Socialiniai mokslai / Sociologija

Konfliktų valdymas. Konflikto ciklas. Konfliktų sprendimo strategijos

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo aktualumas. Ši tema skirta kasdieniškiausiam ir sudėtingiausiam socialinio gyvenimo reiškiniui – konfliktui. Visuomenės, bendruomenės, organizacijos, šeimos, pavienio žmogaus gyvenime ir sąveikose vienokie ar kitokie konfliktai yra nuolatiniai palydovai. Jie sulaiko mus mūsų kelyje, sukelia stresus bei sukrečia. Jie sužlugdo planus ir sulaužo likimus. Tačiau konfliktas gali būti ne tik neigiama, bet ir teigiama savybė, nes jis  prikelia veikti: priimti naujus sprendimus, kitaip organizuoti. Konfliktas, kaip reiškinys, yra bendrybių, skirtybių ir priešybių junginys. Vienoje socialinėje erdvėje, vienu metu reiškiasi kovos ir bendradarbiavimo, teisingumo ir neteisybės, racionalumo ir emocingumo, moralės ir apgaulės pradai. Jie gali reikštis mišriai, vienas arba kitas gali tapti vyraujantis. Norint konfliktą pažinti, juolab suvaldyti, reikia tikslios ir konkrečios analizės. Konflikto eiga priklauso ne tik nuo šalių siekių, jų veiksmų kryptingumo, bet ir nuo aplinkos, kurioje jie vyksta, ypač teisinių, organizacinių, kultūrinių, paprotinių jos veiksnių.

Konfliktais labiausiai domisi trys mokslo kryptys: psichologija, politologija ir sociologija, nors daugiau ar mažiau šias problemas liečia ir filosofija, pedagogika, istorija, karo mokslai, sociobiologija, netgi menotyra, matematika ir kt. Psichologijos moksle galima skirti du stambius konfliktų tyrinėjimo laikotarpius - XX a. pradžią  6-ąjį dešimtmetį ir 6-ojo dešimtmečio pabaigą dabartinį laikmetį. Pirmuoju periodu konfliktas nebuvo išskirtas kaip atskiras tyrimo objektas, o buvo plačių koncepcijų (pvz., psichoanalizės ar sociometrijos) sudėtinė dalis. Psichologus daugiausia domino arba konflikto padariniai, arba konflikto priežastys, bet ne pats konfliktas. Antrojo periodo pradžioje susidomėta pačiu konfliktu: pradėta kurti konflikto psichologijos terminologija, ėmė ryškėti skirtingos konflikto sampratos. Žinoma, dėl to iškyla daugybė klausimų kaip neutralizuoti, sumažinti, išsklaidyti konflikto neigiamą jėgą ir kaip išgauti iš jo permainų pradą, suderinti jį su savo siekiais? Kaip susieti konfliktus ir bendradarbiavimą, darną organizacijoje, sistemoje, privačiuose santykiuose? Tad šiuos iškylančius klausimus ir bandome spręsti. Konflikto problematika sudėtinga dėl kelių aplinkybių. Konfliktai vyksta visur ir kartu yra unikalūs savo eiga, šalių veiksmais, savo teisine ir moraline aplinka, tad nelabai pasiduoda klasifikuojami, analizuojami ir apibendrinami. Šios krypties atstovai stengiasi sukurti universalią tarpusavio sąveikos konfliktinėse situacijose ir konfliktų sprendimo schemą. Tyrinėtojai sprendžia dvi problemas: kas lemia konfliktuojančių pusių pasiryžimą pradėti derybas ir kaip turėtų vykti derybų procesas. Pastaroji problema ištyrinėta geriau.

Darbo tikslas – plačiau suvokti žodžio „konfliktas“ sąvoką , suprasti, kokios priežastys lemia konflikto atsiradimą tam tikroje aplinkoje bei išsikinti tų konflikto sprendimo būdus, padėsiančius nuslopinti konfliktą ir efektyviai dirbti savo aplinkoje, nejaučiant jokio vidinio ar išorinio spaudimo.

Darbo uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti kas yra konfliktas;
 2. Suvokti kokios yra konflikto priežastys;
 3. Susipažinti su konfliktų rūšimis;
 4. Išsiaiškinti kokie yra sprendimo būdai;
 5. Suvokti konfliktų valdymo strategijas.

Darbe vartojamos sąvokos:

 1. Konfliktas             
 2. Trivialus
 3. Selektyvus suvokimas
 4. Vidiniai sunkumai
 5. Krizė
 6. Adekvatus
 7. Adaptyvumas
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4032 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS ……………………3
 • 1. KONFLIKTO SANPRATA IR JO PRIGIMTIS5
 • 1.1. Konflikto samprata5
 • 1.2. Konflikto prigimtis6
 • 2. KONFLIKTŲ TIPAI7
 • 2.1. Vidinių asmenybių konfliktų tipai8
 • 2.1.1. Vidinių asmenybių konfliktų profilaktika ir sprendimo būdai10
 • 2.2. Tarpasmeninių konfliktų tipai12
 • 2.2.1. Tarpasmeninių konfliktų sprendimo būdai13
 • 2.2.2. Tarpasmeninių konfliktų profilaktika14
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪRA17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Konfliktų valdymas ir sprendimas
Referatas Konfliktų valdymas ir sprendimas

Tyrimo objektas - Konfliktų sprendimo alternatyvos. Tyrimo hipotezė: Sutapatinus darbdavių įvairaus lygio vadovų elgesio normas, vertybes [...]

Konfliktų valdymas, sprendimas.
Prezentacija Konfliktų valdymas, sprendimas.

Konfliktų valdymas/sprendimas. Konfliktas;​ Konfliktų tipai;​ Aspektai, vedantys konflikto link;​ Konflikto etapai;​ Konfliktų valdymas;​ Konfliktų sprendimas. Video apie konfliktus. [...]

Konfliktinių situacijų sprendimo ir valdymo ypatumai mokykloje
Diplominis darbas Konfliktinių situacijų sprendimo ir valdymo ypatumai mokykloje

Šiuolaikinėje visuomenėje konfliktinės situacijos yra neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis: konfliktai kyla šeimose, ugdymo įstaigose, darbovietėse [...]

Konfliktai ir jų valdymas
Referatas Konfliktai ir jų valdymas

Kasdienybėje labai dažnai kyla konfliktų dėl menkų priežasčių, kurie mus veikia neigiamai. Mes tampame suirzę [...]

Konfliktai, pokyčiai ir streso valdymas
Referatas Konfliktai, pokyčiai ir streso valdymas

Šiuolaikiniame dinamiškame verslo pasaulyje neišvengiami konfliktai, stresai, organizacijos gyvena nuolatinių pokyčių aplinkoje. Svarbu tinkamai įvertinti [...]

Konfliktai. Samprata, profilaktika ir sprendimas
Referatas Konfliktai. Samprata, profilaktika ir sprendimas

Iš visų žmogaus savybių gebėjimas bendrauti yra pats svarbiausias. Tik bendraudami žmonės gali ugdyti kitus [...]

Konfliktai, jų rūšys ir sprendimo būdai
Referatas Konfliktai, jų rūšys ir sprendimo būdai

Geriausias būdas išspręsti konfliktą – jo išvengti. Mes visi esame girdėję šį posakį, tačiau gyvenimo [...]

Paauglių konfliktai su tėvais, jų priežastys ir sprendimo būdai
Referatas Paauglių konfliktai su tėvais, jų priežastys ir sprendimo būdai

Šiomis dienomis vis labiau aktualėjanti tema – tėvų ir paauglių konfliktai. Paauglystės amžiuje vaikas ieško [...]

Konfliktai ir jų sprendimo būdai
Prezentacija Konfliktai ir jų sprendimo būdai

Pateiktas ir išanalizuotas konfliktas. Pateikiamos strategijos, kaip spręsti konfliktą, kaip buvo elgiamasi ir kaip reikėjo [...]

Konfliktų sprendimai
Referatas Konfliktų sprendimai

„Neapykantos negalima nugalėti neapykanta, o tik meile. Nesusipratimų niekada neišsiaiškinsi ginču, o tik taktiškumu, diplomatija [...]

Konfliktų sprendimas
Prezentacija Konfliktų sprendimas

Išsami prezentacija, kurią sudaro 43 skaidrės.

Konflikto samprata, tipai, sprendimas
Prezentacija Konflikto samprata, tipai, sprendimas

Konfliktas – tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar bendraujančių subjektų susidūrimas. Bet kurio konflikto [...]

Individualių konfliktų sprendimo būdai kolektyve
Prezentacija Individualių konfliktų sprendimo būdai kolektyve

Vidiniai konfliktai sudaro didelę išgyvenimų dalį. Jau mažas vaikas turi išmokti [...]

Konfliktų samprata, jų rūšys ir sprendimo būdai
Prezentacija Konfliktų samprata, jų rūšys ir sprendimo būdai

Temos aktualumas: Kiekvienas žmogus kadanors yra buvęs ,,įsivėlęs” ar sukėlęs didesnį arba mažesnį konfliktą. Dažniausiai [...]

Konfliktų kilimo ir sprendimo psichologiniai mechanizmai
Referatas Konfliktų kilimo ir sprendimo psichologiniai mechanizmai

Asmenybė – tai konkrečiam žmogui būdingos mąstymo, elgesio ir jausmų tendencijos, kurios lemia gan stabilius [...]