Socialiniai mokslai / Teisė

Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

0 atsiliepimų
Autorius:
,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio nuostatose. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, interpretuodamas šias nuostatas, savo nutarimuose pabrėžia, jog Lietuvos Konstitucijoje nustatyta valdžios institucijų sistema grindžiama valdžių padalijimo principu. Šiuo principu siekiama išvengti valdžios savivalės arba absoliutizmo.
Taigi, galima teigti jog svarbiausiais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo uždavinys – apsaugoti šalies valdžios institucijų modelį, palaikyti ir užtvirtinti jų pusiausvyrą bei funkcionavimo darnumą. Konstitucinis Teismas nagrinėja tai, kad kiti įstatymai ir teisės aktai neprieštarautų Lietuvos Konstitucijai. Kiekviena valstybės valdžios institucija turi savo veiklos sistemą bei kryptingumą. Tam tikrą valdžios modelį, jos įgaliojimus bei veiklos mechanizmą reglamentuoja Konstitucinis Teismas, apgindamas jos teises, kad, minėtos funkcijos būtų realiai įgyvendintos. Svarbiausia, kad valdžios institucijos tinkamai atliktų pavestus uždavinius ir ne tik veiksmingai, bet ir prasmingai veiktų visa valstybės valdžios institucijų sistema.
Politinių jėgų kaita valdžiose, visuomenės ir valdžios santykių permainos, socialinių ir ekonominių santykių dinamiškumas, peripetijos daro įtaką pagal 1992m. Konstitucijos nuostatas sukurtas valstybės valdžios institucijos sistemos funkcionavimui. Galima teigti, jog šių santykių kaitos kontekste ir išryškėja tiek patikima ir tikslinga teismų konstitucinė sistema.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1299 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įžanga2
  • Konstitucinio Teismo funkcijos ir įgaliojimai3
  • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjai6
  • Konstitucinio Teismo aparatas7
  • Valdymo organizavimo schema (struktūra)8
  • Išvados:9
  • Naudotos literatūros sąrašas10

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka

Tyrimo objektas: Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Rašto darbo tikslas: atskleisti Lietuvos Respublikos [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės [...]

Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje

Žmogaus teisės – tai šiuolaikinės valstybės konstitucionalizmo pagrindas. Konstitucijos viena iš pagrindinių funkcijų yra [...]

Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai

Konstitucinė teisė pati savaime yra sudėtingas, neeilinis, išskirtinis reiškinys teisėje. Pagal savo normų prigimtį konstitucinė [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija

Mano referato tema: „L R Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija“.

Lietuvos Respublikos Teisminė valdžia
Prezentacija Lietuvos Respublikos Teisminė valdžia

107 skaidrės.

Lietuvos Respublikos Prezidento funkcijos ir išskirtinis teisinis statusas
Referatas Lietuvos Respublikos Prezidento funkcijos ir išskirtinis teisinis statusas

Tyrimo objektas: Lietuvos Respublikos Prezidento funkcijos ir išskirtinis teisinis statusas. Rašto darbo tikslas: atskleisti Lietuvos Respublikos [...]

Lietuvos Respublikos Seimo funkcijos ir įgaliojimai. Seimo statutas kaip ypatingas teisės aktas
Referatas Lietuvos Respublikos Seimo funkcijos ir įgaliojimai. Seimo statutas kaip ypatingas teisės aktas

Lietuvos respublikos Seimo internetinis puslapis sąvoką Seimas apibrėžia kaip visuomenės atstovų susirinkimą, suėjimą ar suvažiavimą[1].

Lietuvos Respublikos teismų sistema
Referatas Lietuvos Respublikos teismų sistema

Kiekvienoje valstybėje kyla nesutarimų tarp žmonių dėl įvairiausių priežasčių, tačiau ginčus ne visada galima išspręsti [...]

Pilietybės institutas Lietuvos konstitucinėje teisėje
Referatas Pilietybės institutas Lietuvos konstitucinėje teisėje

Pilietybės institutas turi labai gilias sąsajas su pačia valstybės samprata. Valstybės egzistencija yra yra neįmanoma [...]

Referandumo vykdymo principai ir rūšys Lietuvos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Referandumo vykdymo principai ir rūšys Lietuvos konstitucinėje teisėje

Kursinis darbas – tai savaraniškas mokslinis tiriamasis komunikacijos ir informcijos mokslų darbas, skirtas nagrinėti aktualias [...]

Asmens tiesioginis kreipimasis į Lietuvos Konstitucinį Teismą
Referatas Asmens tiesioginis kreipimasis į Lietuvos Konstitucinį Teismą

Šiuo metu Konstitucija ir įstatymai į Konstitucinį Teismą tiesiogiai kreiptis leidžia tik teismams, Seimui, Seimo [...]

Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo
Kursinis darbas Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo

Įvadas Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymo klausimai iškyla vykdant prekių pirkimo - [...]

Konstitucinė lyginamoji teisė
Konspektas Konstitucinė lyginamoji teisė

Konstitucinės teorijos pagrindai. Išsamus konspektas. [...]