E.Balčyčio vadovėlių „Muzika“ V-X klasei analizė

19 psl. / 7028 žod.

Ištrauka

Eduardo Balčyčio muzikos vadovėliuose V-X klasei supažindinama su visa elementaria, kiekvieno bendram kultūriniam išprusimui reikalinga medžiaga. Kiekviename vadovėlyje ji dėstoma skirtingai, atsižvelgiant į mokinių amžių, galimybes suprasti ir įsisavinti dėstomus dalykus. 5,6 klasės knygoje dar labai gausu iliustracijų, pasakojimo forma vaizdinga, gausu mokiniui suprantamų palyginimų, sąsajų, kalba paprasta, nėra neaiškių muzikinių terminų, sudėtingumo. Nuo 7 klasės toliau viskas dėstoma atitinkamai sudėtingiau, plačiau, žinios gilinamos, siejami jau išmokti dalykai, jie aiškinami, praplečiami. Tokiu būdu mokinys geriau, greičiau gali įsisavinti dėstomą medžiagą, nes prieš išmokstant naujų dalykų, pakartojami senesni, jau mokami, tada juos nesunku susieti su jau turimomis žiniomis. Vadovėlyje, kaip ir muzikos pamokoje, galima išskirti tris svarbiausius komponentus: dainavimą, muzikos teoriją ir muzikos klausymą.

5, 6 klasėje dainuojamos elementarios, paprastos melodikos, ritmo vaikiškos dainelės. Dauguma jų-liaudies dainos, nes svarbu, kad mokinys iš pat pradžių pažintų savo šalies liaudies muziką, jai būdingus bruožus. Dainelės parenkamos nesudėtingos, tinkamos tokio amžiaus mokiniams. Dainavimui paįvairinti, sudominti vaikus atlikimas pagyvinamas įvairiais judesiais, siūloma pritarti nesudėtingais liaudies instrumentais. 7, 8 klasėje atsiranda daugiau kompozitorių kūrybos dainelių, jos sudėtingesnės, įvairesnio ritmo, sandaros, melodikos. Siūloma padainuoti ir miuziklų ištraukų. Tai mokiniams įdomu, nes tokie kūriniai populiarūs, žinomi, o kartu paprasčiau įsidėmėti ir teorinę medžiagą, dėstomą būtent apie šį žanrą. 9 klasėje liaudies dainų nedaug, tačiau vyrauja ne tik Lietuvos, bet ir užsienio kompozitorių kūriniai. Jie jau žymiai sudėtingesni, įvairesni nei 5 ar 6 klasėje. Kartu mokiniai susipažįsta su kitų šalių muzika. 10 klasėje dėmesys skiriamas liaudies dainoms, jų pateikiama daugybė: visų žanrų, rūšių, etnografinių rajonų. Kadangi visas 10 klasės vadovėlis ir yra apie lietuvių muziką, mokiniams, patiems ją atliekantiems, daug lengviau suprasti, įsiminti dėstomą medžiagą, atskirti liaudies dainų ypatybes.

Muzikos teorija pradedama aiškinti nuo esminių, elementarių sąvokų-muzikos, melodijos, ritmo. Tik išsiaiškinus, kas ta muzika apskritai yra ir susipažinus su pagrindinėmis jos dalimis galima eiti prie tolesnio, gilesnio jos nagrinėjimo. 6 klasėje dėstomas programinės muzikos kursas. Aiškinama, kokia yra ta muzika, supažindinama su žymiausiais kūriniais, kompozitoriais. 7 klasėje pereinama prie homofoninės muzikos. Kai kurie 5, 6 klasėje girdėti kūriniai tarsi apibūdinami dar vienu nauju aspektu, klasifikuojami, t.y. priskiriami jau būtent vienai muzikos rūšiai-homofoninei. Lygiai taip 8 klasėje pereinama prie dar vienos galimos-polifoninės-muzikos rūšies. Išsiaiškinus abi šias temas, mokiniai jau gali gebėti skirti muziką į dvi stambias, pagrindines grupes-homofoninę ir polifoninę. Pastarajai taip pat priskiriami jau girdėti kūriniai, į juos pažvelgiama jau kitu aspektu, plačiau, giliau nagrinėjant, įsisavinant. 9 klasėje pereinama jau prie konkretaus visos muzikos skirstymo į epochas, priskiriant kiekvienai jų būdingus bruožus, žanrus, stilius, išskiriant svarbiausius kūrinius ir kūrėjus. Tiek nauji, tiek jau girdėti kūriniai tarsi sugrupuojami dar detaliau-tiek polifoninis, tiek homofoninis kūrinys turi būti priskiriamas kažkuriam konkrečiam laikotarpiui, kurių kiekvienas turi būdingus bruožus. Mokiniai gali skirti, kokiai epochai priklauso kūrinys pagal jo skambėjimo pobūdi, atlikimą. 10 klasėje pereinama visa Lietuvos muzika-nuo seniausių laikų iki dabarties. Supažindinama su labiausiai nusipelniusiais, garsiausiais kompozitoriais, žymiausiais kūriniais bei lietuvių liaudies muzika, skirstant ją pagal etnografinius rajonus. Mokiniai išsamiai supažindinami su kiekvienai sričiai būdingomis liaudies dainomis, jų ypatybėmis, tematika, atlikimo būdu, tradicijomis.

5 klasėje klausomasi daugiausia liaudies dainų, nesudėtingų kūrinėlių atlikimo. Klausant paprastų kūrinių mokomasi išgirsti, įsigilinti į klausomą muziką. 6 klasėje pereinama prie programinių kūrinių. Išskiriami žymiausi lietuvių ir kitų šalių programiniai kūriniai, klausomasi po keletą jų fragmentų. Tai leidžia mokiniams palyginti ne tik atskirus programinius kūrinius, kokie jie gali būti, bet ir pajusti pačių vieno kūrinio dalių skirtumus, nuotaikų, skambėjimo kaitą ir tai, kas juos vis dėlto sieja. 7 ir 8 klasėje muzikos klausymas perauga į homofoninės, o po to-į polifoninės muzikos pažinimą. Pateikiama daugybė tiek polifoninių, tiek homofoninių kūrinių, tad galima pamatyti, kokia jų įvairovė, kaip jie gali vienas nuo kito skirtis ir kokių įvairių žanrų būti, nors priklauso vis tiek tai pačiai rūšiai. Klausantis muzikos 9 klasėje susipažįstama su visų muzikos epochų bruožais, skirtumais, ypatybėmis. Kiekvienam laikotarpiui pateikiama keletas pavyzdžių, galima stebėti, kaip muzika kito, ko joje atsirado. Mokomasi pagal kūrinio sandarą, skambėjimą atskirti, kuriai epochai jis priklauso. 10 klasėje mokiniai girdi daugybę lietuviškos muzikos pavyzdžių, analizuoja jos kitimą, vystimąsi. Gali palyginti Lietuvos muzikinės kultūros raidą su 9 klasėje analizuota pasaulio muzikos raida, atrasti savitumą, ypatybes.

Taigi nuo 5 klasės elementarios muzikos, paprastų, esminių dalykų nuosekliai einama prie sudėtingesnių, žinios gilinamos. Mokiniai susipažįsta tiek su liaudies, tiek su kompozitorių muzika, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. 5 klasėje susipažinęs su nesudėtingų kūrinuku, 7 klasėje mokinys sugeba priskirti jį kažkuriai muzikos rūšiai, o devintoje-konkrečiai epochai. Vis dėlto, kasmet tradiciškai pakartojamos svarbiausių švenčių-Kalėdų, Velykų, valstybinių švenčių-dainos, prie jau mokamų pridedama vis naujų ir 10 klasėje mokinys jau moka daugybę įvairių skirtingų kūrinėlių. Taip pat kiekviename vadovėlyje rasime solfedžiavimo, ritmo pratimų. Jais įtvirtinamos naujos gamos, sąskambiai, ritminiai dariniai. Šalia pratimų visada yra ir dainelių, kaip pavyzdžių dėstomai medžiagai. Tad pradėjęs mokytis 5 klasėje, nuosekliai dirbdamas, įsisavindamas naujas žinias bei vis prisimindamas jau turimas, 10 klasėje mokinys jau bus susipažinęs su visais svarbiausiais muzikos dalyko aspektais bei žymiai praturtinęs savo muzikinę kultūrą.


Turinys

  • Įvadas2
  • Dainavimas3
  • Muzikos teorija7
  • Muzikos klausymas12
  • Apibendrinimas17

Reziumė

Autorius
riuzavaa
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 12, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Kūno kultūros pamoka II klasė

Pedagogika Laboratorinis darbas 2013 m. rasa13
Tema: „Šokliukas“ Vaikų skaičius: 15 – 20. Vieta: sporto salė.Tikslas: tenkinti vaikų poreikį judėti, naudojant netradicines priemones.

E.Balčyčio vadovėlio „Muzika. 7 klasė“ analizė

Pedagogika Referatas 2012 m. riuzavaa
E.Balčyčio vadovėlis „Muzika. 7 klasė“ sudarytas trimestrais pagal mokymosi programą vidurinėje mokykloje. Taip užtikrinama, jog mokiniai išmoks, sužinos visą medžiagą, reikalingą jų amžiaus...