Socialiniai mokslai / Teisė

Žmogaus teisių ir laisvių įtvirtinimas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje

0 atsiliepimų
Autorius:
“/…/visiems žmonėms įgimto orumo ir lygių bei neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės teisingumo ir taikos pasaulyje pamatas.” Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos preambulė

Žmogaus teisių apsauga ir jų įgyvendinimas - tai pati fundamentaliausia ir nuolat trunkanti žmogiškosios būties problema, apimanti visas kitas. Egzistuoja niekad nesibaigianti žmogaus pastanga garantuoti savo teisių apsaugą ir plėtrą vis naujomis istorinėmis sąlygomis.
Ko gero, visi sutinka, kad kiekvienas žmogus turi žinoti savo teises, kad galėtų jomis naudotis ir niekam neleistų jų pažeisti. Asmenybės teisės ir pareigos yra itin svarbus jos teisinio statuso elementas.
Valstybė privalo garantuoti žmogaus teises, turi sukurti teisių įgyvendinimo mechanizmus, užtikrinti žmogui galimybę jas įgyvendinti ir efektyviai ginti pažeistas teises. Galima sakyti, kad turime teisinės valstybės tiek, kiek iš tikrųjų gerbiame žmogaus teises.
Nė vienas tarptautinis organas neturi galios ištaisyti žmonių teisių padėtį valstybėje. Tik pati valstybė, jos įstatymų leidėjai ir įstatymai turi galią nustatyti žmogaus teises ir laisves savo šalyje.
Žmogaus teisių ir laisvių institutas yra labai reikšminga LR Konstitucijos sudedamoji dalis. Žmogaus teisės Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įvardintos "prigimtinėmis" (18str.), tuo siekiant suteikti joms patį aukščiausią teisinį statusą: pagrindinės žmogaus teisės ne iš valstybės gautos, o egzistuoja anksčiau už valstybę ir nepriklausomai nuo jos.
Žmogaus teisių ir laisvių reglamentavimui Konstitucijoje būdingi šie bruožai.
Pirma, Konstitucijoje yra įtvirtintas platus žmogaus teisių ir laisvių sąrašas. Tai yra asmeninės, socialinės ekonominės kultūrinės bei politinės teisės. Konstitucijoje nė vienai iš nurodytų teisių grupei neteikiama prioriteto, visos joje įtvirtintos teisės ir laisvės yra tarpusavyje susijusios, neatskiriamos. Straipsniai apie žmogaus teises ir laisves yra susisteminti ir išdėstyti skyriuose: “Žmogus ir valstybė”, “Visuomenė ir valstybė, “Tautos ūkis ir darbas”.
Antra, daugelis teisių Konstitucijoje išdėstytos ne tik nurodant jas, bet ir uždraudžiant kitiems asmenims ar valstybės institucijoms atlikti veiksmus, kurie gali jas pažeisti.
Trečia, Konstitucija nustatė kokybiškai naujas žmogaus teisių apsaugos garantijas.
Lietuvoje žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis gali naudotis tiek Lietuvos Respublikos piliečiai, tiek užsienio piliečiai, tiek asmenys be pilietybės. Tais atvejais, kai Konstitucijoje kalbama apie politines teises, kurias Lietuvoje turi tik Lietuvos piliečiai, vartojamas terminas ne žmogus ar asmuo, bet pilietis.
Galima teigti, kad Konstitucijoje buvo pamėginta atspindėti svarbiausiuose tarptautiniuose žmogaus teisių paktuose suformuluotą teisių ir laisvių sampratą ir jų turinį, taip pat jų, išdėstymo formą.
Šiame darbe bus bandoma apžvelgti ir susisteminti žmogaus teises ir laisves, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Rašant šį darbą naudojamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija bei tekstais, interpretuojančiais atskirus Konstitucijos straipsnius. Taip pat analizuojant žmogaus teises ir laisves Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, bus stengiamasi palyginti jas su teisėmis ir laisvėmis, įtvirtintomis tarptautiniuose žmogaus teisių paktuose.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7266 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • I. Įvadas…………………………………………………………1
 • II. Žmogaus teisės ir laisvės Lietuvos Respublikos Konstitucijoje2
 • 1. Asmeninės teisės………………………………………………2
 • 1.1 Fizinė laisvė……………………………………… .…2
 • 1.1.1 Teisė į gyvybę………………………………………2
 • 1.1.2 Mirties bausmė …………………………………….2
 • 1.1.3 Teisė į asmens ir laisvės neliečiamybę ………………3
 • 1.1.4 Teisė laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą5
 • 1.2 Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė ………………………6
 • 1.3 Asmeninio gyvenimo teisės …………………………….8
 • 1.3.1 Privataus gyvenimo neliečiamumas …………………8
 • 1.3.2 Teisė į pagarbą šeimyniniam gyvenimui …………….9
 • 1.3.3 Teisė į informaciją ………………………………….10
 • 1.3.4 Žodžio ir spaudos laisvė.……………………………11
 • 1.3.5 Būsto neliečiamybė ………………………………12
 • 1.4 Procesinės teisės………………………………………12
 • 2. Socialinės ekonominės kultūrinės teisės…………………….14
 • 2.1 Teisė į nuosavybę ……………………………………14
 • 2.2 Socialinės kultūrinės veiklos laisvė……………………16
 • 3. Politinės teisės ……………………………………………….17
 • III. Išvados ………………………………………………………20
 • IV. Šaltiniai………………………………………………………22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje

Žmogaus teisės – tai šiuolaikinės valstybės konstitucionalizmo pagrindas. Konstitucijos viena iš pagrindinių funkcijų yra [...]

ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika
Diplominis darbas ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika

Tiriama problema   Teisingumo Teismui (plenarinė sesija) pateikus Nuomonę 2/131, liko neišspręsta Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos [...]

Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus teisių teisme (2006-2008 m.)
Prezentacija Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus teisių teisme (2006-2008 m.)

Europos Žmogaus Teisių Teismas (dar kitaip vadinamas Strasbūro teismu) – tai Strasbūre, Prancūzijoje dirbantis tarptautinis [...]

Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje
Prezentacija Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje

Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje .Tarptautinės humanitarinės kryptis, principai. [...]

Žmogaus teisės ir laisvės LR Konstitucijoje
Kursinis darbas Žmogaus teisės ir laisvės LR Konstitucijoje

Žmogaus teisės - šiuolaikinės civilizacijos esminės vertybė.[1] Žmogaus teisės – tai laisvė veikti savo valia [...]

Asmens konstitucinių teisių ir laisvių garantijos ir jų gynimas
Referatas Asmens konstitucinių teisių ir laisvių garantijos ir jų gynimas

Žmogaus teises gana plačiai reglamentuoja LR konstitucija bei įstatymai, taip pat ir tarptautinės sutartys, tačiau [...]

Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas
Referatas Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka

Tyrimo objektas: Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Rašto darbo tikslas: atskleisti Lietuvos Respublikos [...]

Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai

Konstitucinė teisė pati savaime yra sudėtingas, neeilinis, išskirtinis reiškinys teisėje. Pagal savo normų prigimtį konstitucinė [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija

Mano referato tema: „L R Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija“.

Europos Žmogaus Teisių teismo jurisdikcija
Kursinis darbas Europos Žmogaus Teisių teismo jurisdikcija

Beveik kasdien tenka išgirsti kalbant, kiek žmogus turi teisių – teisę į gyvybę, į asmens [...]

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]