Socialiniai mokslai / Teisė

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija

0 atsiliepimų
Autorius:

Mano referato tema: „L R Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija“. Pasirinkau šią temą, nes Konstitucinis Teismas – tai institucija, apie kurią daug kalbama, bet kurios veikla ne vienam tebėra neaiški.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas veikia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, priimtos 1992 m. spalio 25 d. įvykusiame referendume, pagrindu. Konstitucija – ne teisės paminklas, bet gyva, aukščiausioji teisė, daranti įtaką visoms teisinės sistemos sritims. Konstitucija, tai pagrindinis valstybės įstatymas nustatantis jos visuomeninę ir valstybinę santvarką, rinkimų sistemą, valstybinės valdžios ir valdymo organų organizaciją, bei veiklos principus, pagrindines piliečių teises ir pareigas.

Kartu su Konstitucija referendume buvo priimtas įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“. Jame buvo reglamentuota, kad Konstitucinio Teismo teisėjai, o iš jų – pirmininkas turi būti paskirti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po Respublikos Prezidento išrinkimo. 1993 m. vasario 3 d. buvo priimtas Konstitucinio Teismo įstatymas. Įgyvendindamas konstitucines nuostatas, 1993 m. vasario ir kovo mėn. Lietuvos Respublikos Seimas paskyrė visus Konstitucinio Teismo teisėjus ir pirmininką.

Konstitucinio Teismo įsteigimas patvirtino, kad visuomenėje tvirčiau įsigali Vakarų teisės tradicijomis grindžiamas teisės suvokimas. Konstitucinės kontrolės institucija įgyvendina aiškindama Konstitucijos principus ir normas, saugodama konstitucines vertybes, užtikrindama žmogaus teises ir laisves, taip pat valdžių padalijimu grindžiamą viešosios valdžios organizaciją ir funkcionavimo darną.

Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas bylas, ne tik užtikrina Konstitucijoje įtvirtintų pagrindinių teisių apsaugą, ne tik saugo valstybės institucijų Konstitucijoje nustatytas galių ribas, bet ir daro tiesioginę įtaką tiek teisės normų kūrimui, tiek teisės praktikai.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo paskirtį, sudarymo tvarką, uždavinius ir funkcijas apibrėžia konstitucinės normos. Šio Teismo statusą detalizuoja specialus įstatymas.

Pasak E. Jarašiūno, Konstitucinis Teismas – institucija, kurios paskirtis užtikrinti konstitucijos viršenybę teisės sistemoje, laiduoti konstitucijos principų, normų bei institucijų apsaugą. Pagrindinė šių uždavinių įgyvendinimo forma – tyrimas ir vertinimas, ar teisės aktas, jo normos neprieštarauja konstitucijai.

Vaizdžiai tariant, Konstitucinis Teismas – tarsi konstitucinės ir teisinės valstybės karūna, įkūnijanti „teisėjų teisę“ – materialiosios konstitucinės teisės dalį.

Mano darbo tikslas – kuo detaliau perteikti surinktą informaciją, apie Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisinį statusą, veiklos principus, sudarymo tvarką ir kompetenciją ir visa tai ką minėjau įvade, referato turiniu. Šis referatas pagrįstas moksline bei teisine literatūra.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija:
 • 1. Konstitucinio teismo teisinis statusas4
 • 1.1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo statuso pagrindiniai bruožai4
 • 1.2. Konstitucinio Teismo įtaka teisėkūrai9
 • 2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos principai10
 • 2.1. Nepriklausomumas10
 • 2.2. Viešumas11
 • 2.3. Kolegialumas12
 • 2.4. Žodiškumas12
 • 2.5. Teisminio posėdžio nepertraukiamumas13
 • 2.6. Rungtyniškumas ir byloje dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumas13
 • 2.7. Teismo kalba15
 • 3. Konstitucinio Teismo sudarymo tvarka15
 • 4. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija17
 • 4.1. Teismingų aktų samprata17
 • 4.2. Kitų teismingų klausimų samprata24
 • IŠVADOS28
 • NAUDOTA LITERATŪRA29

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka

Tyrimo objektas: Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Rašto darbo tikslas: atskleisti Lietuvos Respublikos [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės [...]

ES institucijų sudarymo tvarka, principai ir kompetencijos
Prezentacija ES institucijų sudarymo tvarka, principai ir kompetencijos

Prezentacijos pristatymas apie Europos sąjungą. Ši prezentacija Klaipėdos universitete buvo įvertinta 8. [...]

Lietuvos Respublikos Prezidento funkcijos ir išskirtinis teisinis statusas
Referatas Lietuvos Respublikos Prezidento funkcijos ir išskirtinis teisinis statusas

Tyrimo objektas: Lietuvos Respublikos Prezidento funkcijos ir išskirtinis teisinis statusas. Rašto darbo tikslas: atskleisti Lietuvos Respublikos [...]

Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas
Referatas Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos [...]

Teismo teisinis statusas
Praktikos ataskaita Teismo teisinis statusas

Teismas, visų pirmiausia, yra teisingumą vykdanti institucija, kuri yra nepriklausoma nuo valstybės valdžios ar valdymo [...]

Užsieniečių teisinis statusas Lietuvoje
Prezentacija Užsieniečių teisinis statusas Lietuvoje

Asmens teisinis statusas apima žmogaus teisių, laisvių, teisėtų interesų ir pareigų visumą, kuri yra numatyta [...]

Europos Teisingumo Teismo sudėtis ir skyrimo tvarka
Referatas Europos Teisingumo Teismo sudėtis ir skyrimo tvarka

Europos Teisingumo teismo atsiradimas yra neatsiejamas nuo specifinės Europos Bendrijų (dabar – Europos Sąjungos) prigimties.

Asmens tiesioginis kreipimasis į Lietuvos Konstitucinį Teismą
Referatas Asmens tiesioginis kreipimasis į Lietuvos Konstitucinį Teismą

Šiuo metu Konstitucija ir įstatymai į Konstitucinį Teismą tiesiogiai kreiptis leidžia tik teismams, Seimui, Seimo [...]

LR konstitucinio teismo aktai, jų konstitucinė prigimtis ir teisinė galia
Kursinis darbas LR konstitucinio teismo aktai, jų konstitucinė prigimtis ir teisinė galia

Kaip teigia Egidijus Jarašiūnas, teisinga, atvira ir darni pilietinė visuomenė neįsivaizduojama be teisės viršenybės. Tokią [...]

LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas
Diplominis darbas LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas

Iki Antrojo pasaulinio karo galiojusiose Lietuvos Respublikos Konstitucijose buvo numatyta, jog įstatymas, priešingas Konstitucijai, valstybėje [...]

Lietuvos Respublikos Teisminė valdžia
Prezentacija Lietuvos Respublikos Teisminė valdžia

107 skaidrės.

Referandumo vykdymo principai ir rūšys Lietuvos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Referandumo vykdymo principai ir rūšys Lietuvos konstitucinėje teisėje

Kursinis darbas – tai savaraniškas mokslinis tiriamasis komunikacijos ir informcijos mokslų darbas, skirtas nagrinėti aktualias [...]

Lietuvos Respublikos teismų sistema
Referatas Lietuvos Respublikos teismų sistema

Kiekvienoje valstybėje kyla nesutarimų tarp žmonių dėl įvairiausių priežasčių, tačiau ginčus ne visada galima išspręsti [...]