JAV karai Irake ir Vietname: panašumai ir skirtumai

11 psl. / 1967 žod.

Ištrauka

Valstybių santykių erdvė yra nuolat kintanti subjektų ir objektų sąveikos vieta, kurioje priimami svarbiausi geopolitiniai sprendimai, kuriamos strategijos ir vyksta įvairūs politiniai procesai. Tarptautinė tvarka visais laikais priklausė nuo valstybių bei jų institucijų santykių, taip pat valstybės bendruomenės tikslų puoselėjimo ir palaikymo. H.Bullo pateikdamas pasaulio sandaros modelį: 1)Pačios vastybių sistemos status quo išlaikymas 2) konkrečių valstybių suverenumo ir nepriklausomybės išsaugojimas ir 3) taikos palaikymo tikslas, įrodo kad Tarptautinė tvarka gali būti stabili, kai vastybių santykių normos yra aiškios, apibrėžtos ir šalys bendradarbiauja. Tačiau per visą žmonijos istoriją nebuvo išvengta karų, ypatingai mums aktualūs yra Vietnamo ir Irako karai, kurie tiek paliūdija tiek paneigia, dabartinės nugalėtojos statuso skaidrumą, pasaulio arenoje. 21 amžius, tai laikotarpis kuriame vyrauja vienpolė politinė sistema su dominuojančia super valstybe – Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Būtent šiame amžiuje, pasaulio galios pusiausvyra priklauso nuo JAV hegemono, jos veiksmų, bei požiūrio į tarptautinę erdvę. Šiame darbe analizuodama karus Irake ir Vietname bei JAV strategija, bandysiu atskleisti tikruosius JAV tikslus, rezultatus ir padarinius: tiek pralaimėtojų, tiek nugalėtojų politinėse arenose. Taip pat, kaip gali, rodos visai nereikšmingų valstybių padėtis, daryti įtaką pasaulio politikai ir netgi ekonomikaj? Ar Jungtinių Amerikos Valstijų karas su Vietnamu galėjo sustabdyti patį komunizmo plitimą? Kai tuo pačiu metu, dėl karo su Iraku, ,galbūt, padidėjo terorizmo reikšmė.? Naudodamasi istorijos knygomis pvz: ,,Pasaulio Politika’’ , kurioje itin tiksliai išdėstyti įvykiai, bei kai kuriais analitiniais straipsniais, kurie nebuvo itin tikslūs faktų pateikime, bandysiu išdėstyti JAV strategijos aspektus, pateikti karų faktus, politines aplinkybes lėmusias JAV įsikyšimą į konfliktus, jų eigą, padarinius.


Turinys

  • 1. Įvadas………………………………………………………………………………… …3
  • 2. JAV Didžioji strategija neorealizmo kontekste………………………………………4
  • 3. JAV karas Vietname…………………………………………………………………6
  • 4. JAV karas Irake………………………………………………………………………7
  • 5. JAV karo Vietname ir Irake: panašumai ir skritumai9
  • 6. Išvados10
  • 7. Naudota literatūra11

Reziumė

Autorius
gendrija
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 14, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Lyginamoji institucinė JAV ir Irako analizė

Politologija Referatas 2010 m. dovydas
XXI a. pradžia globaliame pasaulyje buvo kaip niekad įtempta. Jungtinių Amerikos Valstijų sionizmas (kas turi didžiausią galią, tas nori tvarkyti visą pasaulį pagal...

BRITŲ IR SOVIETŲ NESUTARIMAI DĖL IRANO

Politologija Kursinis darbas 2013 m. ingute
„Vidurio Rytų regiono naftos atradimas ir jos eksploatavimas gali tapti arba to regiono išsigelbėjimu, arba prakeiksmu.” T. H. Vail Motter Šiuolaikinėse ekonomikos sistemose...