Abchazijos ir Pietų Osetijos karas Gruzijoje: Liberalistinė ir realistinė paradigmos

14 psl. / 3301 žod.

Ištrauka

XX-ojo amžiaus antroje pusėje vykę veiksmai, tokie kaip šaltojo karo priešprieša ir dekolonizacija Afrikoje – padarė įtaką religinių, etninių bei tarptautinių konfliktų augimui. Pagal skirtingas klasifikacijas, dabar pasaulyje suskaičiuojama iki 365 konfliktų, keliančių grėsmę atskirų šalių, regionų ir net globaliniam saugumui. Pasibaigus šaltajam karui, lokalūs ir regioniniai konfliktai niekur nedingo. Netgi priešingai, sovietinės imperijos griūtis įžiebė naujus konfliktus Europoje – Balkanuose, Gruzijoje, Moldovoje bei Armėnijoje ir Azerbaidžiane. Armėnijos ir Azerbaidžiano konfliktas dėl Kalnų Karabacho regiono tęsiasi jau daugiau nei du dešimtmečius. Rusijos – Gruzijos karas – tai konfliktas vykęs 2008 metais nuo rugpjūčio 7 iki rugpjūčio 12 dienos. Kitaip dar vadintas „penkių dienų karu“. Šis konfliktas buvo vienas iš beprasmiškiausių šių dienų konfliktų, kadangi nei viena suinteresuotoji pusė nepelnė siektos naudos. Gruzija prarado penktadalį teritorijos, tuo tarpu Rusija nors ir įgijusi didesnę įtaką regione, nesugebėjo nuversti provakarietiškos valdžios. Konfliktas prasidėjo nuo neramumų Pietų Osetijoje. Pagal kilmę, Osetai laikytini kaip atskira tauta, kurie kadaise turėję savo teritoriją, tačiau po Sovietų Sajungos žlugimo šiaurinė dalis pateko į Rusijos sudetį, o pietinė į Gruzijos. Taip įsiplieskė ilgametis konfliktas tarp Pietų Osetijos Separatistų ir Gruzijos karinių pajegų. Kitas regionas, taip pat siekęs nepriklausomybės buvo Abchazija. Šiame regione po Sovietų Sajungos žlugimo susiformavo prorusiškas mentalitetas, dauguma Abchazijos piliečių turėjo Rusiškus pasus. Taip pat konfliktas su Gruzija 1992 metais dar labiau paaštrino santykius. Šis konfliktas, pasibaigęs 1993 metais lėmė Gruzijos karinių pajegų pasitraukimą iš Abchazijos regiono, ko pasekoje Rusija tapo pagrindine ir vienintele regiono remėja. Taip Abchazija ir Pietų Osetija vis tolo nuo Gruzijos. Naujasis prezidentas Michailas Saakašvilis siekė susigražinti prarastas teritorijas, taip prasidėjo nuolatiniai ir vis aršėjantys susidūrimai tarp Gruzijos karinių pajegų ir Abchazijos ir Pietų Osetijos separatistų, kas galiausiai išsirutuliojo į stambaus masto karinius veiksmus 2008 metais rugpjūtį.

Rašto darbe liečiamos tarptautinių santykių teorijos: realizmas bei liberalizmas. Tarptautinėje politikoje realistus labiausiai domina karo, saugumo ir taikos klausimai. Valstybės varžosi tarpusavyje dėl ribotų resursų: teritorijos, žaliavų, rinkų, statuso, strateginių punktų ir pan. Vienos valstybės laimėjimas yra kitos valstybės pralaimėjimas.Realistų požiūriu galia ir jos realizacija yra atskira sfera, nepriklausoma nuo ir aukščiau moralės, ideologijos, religijos, socialinių ir ekonominių faktorių. Tarptautinėje politikoje realistus labiausiai domina karo, saugumo ir taikos klausimai. Pagrindinis principas siekiant saugumo yra savigalba: valstybė pastoviai gali pasiklaiuti tik savo resursais. Siekiant saugumo svarbiausias ramstis yra suverenitetas, įgaliojantis valstybės vadovą imtis bet kokių priemonių saugumo ir tautos gyvavimo vardan. Tačiau liberalizmas kaip politinė doktrina remiasi prielaida, kad nėra racionaliai pagrindžiamų galutinių vertybių, nėra aukščiausiojo gėrio, kurio atžvilgiu galėtų būti objektyviai vertinamos individų preferencijos. Ši prielaida išreiškia vyraujančią metafizinę modernybės poziciją, kuri atmeta klasikinę teleologinę pasaulio sampratą ir postuluoja griežtą faktų/vertybių dichotomiją.


Turinys

  • TURINYS2
  • ĮVADAS3
  • 1. Abchazijos ir Pietų Osetijos karo situacija6
  • 2. Konflikto analizė iš realistinės perspektyvos9
  • 3. Konflikto analizė iš liberalistinės perspektyvos11
  • IŠVADOS13
  • Literatūros sąrašas14

Reziumė

Autorius
ramgrida
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 8, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Gruzijos geopolitiniai pokyčiai po 2008 m. karo

Politologija Kursinis darbas 2011 m. dovydas
2008 m. rugpjūčio mėn. įvyko precedento neturintis atvejis, dvi valstybės, Rusija ir Gruzija, iškilusias problemas sprendė kariniais metodais. Gruzija, būdama provakarietiškų pažiūrų ir...

Lyginamoji institucinė JAV ir Irako analizė

Politologija Referatas 2010 m. dovydas
XXI a. pradžia globaliame pasaulyje buvo kaip niekad įtempta. Jungtinių Amerikos Valstijų sionizmas (kas turi didžiausią galią, tas nori tvarkyti visą pasaulį pagal...

JAV karai Irake ir Vietname: panašumai ir skirtumai

Politologija Referatas gendrija
Valstybių santykių erdvė yra nuolat kintanti subjektų ir objektų sąveikos vieta, kurioje priimami svarbiausi geopolitiniai sprendimai, kuriamos strategijos ir vyksta įvairūs politiniai procesai....

BRITŲ IR SOVIETŲ NESUTARIMAI DĖL IRANO

Politologija Kursinis darbas 2013 m. ingute
„Vidurio Rytų regiono naftos atradimas ir jos eksploatavimas gali tapti arba to regiono išsigelbėjimu, arba prakeiksmu.” T. H. Vail Motter Šiuolaikinėse ekonomikos sistemose...

Rusijos – Gruzijos karinio konfikto analizė

Politologija Referatas 2017 m. gutyteee
Per realizmo prizme nagrinėjamas Rusijos - Gruzijos karinis konfliktas. Gruzija – Pietų Kaukazo regiono valstybė. Šis regionas yra svarbus dėl savo padėties, geografiškai...