Kas yra filosofija?

12 psl. / 2493 žod.

Ištrauka

„Filosofija“ – tai graikiškos kilmės žodis, sudarytas iš veiksmažodžio „philein“ („mylėti“) ir daiktavardžio „sophia“ („išminčius, išmintis“). Dažniausias tiesioginis vertimas yra „išminties meilė“ (Anzenbacher A. Filosofijos įvadas, 1992. p. 16). Nors tiek Pitagoras (apie 590 – 500), tiek Heraklitas Efezietis (apie 540 – 480) vartojo šį žodį ir kalbėjo apie filosofus, tačiau istorišką reikšmę šiam žodžiui suteikė Sokratas (470 – 399), kurio pokalbį su išmintingąja Diotima apie meilės dievą Erotą aprašė Platonas (427 – 347) dialoge „Puota“. Erotas gimė iš Ištekliaus ir Skurdybės, todėl jis yra amžinas skurdžius, grubus, šiurkštus, basas, benamis – tikras motinos Penijos (Neturtas) vaikas. Tačiau iš tėvo pusės Erotas yra drąsus, trokštantis pažinimo, taikantis į tai, kas gražu ir gera. Taigi jis yra tarp išminties ir neišmanymo, nes joks dievas nėra nei filosofas (išminties mylėtojas), nei geidžia tapti išminčiumi.

1.2 Filosofijos pradžia ir eiga

„Veik visi filosofai vienu balsu tvirtina, kad patyrimas yra bet kokio filosofavimo pradžia“ (ten pat, p. 17). Viskas prasideda nuo įprasto, kasdienio pasaulio, kuriame mes orientuojamės, susivokiame ir patiriame įvarius dalykus. Tad filosofija kyla ne iš mokslinio patyrimo būdo, bet „iš ikimokslinio, kasdienio patyrimo“ (ten pat, p. 17). Tokiame patyrime pasaulis visuomet yra atviras, mes laisvai galime pažinti ir veikti. Be to, patyrimas aptinkamas ir kalboje. Mūsų kasdienė kalba yra „natūralioji“ – tokia, kuria laisvai šnekame, kuri yra atribota nuo mokslinių terminų (nors specifinių terminų jau galime vis dažniau aptikti). Taigi santykis tarp kasdienio ir mokslinio patyrimo gali būti prilygintas santykiui tarp kasdienės ir mokslinės kalbos.


Turinys

 • TURINYS
 • Įvadas3
 • 1. FILOSOFIJOS SAMPRATA4
 • 1.1 Žodžio kilmė4
 • 1.2 Filosofijos pradžia ir eiga4
 • 2. FILOSOFIJA IR KITA5
 • 2.1 Filosofija ir specialieji mokslai5
 • 2.2 Filosofija ir religija6
 • 2.3 Filosofija ir menas7
 • 2.4 Filosofija ir ideologija7
 • 3. FILOSOFIJOS APIBRĖŽTIS, SUPRATIMAS IR SKIRSTYMAS8
 • 3.1 Filosofijos apibrėžtis8
 • 3.2 Kaip filosofiją supranta skirtingi autoriai9
 • 3.3 Filosofijos skirstymas9
 • Išvados11
 • Literatūra12

Reziumė

Autorius
ddominyka
Tipas
Referatas
Dalykas
Filosofija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 24, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Imanuelio Kanto filosofija ir etika

Filosofija Referatas 2012 m. evelina1988
Filosofijos dalyko referatas skirtas apžvelgti Imanuelio Kanto filosofiją, jo idėjas ir etiką. Darbas buvo įvertintas 10 balų.

Filosofijos kurso konspektas

Filosofija Konspektas 2016 m. dziugasbq
Išsamus filosofijso kurso konspektas. Informacija pateikiama strukturizuotai, svarbiausios vietos paryškintos, minimos datos, asmenybės, paaiškintos sąvokos. Egzaminai ir visi atsiskaitymai išlaikyti remiantis šiuo darbu...

Filosofijos konspektas

Filosofija Konspektas 2016 m. lauruteab
Tinkamai pasiruoškite filosofijos egzaminui su šiuo konspektu! Dešimtukas garantuotas, o jei ne, vadinasi per mažai perskaitėte ;)

Filosofijos konspektas

Filosofija Konspektas 2017 m. migluze
Tai filosofijos pagrindų konspektas koliokviumui. Trumpai, aiškiai ir idomiai, lengvai suprantama.

Konfucijaus filosofija

Filosofija Rašinys 2015 m. salvete
Konfucijus (VI – V a. pab. pr. Kr.) – vienas žymiausių mąstytojų, padaręs žymią įtaką kinų, o vėliau ir viso pasaulio, filosofijos raidai....