Socialiniai mokslai / Teisė

Lietuvos teismų kaip teisminės valdžios analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Įvadas

 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. reglamentuoja, kad Lietuvos teismų pagrindinė funkcija - vykdyti teisingumą (TAR, 1992, Nr. 33-1014). Teismų veiklą ir jos struktūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teismų įstatymas (TAR, 1994-06-17, Nr. 46-851), todėl teismų sprendimai yra privalomi vykdyti visiems. Pagrindinė teismų paskirtis yra teisingumo vykdymas sprendžiant baudžiamąsias, civilines ar administracines bylas procesine tvarka ir garantuoti kiekvienu atveju įstatymo laikymąsi. Esminiai teismų efektingumo rodikliai – bylų nagrinėjimo sparta, nagrinėjant civilines bylas ir taikant teisminę mediaciją.

Straipsnio objektas: Lietuvos teismų kaip teisminės valdžios veikla

Straipsnio tikslas: Išanalizuoti 2015 -  2017 m. m. Lietuvos teismų bylų nagrinėjimo statistiką pirmos instancijos teismuose

Straipsnio uždaviniai:

    1. Pateikti teisminės valdžios sampratą ir jos pagrindinius uždavinius.
    2. Įvertinti 2015-2017 m. m. Lietuvos teismų pirmos instancijos bylų nagrinėjimo veiklos analizę

Darbo metodai: Statistinių duomenų analizė, mokslinės literatūros šaltinių analizė, norminių teisės aktų analizė.

 

 Teisminės valdžios samprata ir pagrindiniai uždaviniai

Lietuvoje veikia dviejų rūšių teismų sistema: bendrosios kompetencijos teismai bei specializuoti teismai. 2016 m. pirmoje pusėje po įvykdytos teismų reorganizacijos procedūros, po kurių buvo parengtas  pavyzdinių teismo struktūrų projektas, ir nuo 2018 m. sausio 1 d. Lietuvoje vietoj 49 apylinkės teismų liko 12 apylinkės teismų su 4-5 padaliniais, vadinamais teismų rūmais, bei Vilniaus miesto apylinkės teismu. Be šių teismų, toliau savo veiklą vykdo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 5 apygardų teismai. Ši teismų sistema ir sudaro teisminę valdžią Lietuvoje.

Teisminė valdžia yra valstybinės valdžios dalis, kurią sudaro laisva ir savarankiška institucija – teismai, kurie įstatymų nustatyta tvarka vykdo teisingumą, sudaryta ne vien tik iš teismų. Ji apima ir kitas valstybines valdžios institucijas, kurios padeda teismams įgyvendinti teisingumą. Tai - ikiteisminio tyrimo institucijos, prokuratūra ir advokatūra. Kuomet visuomenėje viešai kalbama apie valdžią, daugumai gyventojų tai asocijuojasi su politiniu apibrėžimu, tačiau, Danišauskas (2013, p. 35-36) teisminę valdžią išskiria kaip valdžios rūšį, kuri nesusieta su politiniu pagrindu, kurios visuomeninė paskirtis – teisingumo įgyvendinimas, vykdomas per teismų sistemą. Teisminė valdžia yra savarankiška ir nepriklausoma. Miežanskienė ir Raguckienė publikacijoje (2013, p. 464) „Teisminės valdžios visavertiškumas ir nepriklausomumas suponuoja jos savivaldą. Teisminės valdžios savivalda apima teismų darbo organizavimą, taip pat teisėjų profesinio korpuso veiklą“.

Kaip jau buvo minėta, teisingumą valstybėje įgyvendina teismai. Pagrindinės teisminės valdžios funkcijos yra spręsti teisinius ginčus, taip pat saugoti ir ginti kiekvieno asmens teises ir teisėtus interesus, spręsti valstybės institucijų ginčus, nagrinėti piliečių skundus dėl valstybės institucijų ir pareigūnų veiksmų. (Baltrušaitytė, 2013, p. 8).

Pateiktame tyrime analizuojama 2015-2017 m. m Lietuvos teismų pateikti statistiniai duomenys, nagrinėjant civilines, baudžiamąsias ir administracines bylas pirmos instancijos teismuose.   

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2527 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos Respublikos Teisminė valdžia
Prezentacija Lietuvos Respublikos Teisminė valdžia

107 skaidrės.

Lietuvos ir  JAV e. valdžios strategijų  ir e. valdžios institucinio reguliavimo analizė
Referatas Lietuvos ir JAV e. valdžios strategijų ir e. valdžios institucinio reguliavimo analizė

Nаcionalinė Lietuvos e. valdžios koncepcija, besiremdama priimta Lietuvos nacionalinės informаcinės visuomenės plėtros koncepcija, yra grindžiama [...]

Teisminės valdžios sistema Lietuvoje
Referatas Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma [...]

Administracinių teismų sistema Lietuvoje
Referatas Administracinių teismų sistema Lietuvoje

Referatas rengtas teisės įvado moduliui KTU. Jį sudaro 3 skyriai plius teisės pažeidimo sudėties analizė.

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Lietuvos kaip regiono lyginamoji analizė su Slovakijos šalimi
Referatas Lietuvos kaip regiono lyginamoji analizė su Slovakijos šalimi

Europos Sąjunga yra ne tik politinė sąjunga, bet ir socialinė bendruomenė, kurioje stipresnės šalys bei [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

Irvin‘o D. Yalom‘o knygos „Žiūrėti į saulę - kaip įveikti mirties baimę' analizė
Referatas Irvin‘o D. Yalom‘o knygos „Žiūrėti į saulę - kaip įveikti mirties baimę' analizė

Knygos analizė  Analizei buvo pasirinkta Irvin‘o D. Yalom‘o knyga „Žiūrėti į saulę: kaip įveikti mirties baimę“.

Rankpinigiai ir avansas Lietuvos teismų praktikoje
Kursinis darbas Rankpinigiai ir avansas Lietuvos teismų praktikoje

 Šiuolaikiniame pasaulyje dažnai girdime tokius žodžius kaip sandoris, sutartis ar koks nors kitas juridinis faktas.

Elektroninė valdžia Lietuvos darbo biržoje
Referatas Elektroninė valdžia Lietuvos darbo biržoje

Šiuolaikinės žinių visuomenės sąlygomis kiekvienas bedarbis turi gebėti prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų. Norint [...]

Lietuvos advokatūra, kaip Lietuvos teisėsaugos institucija
Referatas Lietuvos advokatūra, kaip Lietuvos teisėsaugos institucija

Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje Advokatūra kaip teisėsaugos institucija pradėjo formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo. Šiandien Lietuvos advokatūra [...]