

Ištrauka

Lietuvos ir Europos Sąjungos santykių teisinis pagrindas yra Europos Sąjungos sutartis. Ši sutartis tiksliai ir aiškiai nurodė Lietuvos narystės Europos Sąjungoje tikslus ir nurodyti uždaviniai, kad Lietuvai yra būtina suderinti savo teisinę bazę su Europos sąjungos reikalavimais. Ši sutartis Lietuvą priskyrė prie visų Europos Sąjungos politinių derybų ir dialogų ir visos veiklos mechanizmo. Šia sutartimi Lietuvos respublika yra įpareigota keisti centrinėje bankininkystėje, kaip ir visos kitos šalys, kurios nori prisijungti prie Europos Sąjungos. Visos Europos centrinio banko surašytos ir nurodytos nuostatos yra nurodytos “Eurosistema ir stojimo į Europos sąjungą procesas”, kuris parodo, koks yra šios institucijos potyris į visų šalių kanditačių centrinių bankų kaitos procese. Centriniai bankai, vadovaudomiesi šiuo dokumentus ir stengdamiesi atitikti reikalavimus į šalių kandidačių į Europos sąjungą specifiką, stengiasi kurti savo raidos strategiją, kad atitiktų reikalavimus ir jais vadovautūsi. Naujo Lietuvos banko įstatytmo priėmimas yra svarbus Lietuvai etapas šiame procese, norint įstoti į Europos centrinių bankų sistemą. Įstatymai buvo parengti atsižvelgiant į Mastrichto sutartį, Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio nako statuso reikalavimus, svarbiausias punktas yra nurodytas, kad pagrindinis tikslas yra koregavimas, norint užtikrinti nepriklausomumą bei draudimo tikslo koregavimas, norint skolintis iš vyriausybės institucijos. Šioje darbo dalyje yra aptariamos visos Lietuvos banko pagrindiniai galimi euro įvedimo, banknoto, finansinio turto valdymo, užsienio atsargų Lietuvoje privalumus ir trūkumus.

Darbo tikslas: Nustatyti kokie yra Lietuvos dalyvavimo Europos Centrinių Bankų Sistemoje privalumai ir trūkumai po euro įvedimo.

Darbo uždaviniai:

 1. Kiek įmanoma paprasčiau išsiaiškinti ir paaiškinti kas yra Europos Centrinių Bankų Sistema.
 2. Susipažinti su Lietuvos dalyvavimu ECBS po euro įvedimo Lietuvoje.
 3. Išskirti Lietuvos dalyvavimo ECBS privalumus ir trūkumus.

Darbo objektas: Lietuvos dalyvavimas ECBS


Turinys

 • T U R I N Y S3
 • ĮVADAS5
 • EUROPOS CENTRINIŲ BANKŲ SISTEMOS VEIKLOS PRINCIPAI6
 • BENDROS VALIUTOS TRŪKUMAI IR PRIVALUMAI7
 • EURO BANKNOTAI8
 • PINIGŲ POLITIKOS PRIEMONĖS8
 • FINANSINIO TURTO INVESTICIJŲ VALDYMAS10
 • BENDRAS PRIEŽIŪROS MECHANIZMAS11
 • IŠVADOS12
 • ŠALTINIAI13

Reziumė

Autorius
matas.batas
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 22, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Euro įvedimo galimybės Lietuvoje

Finansai Referatas 2014 m. brigita99
Bendrieji pinigai – eurai jau kuris laikas sėkmingai atlieka savo funkcijas Europos Sąjungos didelėje dalyje. Euras yra 18-os Europos Sąjungos šalių bendroji valiuta,...