Socialiniai mokslai / Pedagogika

E.Balčyčio vadovėlio „Muzika. 7 klasė“ analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

   Pirma vadovėlio dalis, pirmas trimestras, skirtas supažindinimui su homofonine muzika, antrajame trimestre nagrinėjama muzikos kūrinių sandara, o trečioji dalis skirta variacijų ir rondo formoms. Medžiaga vadovėlyje dėstoma parastai, konkrečiai ir suprantamai besimokančiajam. Skyriai trumpi, aiškinami tik svarbiausi, reikšmingiausi dalykai, reikalingi bendram mokinio išprusimui ir muzikos suvokimui, nėra nereikalingos medžiagos, pašalinės informacijos. Tai padeda įsiminti esminius dalykus. Vadovėliu nesiekiama išugdyti muzikos profesionalo, tiesiog padedama įgyti bendrą, elementarų muzikinį išprusimą.

    Vadovėlyje gausu kūrinių, dainų partitūrų, jų fragmentų. Tai suteikia galimybę mokiniams patiems pagroti, padainuoti ar tiesiog pamatyti klausomo, nagrinėjamo kūrinio natas ir užrašymo būdą. Knygoje daug nesudėtingų dainelių, kurių galima mokytis muzikos pamokose, tai naudinga medžiaga tiek mokiniams, tiek mokytojams. Be to, didelis dėmesys skiriamas lietuvių liaudies muzikai bei žymiausiems Lietuvos kompozitoriams. Tai ugdo suvokimą apie savo šalies muzikinę kultūrą, raidą, būdingus bruožus.

    Kiekviena teorinė dalis dėstoma nuosekliai, konkrečiai, kalba aiški, suprantama mokiniams. Tekstas pateikiamas struktūriškai aiškiai, paraštėse išskiriamos svarbiausios temos, tai padeda lengvai rasti ir įsiminti reikiamą medžiagą. Kiekvienai nagrinėjamai temai pateikiamos specialios užduotys, siūlomi pasiklausyti kūriniai, pateikiami naudingi patarimai. Tai puiki priemonė darbui muzikos pamokose. Vadovėlyje daug ritminių, vokalinių pratimų, padedančių lavinti solfedžiavimo, dainavimo įgūdžius. Taigi knyga yra visapusiška-skirta tiek teoriniam muzikos išmanymui, tiek praktiniam atlikimui. Įsisavinę dėstomą teorinę medžiagą, mokiniai gali išklausyti su ja susijusius kūrinius, atlikti daineles patys.

    Vadovėlyje yra papildomi skyriai, pavadinti „Tik tiems, kam tai įdomu!“. Jie nėra privalomi kiekvienam mokiniui, tačiau suteikia galimybę norintiesiems sužinoti, išmokti daugiau. Tai praktiška ir patogu-informacijos nereikia ieškoti papildomuose šaltiniuose. Šiuose skyriuose pateikiamos ne tik įvairios tonacijos, bet ir praktiški patarimai, kaip akompanuoti akordais, groti kanklėmis ir pan.

   Knygoje gausu iliustracijų: pateikiami žymiausių kompozitorių portretai, vadovėlyje nagrinėjamų objektų piešiniai, nuotraukos. Tai daro vadovėlį patrauklesnį, leidžia susidaryti realų vaizdą apie dėstomus dalykus.

   Kiekvieno skyriaus pradžioje pateikiama jo apžvalga, supažindinama, ko bus mokoma, kokie mokymosi tikslai, pateikiami svarbiausi, klausytini kūriniai. Tai naudinga mokiniui, padeda susikoncentruoti reikiamam dalykui, aiškiai suformuluoti tikslai nuteikia tikslingam darbui, rezultato siekimui. Trimestrui pasibaigus, primenami kelti siekiai, pateikiami klausimai, užduotys iš išeito kurso. Taip patikrinamos įgytos žinios bei dar kartą pakartojama dėstyta medžiaga.

   Vadovėlio pabaigoje pateikiamas skaitytinos muzikos literatūros sąrašas, norintiems plačiau mokytis muzikos bei paaiškinimai mokytojui, kurie padeda greičiau susipažinti su vadovėlio turiniu, dėstymo forma, pateikiamos rekomendacijos, patarimai.

   Šis E.Balčyčio vadovėlis 7 klasei-vienas iš jų serijos nuo pat 5 iki 10 klasės. Tai puiki mokymo priemonė, padedanti tiek teoriškai, tiek praktiškai pažinti muzikos grožį, jos svarbą žmonių gyvenime. Sistemingai mokantis iš šių vadovėlių, kiekvienas gali gauti daug esminių, svarbiausių muzikos žinių, susipažinti su reikšmingiausiais kūriniais bei pajusti muziką kaip neatsiejamą gyvenimo dalį.     

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3983 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • • Įvadas3
 • • Kas tai yra homofoninė muzika5
 • • E. Grygas. Sulveigos daina5
 • • M. Glinka. Susanino arija5
 • • F. Šopenas. Polonezas A-dur5
 • • F. Mendelsonas. Vestuvinis maršas5
 • • L. van Bethovenas. Džiaugsmo tema iš Devintosios simfonijos finalo5
 • • D.Rosinis. Figaro kavantina6
 • • Melodija6
 • • Melodijų įvairovė pagal skambėjimo pobūdį6
 • • Harmonija6
 • • Pritaikyti akordus savo mėgstamoms melodijoms galite ir jūs7
 • • Mokykitės dainuoti, pritardami kanklėmis7
 • • Intervalai7
 • • Vėlinių giesmės ir raudos7
 • • Dainininkų solistų balsai8
 • • Dirigavimas8
 • • Prieštaktis8
 • • Trijų aštuntinių metras8
 • • Vėl Kalėdos!8
 • • Muzikos kūrinių sandara9
 • • Melodijos sudėtinės dalys9
 • • Vienos dalies muzikos kūriniai9
 • • M.K.Čiurlionis. Preliudas a-moll9
 • • Dviejų dalių muzikos kūriniai9
 • • Sinkopė9
 • • Trijų dalių muzikos kūriniai9
 • • B.Dvarionas. Mažasis preliudas9
 • • Muzikos atlikimo terminai10
 • • R. Ženė. Itališka išdaiga10
 • • La minorinė tonacija10
 • • Trijų dalių sudėtinės formos kūriniai10
 • • Lyrinio pobūdžio kūriniai10
 • • M.K.Čiurlionis. Noktiurnas cis-moll10
 • • F.Šopenas. Noktiurnas Es-dur11
 • • J.Naujalis. Svajonė11
 • • Styginių orkestras11
 • • J.S.Bachas. Arija11
 • • Styginių kvartetas11
 • • M.K.Čiurlionis. Kvartetas11
 • • R.Šumanas. „Svajonė“12
 • • Ž. Ofenbachas. Barkarolė12
 • • F.Šubertas. Serenada12
 • • Ave Maria12
 • • D.Šostakovičius. Romansas12
 • • B.Dvarionas. „Prie ežerėlio“13
 • • Sol mažorinė tonacija13
 • • Užgavėnės ir gavėnia13
 • • Variacijos13
 • • V.A.Mocartas. Variacijos13
 • • M.K.Čiurlionis. Variacijos „Bėkit, bareliai“14
 • • G.F.Hendelis. Pasakalija14
 • • Šešioliktinės natos14
 • • N.Rimskis-Korsakovas. „Kamanės skridimas“14
 • • Rondo14
 • • F.Kuperenas. „Javų pjovėjai“14
 • • L.Dakenas „Gegutė“15
 • • Mi minorinė tonacija15
 • • Linksminkimės ir džiaukimės-sulaukėm šventų Velykų!15
 • • L.Bethovenas. „Elizai“15
 • • A.Liadovas. „Muzikinė tabokinė“15
 • • N.Paganinis. „Amžinasis judėjimas“15
 • • Motinos dieną pasveikinkime mamytes16
 • • Sudėtiniai ir kintamieji metrai16
 • • Tėvo dieną pasveikink tėvelį16
 • • Apibendrinimas17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
E.Balčyčio vadovėlių „Muzika“ V-X klasei analizė
Referatas E.Balčyčio vadovėlių „Muzika“ V-X klasei analizė

Eduardo Balčyčio muzikos vadovėliuose V-X klasei supažindinama su visa elementaria, kiekvieno bendram kultūriniam išprusimui reikalinga [...]

Š.Nako vadovėlio
Referatas Š.Nako vadovėlio "Šiuolaikinė muzika" analizė

   Vadovėlyje „Šiuolaikinė muzika“ nagrinėjama muzikos raida nuo 1890-ųjų metų iki dabartinių laikų. Jis sudarytas [...]

Straipsnio
Laboratorinis darbas Straipsnio "Muzikų ugdytojus gelbėti imasi mokytojas" situacijos analizė

Visas organizacijas veikia institucijos, asmenys ar jų grupės, kurios yra suinteresuotos organizacijų rezultatais arba sėkme [...]

Kūno kultūros pamoka II klasė
Laboratorinis darbas Kūno kultūros pamoka II klasė

Literatūra Bytautienė, I. Kas peš, kas raus. - Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2010. – 163 [...]

Peter. L. Berger „Sociologija humanistinis požiūris“ 4 skyriaus analizė
Rašinys Peter. L. Berger „Sociologija humanistinis požiūris“ 4 skyriaus analizė

Samprotaujamasis rašinys apie socialinius suvaržymus, rėmus ir jų taikymo būdus šiuolaikinėje visuomenėje. Įdomus ir analitiškas [...]

Keramikos muziejaus Kaune analizė
Referatas Keramikos muziejaus Kaune analizė

Šios analizės tikslas iš arčiau susipažinti su Keramikos muziejaus istorija, veikla, ekspozicijomis bei jo kolekcijomis.

Nevyriausybinių organizacijų situacijos Liietuvoje analizė
Diplominis darbas Nevyriausybinių organizacijų situacijos Liietuvoje analizė

Temos aktualumas ir problema. Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų - nevyriausybinių organizacijų, kurios aktyviai [...]

Žemaitijos muziejaus ALKA: analizė
Referatas Žemaitijos muziejaus ALKA: analizė

Muziejus tai institucija, visuomenės, mokslo, edukacijos ir laisvalaikio organizavimo tikslais įgyjanti, konservuojanti, tyrinėjanti, populiarinanti ir [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Žemaitijos muziejaus “Alka” analizė
Referatas Žemaitijos muziejaus “Alka” analizė

Muziejus tai institucija, visuomenės, mokslo, edukacijos ir laisvalaikio organizavimo tikslais įgyjanti, konservuojanti, tyrinėjanti, populiarinanti ir [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Tarptautinės muziejininkų bendruomenės akcijos „Muziejų naktis 2013“ renginių analizė Klaipėdos mieste
Diplominis darbas Tarptautinės muziejininkų bendruomenės akcijos „Muziejų naktis 2013“ renginių analizė Klaipėdos mieste

Temos aktualumas. Tarptautinė muziejų bendruomenės akcija ”Muziejų naktis 2013“ yra globali ir vystosi visame pasaulyje.

Atviro atsako teksto analizė pagal 5 kokybinio tyrimo duomenų analizavimo etapus
Praktikos ataskaita Atviro atsako teksto analizė pagal 5 kokybinio tyrimo duomenų analizavimo etapus

Užduotis:  atlikti etnografinį interviu su vienu asmeniu (močiute, kai jai buvo 10-15 metų), išanalizuoti pasakojimo [...]

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]