Šiuolaikinės globalinės ekonominės problemos ir jų sprendimas

12 psl. / 4612 žod.

Ištrauka

Globalinė problema – tai pasaulio socialiniai reiškiniai ir procesai, kurie savo apimtimi ir reikšmingumu yra pasaulinio mąsto, susiję su gyvybiniais visų šalių ir tautų interesais, kuriuos išspręsti įmanoma tik bendromis, sutelktomis pasaulio visuomenės jėgomis.

Visų globalinių ekonominių problemų centras ir jungianti grandis yra žmonija ir jos ateitis. Jų tarpusavio ryšiai darosi vis sudėtingesni, ir reikšmingesni. Suprantama, kad šios problemos labai veikia ekonominių procesų dinamiką, verčia ieškoti naujų, efektyvesnių ekonominių tiek atskirų šalių, tiek ir pasaulinio ūkio valdymo metodų. Kiekviena iš globalinių pasaulio problemų yra nepaprastai svarbi žmonijos raidai bei likimui ir reikalauja neatidėliotinai būti išspręsta. (H. Barsch ir kt., 2002)

Kiekvienas žmonijos etapas buvo susijęs su tam tikromis problemomis. Anksčiau jos buvo vietinės reikšmės – dabar daugelis jų tapo globalinėmis. Tai pasaulio ekonomikos militarizavimas ir branduolinio karo grėsmė, spartus pasaulio gyventojų skaičiaus augimas, besivystančių šalių ekonominis atsilikimas, maisto problema, gamtinių išteklių ribotumas, aplinkos apsaugos ir kitos problemos.

Žmogus niekada nesustoja raidos kelyje, tačiau pasiektos naujos aukštumos kelia naujų problemų. Ir nors ištekliai yra riboti, o pasaulį užgriūna vis nauja ekonominė problema – žmogaus mintis ribų nežino. Tai reziumuoti galima Senekos žodžiais: “Žmonija niekad nepakils į tokį aukštį, kad jai nereikėtų kilti dar aukščiau”.(A. Jakutis ir kt., 2005)

Darbo tikslas – išanalizuoti ir aptarti šiuolaikines globalines ekonomines problemas ir jų sprendimo būdą.

Darbo uždaviniai:

 • supažindinti su pagrindinėmis globalinėmis ekonominėmis problemomis;
 • problemas analizuoti ekonominiu aspektu;
 • nustatyti ekonominių problemų mastą, apimamas pasaulio teritorijas;
 • nustatyti jų keliamą pavojų visų pirma žmogui, gamtai, ekologijai;
 • pateikti problemų sprendimo būdus, jų mažinimo priemones.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Šiuolaikinės globalinės ekonomikos problemos4
 • 1.1. Nedarbas4
 • 1.1.1. Nedarbą mažinančios priemonės5
 • 1.2. Kuro išteklių bei energijos problema5
 • 1.2.1. Kuro išteklių bei energijos problemos mažinančios priemonės6
 • 1.3. Skurdas6
 • 1.3.1. Skurdą mažinančios priemonės7
 • 1.4. Skolų problema8
 • 1.5. Globalinė problema – juodoji rinka8
 • 1.6. Demografijos problemos9
 • 1.6.1. Demografinių problemų mažinančios priemonės10
 • IŠVADOS11
 • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
just_gintare
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2018
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

JAV ekonomikos problemos ir jų sprendimas

Ekonomika Referatas 2015 m. matas.batas
Pasaulio rinka kasmet pateikia įvairiausių netikėtumų, todėl norint suprasti atskiros valstybės ekonominę situaciją, visgi derėtų apžvelgti pasaulinius pokyčius ir susipažinti su ekonomine situacija...

Rusijos ekonomikos problemos ir jų sprendimas

Ekonomika Referatas 2015 m. matas.batas
Rusija – tai šalis, kuri kiekvienam lietuviui yra gerai pažįstama pasaulio valstybė, nes buvome SSRS sudėtyje. Vieni turi geresnių, o kiti blogesnių prisiminimų....

Bendrų globalinių problemų ekonominiai aspektai

Ekonomika Referatas 2014 m. iwienn
Temos aktualumas. Visų mūsų bendra ekologinė sistema -Žemė, visa biosfera mus jungia. Todėl daugumą problemų reikia spręsti globaliai. Plečiantis ekonominiams valstybių ir regionų...