Mokesčiai už aplinkos teršimą

16 psl. / 2515 žod.

Ištrauka

Mokesčiai pagrindinis valstybės pajamų formavimo būdas. Tai valstybės nustatyta pinigų suma, kurią turi sumokėti fizinis ar juridinis asmuo nuo savo veiklos rezultatų arba atliktų ar tik norimų atlikti veiksmų. Šiuo metu Lietuvoje yra kelios dešimtys įvairių mokesčių. Jų skaičius ir tarifai nuolat keičiasi. Juos nusako ir reguliuoja Vyriausybės priimti įstatymai , įvertinus pasikeitusias socialines , ekonomines ir kitas sąlygas..

Lietuvoje pirmasis mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas priimtas 1991 m. balandžio 2 d. Vėliau šis įstatymas buvo redaguotas ir 1999 m. gegužės 13 d. buvo priimtas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, kuriame buvo nustatyta mokestį mokėti nuo teršalų, išmetamų iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių.

Darbo objektas. Mokestis už aplinkos teršimą.

Darbo tikslas. Išanalizuoti mokestį už aplinkos teršimą.

Darbo uždaviniai.

1.Įvertinti aplinkos teršimo mokesčio politiką Lietuvoje.

2. Išnagrinėti taikomus aplinkos teršimo mokesčio tarifus Lietuvoje ir Estijoje.

3.Išsiaiskinti mokesčio už aplinkos teršimą deklaravimą ir sumokėjimą.

Darbo metodai:

1.Mokslinės – teorinės literatūros analizė.

2.Internetinių šaltinių analizė.

3.Statistinių duomenų analizė.


Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS4
 • MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ POLITIKA LIETUVOJE5
 • MOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ PAKUOTĖS ATLIEKOMIS6
 • MOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ7
 • MOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ8
 • MOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKOMIS10
 • MOKESČIO DEKLARAVIMAS IR SUMOKĖJIMAS11
 • MOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ESTIJOJE12
 • UŽDAVINIAI14
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪRA16
 • PRIEDAS17

Reziumė

Autorius
juste120
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Aplinkos tarša

Ekologija Referatas murka0
Didėjanti žmonijos populiacija per pastaruosius 50 m užteršė 2/3 pasaulio ekologinių sistemų, pradedant švariu oru ir baigiant vandeniu. Beveik pusė pasaulio gyventojų gyvena...

Žmogaus įtaka aplinkai

Ekologija Referatas 2010 m. skye101
Didelė žmonių populiacija veikia aplinką ir taip paspartina įvairiausias gamtoje vykstančias medžiagų pernašas. Žmonijos poveikio mastai tokie dideli, kokių Žemė dar niekada nėra...

Biologinis aplinkos teršimas

Ekologija Referatas 2012 m. ievanilla
Dėl aktyvios nūdienos žmonių veiklos, viena aktualiausių šiandieninių problęmų yra aplinkos tarša. Iš visų pavojingų aplinkos veiksnių (5 grupės: biologiniai, cheminiai, fizikiniai, socialiniai,...