Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

11 psl. / 1299 žod.

Ištrauka

,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio nuostatose. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, interpretuodamas šias nuostatas, savo nutarimuose pabrėžia, jog Lietuvos Konstitucijoje nustatyta valdžios institucijų sistema grindžiama valdžių padalijimo principu. Šiuo principu siekiama išvengti valdžios savivalės arba absoliutizmo.
Taigi, galima teigti jog svarbiausiais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo uždavinys – apsaugoti šalies valdžios institucijų modelį, palaikyti ir užtvirtinti jų pusiausvyrą bei funkcionavimo darnumą. Konstitucinis Teismas nagrinėja tai, kad kiti įstatymai ir teisės aktai neprieštarautų Lietuvos Konstitucijai. Kiekviena valstybės valdžios institucija turi savo veiklos sistemą bei kryptingumą. Tam tikrą valdžios modelį, jos įgaliojimus bei veiklos mechanizmą reglamentuoja Konstitucinis Teismas, apgindamas jos teises, kad, minėtos funkcijos būtų realiai įgyvendintos. Svarbiausia, kad valdžios institucijos tinkamai atliktų pavestus uždavinius ir ne tik veiksmingai, bet ir prasmingai veiktų visa valstybės valdžios institucijų sistema.
Politinių jėgų kaita valdžiose, visuomenės ir valdžios santykių permainos, socialinių ir ekonominių santykių dinamiškumas, peripetijos daro įtaką pagal 1992m. Konstitucijos nuostatas sukurtas valstybės valdžios institucijos sistemos funkcionavimui. Galima teigti, jog šių santykių kaitos kontekste ir išryškėja tiek patikima ir tikslinga teismų konstitucinė sistema.


Turinys

  • Įžanga2
  • Konstitucinio Teismo funkcijos ir įgaliojimai3
  • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjai6
  • Konstitucinio Teismo aparatas7
  • Valdymo organizavimo schema (struktūra)8
  • Išvados:9
  • Naudotos literatūros sąrašas10

Reziumė

Autorius
vaidas634
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 7, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai

Teisė Kursinis darbas 2003 m. show-off
Konstitucinė teisė pati savaime yra sudėtingas, neeilinis, išskirtinis reiškinys teisėje. Pagal savo normų prigimtį konstitucinė teisė, būdama kiekvienos šalies teisinės sistemos branduoliu, yra...