UAB ,,PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS‘‘įmonės aplinkos vertinimas remiantis etikos kodeksu

20 psl. / 3416 žod.

Ištrauka

Verslo etikos savarankiškas darbas atliktas, apie gerai žinomą įmonę UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“. Organizacija turi savas normas ir elgesio taisykles, kuriomis vadovaujasi savo veikloje ir reikalauja jų laikymosi iš darbuotojų. Tai padeda spręsti iškylančias įvairias problemas. Siekiant geriau prisistatyti visuomenei, įvardyti ir apibrėžti reikalavimus esamiems ir būsimiems organizacijos nariams ir partneriams.

įvairios organizacijos kuria etikos kodeksus, taip pat ir UAB ,,Pzu Lietuva gyvybės draudimas“ turi savo etikos kodeksą. Etikos kodekse išdėstomos esminės nuostatos, kuriomis vadovaujasi organizacija savo veikloje.

Darbo tikslas: Išnagrinėti UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ etikos kodekso struktūrą, jo rengimo aplinkybes ir realaus veiksmingumo sąlygas.

Įgyti naujų teorinių žinių, kurios padėtų geriau ir kokybiškiau atlikti paskirtą darbą įmonėje. Taip pat atlikti įmonės aplinkos analizę, įvertinti požiūrį į darbuotojus bei verslo etikos apraiškas konkrečiose situacijose.

Darbo objektas: UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti etikos kodeksą;
 2. Išsiaiškinti etikos kodekso struktūrą ir jo sudarymą;
 3. Aprašyti bendrą įmonės charakteristiką;
 4. Apžvelgti įmonės valdymą bei darbo aplinką;
 5. Apžvelgti darbo rezultatų motyvavimą;
 6. Aprašyti darbuotojų kontrolę įmonėje;
 7. Pateikti siūlymus konkrečios įmonės veiklos tobulinimui.

Darbo metodai:

Įgyvendintus ir ankščiau įvardintus darbo uždavinius aprašyti savarankiškame darbe.

Darbo struktūra:

Darbą sudaro titulinis lapas, akademinio sąžiningumo ir savarankiškumo patvirtinimas, turinys, įvadas, analitinė dalis, išvados ir pasiūlymai, informaciniai šaltiniai.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. ETIKOS KODEKSAS5
 • 2. ETIKOS KODEKSO STRUKTŪRA IR RENGIMAS6
 • 3. BENDROSIOS ĮMONĖS NUOSTATOS7
 • 4. BENDRA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA VEIKLOS RŪŠYS IR POBŪDIS7
 • 4.1. Įmonės vizija, misija, tikslai ir vertybės8
 • 5. PAGRINDINIAI PRINCIPAI9
 • 6. ĮMONĖS VALDYMAS9
 • 6.1. Organizacijos valdymo struktūra10
 • 6.2. Organizacinės valdymo struktūros schema11
 • 7. DARBO REZULTATŲ MOTYVAVIMAS12
 • 8. SANTYKIAI SU KITOMIS ORGANIZACIJOMIS, KLIENTAIS IR VISUOMENE13
 • 8.1. Interesų konfliktas13
 • 8.2. Dovanos, pramogos ir kyšininkavimas13
 • 8.3. Konfidenciali informacija13
 • 8.4. Savalaikis informacijos paviešinimas14
 • 8.5. Sveikata, saugumas, aplinkosauga14
 • 8.6. Sutarčių valdymas15
 • 8.7. Paramos ir labdaros teikimas15
 • 8.8. Dalyvavimas politinėje veikloje16
 • 9. TARPUSAVIO SANTYKIAI BENDROVĖJE17
 • 10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS17
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI18
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI19

Reziumė

Autorius
angelliukass
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 10, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Įmonės „Samsung“ socialinė aplinka

Vadyba Prezentacija 2017 m. vtamluk
šioje prezentacijoje aprašyti svarbiausi aspektai: kaip įmonė tausoja aplinką( oro, vandens, politinė tarša) ir daug kitų aspektų. darbas įvertintas aukštu balu