Šiuolaikinės teisės sampratos

18 psl. / 4743 žod.

Ištrauka

Praktiškai funkcionuojanti teisė – tai teisiniai santykiai, o teisiniai santykiai – tai visuomeniniai santykiai, reguliuojami teisės normų. Tai reiškia, kad teisė gimsta žmonių visuomenėje, ir todėl natūralu, kad pati teisės samprata keičiasi, keičiantis valstybių santvarkoms, politiniams režimams. Mūsų valstybė jauna tiek laiko, tiek santvarkos požiūriu. Pasikeitus politiniam režimui, iš totalitarinio režimo valdomos okupuotos respublikos tapus nepriklausoma demokratine respublika, kilo ne tik ekonominė, politinė, bet ir vertybių perkainojimo suirutė. Atsirado poreikis iš naujo įvertinti visą vertybių sistemą, kitomis akimis pažvelgti ir į teisę, jos vietą ir reikšmę visuomeniniame gyvenime. „.Nedemokratinio režimo sąlygomis apibrėžti teisę – tai apibrėžti valdžios teisę.“ (Vaišvila A. Teisės teorija. P. 104), o „.demokratinio režimo sąlygomis „apibrėžti teisę“ – tai apibrėžti žmogaus teisę.“ (P. 104).

Darbo tikslas: apžvelgti teisės sampratų įvairovę, siekiant atskleisti, kaip susiformavo šiuolaikinė teisės samprata.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti prigimtinės teisės sampratą;
 2. Apžvelgti teisės sampratų įvairovę;
 3. Atskleisti šiuolaikinės teisės ir teisinio personalizmo sampratas.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PRIGIMTINĖ TEISĖ4
 • 2. TEISĖS SAMPRATŲ ĮVAIROVĖ6
 • 2.1. Teisės, kaip tautos kultūros, samprata6
 • 2. 2. Teisės, kaip „lašo jūroje“, samprata7
 • 2. 3. Teisės, kaip religijos, samprata7
 • 2. 4. Teisės, kaip nepasiekiamos idėjos, samprata8
 • 2. 5. Teisės, kaip valstybės politikos, samprata8
 • 2. 6. Teisės, kaip „to, ką daro teismai“, samprata9
 • 3. ŠIUOLAIKINĖ TEISĖ IR TEISINIO PERSONALIZMO SAMPRATA10
 • 3. 1. Šiuolaikinės teisės samprata10
 • 3. 2. Teisinio personalizmo samprata12
 • 4. TEISINIS REALIZMAS15
 • 5. TEISINIS POZITYVIZMAS17
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA19

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 18, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Mokesčių teisės samprata

Teisė Prezentacija loretta
Mokesčių teisė – tai finansų teisės pošakis, teisės normų, reguliuojančių teisinius santykius, susiklostančius mokesčių nustatymo, apskaičiavimo, sumokėjimo ir išieškojimo srityse visuma Mokesčių teisė...

Viešosios nuosavybės teisės samprata

Teisė Prezentacija loretta
Tai gėrybių priskyrimas visai tautai, visuomenei, neišskiriant atskirų jos dalių. Valstybės ir savivaldybių nuosavybę apjungianti nuosavybės rūšis vadinama viešąja nuosavybe, kadangi aukščiausieji valstybės...

Šiuolaikinės teisės samprata

Teisė Prezentacija loretta
1. Šiuolaikinės teisės samprata – teisinio pozityvizmo ir „prigimtinės teisės“integracija 2. Teisinio personalizmo aksiomatika 3. Teisė kaip subjektinių teisių ir pareigų vienovė 4....

Tarptautinės privatinės teisės samprata ir šaltiniai

Teisė Prezentacija tigerlillish
Tarptautinės privatinės teisės samprata. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Tarptautinės privatinės teisės sistema, jos vieta teisės sistemoje. Tarptautinės privatinės teisės šaltinių...

Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai

Teisė Referatas 2011 m. pekauskaite
Šeima yra seniausia ir pastoviausia žmonių socialinio ir asmeninio gyvenimo forma, kuri vystėsi tūkstančius metų, išgyvenusi daugelį ekonominių, istorinių ir politinių pokyčių. Priešistorėje...