Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje

26 psl. / 6810 žod.

Ištrauka

Žmogaus teisės – tai šiuolaikinės valstybės konstitucionalizmo pagrindas. Konstitucijos viena iš pagrindinių funkcijų yra užtikrinti ir ginti žmogaus teises. Žmogaus teisės saugomos, bei ginamos tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Valstybės pareiga užtikrinti, jog kiekvieno piliečio teisės būtų nepažeidžiamos. Juk žmogus gali save laikyti pilnaverčiu valstybės gyventoju, tik tada, kai joje jis jaučiasi laisvas ir saugus. Žmogaus teisės reikalauja nuolatinio mokslinio ir praktinio dėmesio, nes tam, kad žmogaus teisės būtų įgyvendintos nepakanka tik jas stebėti ar vertinti, tam būtina parengti visą visuomenę. Šiuolaikinėje visuomenėje žmogaus teisių ginimo klausimas labai populiarus. Kiekvienoje valstybėje vis garsiau akcentuojama žmogaus teisių įgyvendinimo ir jų saugojimo svarba, pabrėžiant, kad žmogaus teisės tai didelė valstybės vertybė.
1992m. priimtoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje žmogaus teisės sudaro svarbiausią konstitucinės teisės institutų. Ši Konstitucija buvo rengiama atsižvelgiant į Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos dokumentus, taip pat buvo atsižvelgiama ir į 1922 m. Lietuvos Konstituciją. Lietuvai ratifikavus Europos žmogaus teisių konvesiją 1995 m., ji padarė didelę įtaką tolimesnei Lietuvos teisės doktrinai ir žinoma žmogaus teisių įgyvendinimui. Žmogaus teisės universalėjo, o toks universalumas padėjo reformuoti teisę šių dienų žmonių reikalavimams ir padarė didelę įtaką valstybės teisės reformai.
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje žmogaus teisės reglamentuojamos II skirsnyje „Žmogus ir valstybė “, III skirsnyje „Visuomenė ir valstybė” ir IV skirsnyje „Tautos ūkis ir darbas”. Taip pat ir dar keliuose atskiruose straipsniuose. Nors asmeninės, politinės, bei socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės išdėstytos atsikiruose Konstitucijos skirsniuose, visos šios teisės yra vienodai svarbios, o kartu jos visos glaudžiai susijusios.

Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti žmogaus teises ir jų įtvirtinimą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

Baigiamojo darbo objektas – konstitucinės žmogaus teisės.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

1. Apibendrinti žmogaus teisių sampratą.
2. Išanalizuoti konstitucines žmogaus teises įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.
3. Išanalizuoti žmogaus teises įtvirtintas tarptautiniuose dokumentuose.
4. Apibrėžti žmogaus teisių ribas.


Baigiamajame darbe naudoti metodai: aprašomasis metodas – darbe aprašant žmogaus teises, jų atsiradimą, bei pabaigą, analizės metodas - analizuojant, žmogaus teises Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir žmogaus teises, kurios įtvirtintos tarptautiniuose dokumentuose.
Baigiamajį darbą sudaro 4 pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje „Žmogaus teisių samprata“ apibendrinama kaip formavosi žmonių teisės ir ką iš tiesų reiškia žmogaus teisės. Antroje dalyje nagrinėjamos konstitucinės žmogaus teisės, tai yra atskirai apžvelgiamos asmeninės teisės, politinės teisės, socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės įtvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Trečiojoje baigiamojo darbo dalyje analizuojamos tarptautinės žmonių teisės, kurios įtvirtintos pagrindiniuose Europos dokumentuose, kuriuose reglamentuojamos žmogaus teisės. Paskutinėje, ketvirtojoje dalyje nagrinėjama žmogaus teisių ribojimas ir šioje dalyje siekiama apibrėžti, kokiais atvejais ribojimai leidžiami, bei nustatyti jų paskirtį viesuomenėje.

Šis baigiamasis darbas neturi tiriamosios dalies, todėl prieinamas už kursinio kainą.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ŽMOGAUS TEISIŲ SAMPRATA5
 • 2.KONSTITUCINĖS ŽMOGAUS TEISĖS7
 • 2.1. Asmeninės žmogaus teisės8
 • 2.2. Politinės žmogaus teisės12
 • 2.3. Socialinės, ekonominės, kultūrinės teisės16
 • 3. ŽMOGAUS TEISĖS ĮTVIRTINTOS TARPTAUTINIUOSE DOKUMENTUOSE18
 • 4. ŽMOGAUS TEISIŲ RIBOJIMAS22
 • IŠVADOS25
 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA26
 • SUMMARY27
 • BIBLIOGRAFINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS28
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
zuzenka
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 3, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

Teisė Referatas vaidas634
,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio nuostatose. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, interpretuodamas...

Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai

Teisė Kursinis darbas 2003 m. show-off
Konstitucinė teisė pati savaime yra sudėtingas, neeilinis, išskirtinis reiškinys teisėje. Pagal savo normų prigimtį konstitucinė teisė, būdama kiekvienos šalies teisinės sistemos branduoliu, yra...