Grožio ir skonio samprata I. Kanto filosofijoje

21 psl. / 4528 žod.

Ištrauka

Grožio ir skonio suvokimas visais laikais buvo aktuali diskusijų tema. Nepaisant to, jog šie du terminai negali turėti konkrečių apibrėžimų, visų laikotarpių garsieji filosofai stengėsi surasti kuo tikslesnius apibūdinimus. Besikeičiantys kultūriniai laikotarpiai darė didelę įtaką grožio suvokimui – ar grožis yra estetikos sąvoka? O gal jos reikšmė visiškai etinė ar netgi praktinė? Skirtingų epochų žmonės turėjo skirtingas vertybes, skirtingą požiūrį į gyvenimą bei, žinoma, skirtingą suvokimą apie grožį ir skonį. Šiame darbe apžvelgiama visų laikų estetikos filosofija, tačiau plačiau nagrinėjamas XVIII a. kultūrinis kontekstas bei pristatoma vieno iš žymiausių Apšvietos epochos filosofų, Imanuelio Kanto samprata apie skonį ir grožį. Remiantis filosofo kritiniu laikotarpiu parašytu veikalu „Sprendimo galios kritika“, išryškinami skonio sprendinių bruožai bei tai, kokią įtaką jie daro grožio, kaip termino, apibrėžimui.Darbo tikslas:


Išanalizuoti I. Kanto filosofiją ir pristatyti jo sampratą apie skonį ir grožį.Darbo uždaviniai:
 • Apžvelgti XVIII a. estetiką bei kultūrinį laikotarpį;
 • Išnagrinėti I. Kanto biografinius faktus ir remiantis jais išsiaiškinti jo filosofijos priežastingumą;
 • Pristatyti grožio ir skonio sampratą I. Kanto filosofijoje.
Turinys

 • ĮVADAS
 • APŠVIETOS EPOCHA IR I. KANTAS
 • 1. XVIII a. estetika
 • 2. I. Kanto gyvenimas ir kūryba
 • 2.1. I. Kanto biografija
 • 2.2. I. Kanto veikalai ikikritiniu ir kritiniu laikotarpiu
 • GROŽIO IR SKONIO SAMPRATA
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. I. Kanto portretas
 • 2 priedas. Svarbiausi I. Kanto veikalai ikikritiniu ir kritiniu laikotarpiu

Literatūros sąrašas


 • Andrijauskas A. Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita. Vilnius, 2006.

 • Andrijauskas A. Kultūros, filosofijos ir meno profiliai. Vilnius, 2004.

 • Aster E.v. Filosofijos istorija. Vilnius, 1995.

 • Aukštuolytė N. Filosofija. Vilnius, 2016.

 • Biržys R., Jasmontas A., Kačerauskas T., Kunčinas A. Filosofijos pamatai. Vilnius, 2008.

 • Caratini R. Filosofijos įvadas. Vilnius, 2007.

 • Filosofijos istorijos chrestomatija. Naujieji Amžiai. Vilnius, 1987.

 • Furst M., Trinksas J. Filosofija. Vilnius, 1995.

 • Halder A. Filosofijos žodynas. Vilnius, 2002.

 • Kantas I. Sprendimo galios kritika. Vilnius, 1991.

 • Keinys S. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 2012.

 • Ozolas R. Pasakojimai apie filosofus ir filosofiją. Vilnius, 1988.

 • Putinaitė N. Paskutinioji proto revoliucija. Kanto praktinės filosofijos studija. Vilnius, 2004.

 • Sikora A. Susitikimai su filosofija. Nuo Heraklio iki Huserlio. Vilnius, 2004.

 • Waibl E., Rainer F.J. Pamatinės filosofijos žinios. Vilnius, 2011.


Reziumė

Autorius
akseinga
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Filosofija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 6, 2021
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Filosofijos fenomeno samprata

Filosofija Konspektas 2011 m. ganesas
Filosofija ir filosofavimas yra vienas iš niekuo kitu nepakeičiamų pažinimo būdų. Sąvokos ,,filosofija” ir ,,filosofavimas” viename sakinyje nėra nesusipratimas, nes jos sutampa tik...

Grožio sampratos klasifikacijos

Filosofija Referatas vesta
Grožio esmės klausimas yra labai senas. Jokia kita iš daugybės nelengvai nagrinėjamų estetikos kategorijų nėra tokia nesuvokiama. Dar senovės graikai laužė galvas, kas...

Konfucijaus filosofija

Filosofija Rašinys 2015 m. salvete
Konfucijus (VI – V a. pab. pr. Kr.) – vienas žymiausių mąstytojų, padaręs žymią įtaką kinų, o vėliau ir viso pasaulio, filosofijos raidai....

Gėrio ir grožio samprata filosofijoje

Filosofija Referatas 2020 m. gabrielaa
Šiame darbe, iškeliu klausimus ir randu į juos atsakymus, pasitelkiant žymių filosofų, Platono ir Aurelijaus Augustino, mintimis bei idėjomis. Kas yra grožis? Ar...