E.Balčyčio vadovėlio „Muzika. 7 klasė“ analizė

19 psl. / 3983 žod.

Ištrauka

Pirma vadovėlio dalis, pirmas trimestras, skirtas supažindinimui su homofonine muzika, antrajame trimestre nagrinėjama muzikos kūrinių sandara, o trečioji dalis skirta variacijų ir rondo formoms. Medžiaga vadovėlyje dėstoma parastai, konkrečiai ir suprantamai besimokančiajam. Skyriai trumpi, aiškinami tik svarbiausi, reikšmingiausi dalykai, reikalingi bendram mokinio išprusimui ir muzikos suvokimui, nėra nereikalingos medžiagos, pašalinės informacijos. Tai padeda įsiminti esminius dalykus. Vadovėliu nesiekiama išugdyti muzikos profesionalo, tiesiog padedama įgyti bendrą, elementarų muzikinį išprusimą.

Vadovėlyje gausu kūrinių, dainų partitūrų, jų fragmentų. Tai suteikia galimybę mokiniams patiems pagroti, padainuoti ar tiesiog pamatyti klausomo, nagrinėjamo kūrinio natas ir užrašymo būdą. Knygoje daug nesudėtingų dainelių, kurių galima mokytis muzikos pamokose, tai naudinga medžiaga tiek mokiniams, tiek mokytojams. Be to, didelis dėmesys skiriamas lietuvių liaudies muzikai bei žymiausiems Lietuvos kompozitoriams. Tai ugdo suvokimą apie savo šalies muzikinę kultūrą, raidą, būdingus bruožus.

Kiekviena teorinė dalis dėstoma nuosekliai, konkrečiai, kalba aiški, suprantama mokiniams. Tekstas pateikiamas struktūriškai aiškiai, paraštėse išskiriamos svarbiausios temos, tai padeda lengvai rasti ir įsiminti reikiamą medžiagą. Kiekvienai nagrinėjamai temai pateikiamos specialios užduotys, siūlomi pasiklausyti kūriniai, pateikiami naudingi patarimai. Tai puiki priemonė darbui muzikos pamokose. Vadovėlyje daug ritminių, vokalinių pratimų, padedančių lavinti solfedžiavimo, dainavimo įgūdžius. Taigi knyga yra visapusiška-skirta tiek teoriniam muzikos išmanymui, tiek praktiniam atlikimui. Įsisavinę dėstomą teorinę medžiagą, mokiniai gali išklausyti su ja susijusius kūrinius, atlikti daineles patys.

Vadovėlyje yra papildomi skyriai, pavadinti „Tik tiems, kam tai įdomu!“. Jie nėra privalomi kiekvienam mokiniui, tačiau suteikia galimybę norintiesiems sužinoti, išmokti daugiau. Tai praktiška ir patogu-informacijos nereikia ieškoti papildomuose šaltiniuose. Šiuose skyriuose pateikiamos ne tik įvairios tonacijos, bet ir praktiški patarimai, kaip akompanuoti akordais, groti kanklėmis ir pan.

Knygoje gausu iliustracijų: pateikiami žymiausių kompozitorių portretai, vadovėlyje nagrinėjamų objektų piešiniai, nuotraukos. Tai daro vadovėlį patrauklesnį, leidžia susidaryti realų vaizdą apie dėstomus dalykus.

Kiekvieno skyriaus pradžioje pateikiama jo apžvalga, supažindinama, ko bus mokoma, kokie mokymosi tikslai, pateikiami svarbiausi, klausytini kūriniai. Tai naudinga mokiniui, padeda susikoncentruoti reikiamam dalykui, aiškiai suformuluoti tikslai nuteikia tikslingam darbui, rezultato siekimui. Trimestrui pasibaigus, primenami kelti siekiai, pateikiami klausimai, užduotys iš išeito kurso. Taip patikrinamos įgytos žinios bei dar kartą pakartojama dėstyta medžiaga.

Vadovėlio pabaigoje pateikiamas skaitytinos muzikos literatūros sąrašas, norintiems plačiau mokytis muzikos bei paaiškinimai mokytojui, kurie padeda greičiau susipažinti su vadovėlio turiniu, dėstymo forma, pateikiamos rekomendacijos, patarimai.

Šis E.Balčyčio vadovėlis 7 klasei-vienas iš jų serijos nuo pat 5 iki 10 klasės. Tai puiki mokymo priemonė, padedanti tiek teoriškai, tiek praktiškai pažinti muzikos grožį, jos svarbą žmonių gyvenime. Sistemingai mokantis iš šių vadovėlių, kiekvienas gali gauti daug esminių, svarbiausių muzikos žinių, susipažinti su reikšmingiausiais kūriniais bei pajusti muziką kaip neatsiejamą gyvenimo dalį.


Turinys

 • TURINYS
 • • Įvadas3
 • • Kas tai yra homofoninė muzika5
 • • E. Grygas. Sulveigos daina5
 • • M. Glinka. Susanino arija5
 • • F. Šopenas. Polonezas A-dur5
 • • F. Mendelsonas. Vestuvinis maršas5
 • • L. van Bethovenas. Džiaugsmo tema iš Devintosios simfonijos finalo5
 • • D.Rosinis. Figaro kavantina6
 • • Melodija6
 • • Melodijų įvairovė pagal skambėjimo pobūdį6
 • • Harmonija6
 • • Pritaikyti akordus savo mėgstamoms melodijoms galite ir jūs7
 • • Mokykitės dainuoti, pritardami kanklėmis7
 • • Intervalai7
 • • Vėlinių giesmės ir raudos7
 • • Dainininkų solistų balsai8
 • • Dirigavimas8
 • • Prieštaktis8
 • • Trijų aštuntinių metras8
 • • Vėl Kalėdos!8
 • • Muzikos kūrinių sandara9
 • • Melodijos sudėtinės dalys9
 • • Vienos dalies muzikos kūriniai9
 • • M.K.Čiurlionis. Preliudas a-moll9
 • • Dviejų dalių muzikos kūriniai9
 • • Sinkopė9
 • • Trijų dalių muzikos kūriniai9
 • • B.Dvarionas. Mažasis preliudas9
 • • Muzikos atlikimo terminai10
 • • R. Ženė. Itališka išdaiga10
 • • La minorinė tonacija10
 • • Trijų dalių sudėtinės formos kūriniai10
 • • Lyrinio pobūdžio kūriniai10
 • • M.K.Čiurlionis. Noktiurnas cis-moll10
 • • F.Šopenas. Noktiurnas Es-dur11
 • • J.Naujalis. Svajonė11
 • • Styginių orkestras11
 • • J.S.Bachas. Arija11
 • • Styginių kvartetas11
 • • M.K.Čiurlionis. Kvartetas11
 • • R.Šumanas. „Svajonė“12
 • • Ž. Ofenbachas. Barkarolė12
 • • F.Šubertas. Serenada12
 • • Ave Maria12
 • • D.Šostakovičius. Romansas12
 • • B.Dvarionas. „Prie ežerėlio“13
 • • Sol mažorinė tonacija13
 • • Užgavėnės ir gavėnia13
 • • Variacijos13
 • • V.A.Mocartas. Variacijos13
 • • M.K.Čiurlionis. Variacijos „Bėkit, bareliai“14
 • • G.F.Hendelis. Pasakalija14
 • • Šešioliktinės natos14
 • • N.Rimskis-Korsakovas. „Kamanės skridimas“14
 • • Rondo14
 • • F.Kuperenas. „Javų pjovėjai“14
 • • L.Dakenas „Gegutė“15
 • • Mi minorinė tonacija15
 • • Linksminkimės ir džiaukimės-sulaukėm šventų Velykų!15
 • • L.Bethovenas. „Elizai“15
 • • A.Liadovas. „Muzikinė tabokinė“15
 • • N.Paganinis. „Amžinasis judėjimas“15
 • • Motinos dieną pasveikinkime mamytes16
 • • Sudėtiniai ir kintamieji metrai16
 • • Tėvo dieną pasveikink tėvelį16
 • • Apibendrinimas17

Reziumė

Autorius
riuzavaa
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 12, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Kūno kultūros pamoka II klasė

Pedagogika Laboratorinis darbas 2013 m. rasa13
Tema: „Šokliukas“ Vaikų skaičius: 15 – 20. Vieta: sporto salė.Tikslas: tenkinti vaikų poreikį judėti, naudojant netradicines priemones.