Socialiniai mokslai / Teisė

Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje

0 atsiliepimų
Autorius:
Žmogaus teisės – tai šiuolaikinės valstybės konstitucionalizmo pagrindas. Konstitucijos viena iš pagrindinių funkcijų yra užtikrinti ir ginti žmogaus teises. Žmogaus teisės saugomos, bei ginamos tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Valstybės pareiga užtikrinti, jog kiekvieno piliečio teisės būtų nepažeidžiamos. Juk žmogus gali save laikyti pilnaverčiu valstybės gyventoju, tik tada, kai joje jis jaučiasi laisvas ir saugus. Žmogaus teisės reikalauja nuolatinio mokslinio ir praktinio dėmesio, nes tam, kad žmogaus teisės būtų įgyvendintos nepakanka tik jas stebėti ar vertinti, tam būtina parengti visą visuomenę. Šiuolaikinėje visuomenėje žmogaus teisių ginimo klausimas labai populiarus. Kiekvienoje valstybėje vis garsiau akcentuojama žmogaus teisių įgyvendinimo ir jų saugojimo svarba, pabrėžiant, kad žmogaus teisės tai didelė valstybės vertybė.
1992m. priimtoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje žmogaus teisės sudaro svarbiausią konstitucinės teisės institutų. Ši Konstitucija buvo rengiama atsižvelgiant į Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos dokumentus, taip pat buvo atsižvelgiama ir į 1922 m. Lietuvos Konstituciją. Lietuvai ratifikavus Europos žmogaus teisių konvesiją 1995 m., ji padarė didelę įtaką tolimesnei Lietuvos teisės doktrinai ir žinoma žmogaus teisių įgyvendinimui. Žmogaus teisės universalėjo, o toks universalumas padėjo reformuoti teisę šių dienų žmonių reikalavimams ir padarė didelę įtaką valstybės teisės reformai.
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje žmogaus teisės reglamentuojamos II skirsnyje „Žmogus ir valstybė “, III skirsnyje „Visuomenė ir valstybė” ir IV skirsnyje „Tautos ūkis ir darbas”. Taip pat ir dar keliuose atskiruose straipsniuose. Nors asmeninės, politinės, bei socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės išdėstytos atsikiruose Konstitucijos skirsniuose, visos šios teisės yra vienodai svarbios, o kartu jos visos glaudžiai susijusios.

Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti žmogaus teises ir jų įtvirtinimą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

Baigiamojo darbo objektas – konstitucinės žmogaus teisės.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

1. Apibendrinti žmogaus teisių sampratą.
2. Išanalizuoti konstitucines žmogaus teises įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.
3. Išanalizuoti žmogaus teises įtvirtintas tarptautiniuose dokumentuose.
4. Apibrėžti žmogaus teisių ribas.


Baigiamajame darbe naudoti metodai: aprašomasis metodas – darbe aprašant žmogaus teises, jų atsiradimą, bei pabaigą, analizės metodas - analizuojant, žmogaus teises Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir žmogaus teises, kurios įtvirtintos tarptautiniuose dokumentuose.
Baigiamajį darbą sudaro 4 pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje „Žmogaus teisių samprata“ apibendrinama kaip formavosi žmonių teisės ir ką iš tiesų reiškia žmogaus teisės. Antroje dalyje nagrinėjamos konstitucinės žmogaus teisės, tai yra atskirai apžvelgiamos asmeninės teisės, politinės teisės, socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės įtvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Trečiojoje baigiamojo darbo dalyje analizuojamos tarptautinės žmonių teisės, kurios įtvirtintos pagrindiniuose Europos dokumentuose, kuriuose reglamentuojamos žmogaus teisės. Paskutinėje, ketvirtojoje dalyje nagrinėjama žmogaus teisių ribojimas ir šioje dalyje siekiama apibrėžti, kokiais atvejais ribojimai leidžiami, bei nustatyti jų paskirtį viesuomenėje.

Šis baigiamasis darbas neturi tiriamosios dalies, todėl prieinamas už kursinio kainą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6810 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ŽMOGAUS TEISIŲ SAMPRATA5
 • 2.KONSTITUCINĖS ŽMOGAUS TEISĖS7
 • 2.1. Asmeninės žmogaus teisės8
 • 2.2. Politinės žmogaus teisės12
 • 2.3. Socialinės, ekonominės, kultūrinės teisės16
 • 3. ŽMOGAUS TEISĖS ĮTVIRTINTOS TARPTAUTINIUOSE DOKUMENTUOSE18
 • 4. ŽMOGAUS TEISIŲ RIBOJIMAS22
 • IŠVADOS25
 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA26
 • SUMMARY27
 • BIBLIOGRAFINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS28
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai

Konstitucinė teisė pati savaime yra sudėtingas, neeilinis, išskirtinis reiškinys teisėje. Pagal savo normų prigimtį konstitucinė [...]

Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje
Prezentacija Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje

Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje .Tarptautinės humanitarinės kryptis, principai. [...]

Lietuvos Respublikos Seimo funkcijos ir įgaliojimai. Seimo statutas kaip ypatingas teisės aktas
Referatas Lietuvos Respublikos Seimo funkcijos ir įgaliojimai. Seimo statutas kaip ypatingas teisės aktas

Lietuvos respublikos Seimo internetinis puslapis sąvoką Seimas apibrėžia kaip visuomenės atstovų susirinkimą, suėjimą ar suvažiavimą[1].

Žmogaus teisės ir laisvės LR Konstitucijoje
Kursinis darbas Žmogaus teisės ir laisvės LR Konstitucijoje

Žmogaus teisės - šiuolaikinės civilizacijos esminės vertybė.[1] Žmogaus teisės – tai laisvė veikti savo valia [...]

Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas
Referatas Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka

Tyrimo objektas: Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Rašto darbo tikslas: atskleisti Lietuvos Respublikos [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija

Mano referato tema: „L R Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija“.

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

I tema: Konstitucinės teisės ir ją sudarančių normų (principų) samprata. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]

Konstitucinės teisės konspektas
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas

Konstitucinės teisės konspektas. 1. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo [...]

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje
Kursinis darbas Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo [...]