Pagrindinės pažinimo teorijos sąvokos ir šios teorijos kitimas

8 psl. / 1733 žod.

Ištrauka

Filosofijos mokslas dažnai apibrėžiamas kaip įvairių žinių siekimas, pažinimas, o ir viena svarbiausių ir reikšmingiausių filosofijos mokslo krypčių (atšakų) yra pažinimo teorija. Šios teorijos tikslas yra atsakyti į du pagrindinius klausimus: kas yra tas žinojimas ir ką galima ir įmanoma pažinti. Žinoma, įvairūs filosofai į šiuos klausimus atsako skirtingai, o ir nusistovėjusios koncepcijos yra nuolat tobulinamos. Iš to ir kyla pagrindinė, gilesnio nagrinėjimo verta problema bei darbo aktualumas. Juk verta tiek filosofams, tiek ir kitai daliai akademinės ir tiesiog besidominčios filosofinėmis teorijomis visuomenės nariams žinoti pažinimo teorijos istorinę raidą, susijusias problemas ir visus teorinius teorijos aspektus.

Darbo tikslas. Aptarti pagrindines pažinimo teorijos sąvokas ir šios teorijos kitimą.

Darbo uždaviniai:

1.Pateikti teorinius pažinimo koncepcijos aspektus;

2.Išnagrinėti su kokiomis pažinimo problemomis susiduria filosofai;

3.Aptarti pažinimo šaltinių ištakas Senovės Graikijoje;

4.Išnagrinėti šiais laikais susiformavusią pažinimo teoriją.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. KAS YRA PAŽINIMAS?4
  • II. KAIP FILOSOFAI AIŠKINA PAŽINIMO PROBLEMA FILOSOFIJOJE?5
  • III. PAŽINIMO ŠALTINIAI SENOVĖS GRAIKIJOJE6
  • IV. NAUJŲJŲ LAIKU PAŽINIMO FILOSOFIJA7

Reziumė

Autorius
initas
Tipas
Referatas
Dalykas
Filosofija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 13, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Aristotelis. Sielos samprata

Filosofija Referatas 2010 m. asdema
Aristotelis (384 – 324 m.pr.Kr.) gimė Stageiroje ir dvidešimt metų mokėsi Platono akademijoje. Apie 324 m.pr.Kr. jis tapo Aleksandro didžiojo mokytoju. Vėliau Aristotelis...

Platono sielos teorija

Filosofija Referatas monikagustas
Platonas – didis graikų filosofas, žinomas kaip Sokrato mokinys ir Aristotelio mokytojas gyveno IV a. prieš Kristų, Atėnų klestėjimo laikais, aukščiausios senovės kultūros...

J.Derrida yra prancūzų poststruktūralistas, dekonstruktyvistinės teorijos bei jos sąvokų (pvz., dekonstrukcija, pėdsakas, differance ir kt.) įtvirtintojas. Iš pradžių jo idėjos susilaukė atgarsio kai kuriuose JAV universitetuose (Derrida dekonstruktyvizmas paskatino susikurti savitą literatūrologinę

Filosofija Rašinys danutxxx
J.Derrida yra prancūzų poststruktūralistas, dekonstruktyvistinės teorijos bei jos sąvokų (pvz., dekonstrukcija, pėdsakas, differance ir kt.) įtvirtintojas. Iš pradžių jo idėjos susilaukė atgarsio kai...

Šiuolaikinės tiesos pažinimas

Filosofija Referatas laurutekas
Pažinimo dėka gauname daugybę žinių kurios nuolat kinta. Vienos žinios keičia kitas, todėl kyla klausimas – kada yra tikrovė, kas yra tikra ir...

Filosofijos teorija apie Platoną

Filosofija Paruoštukė 2013 m. natele
Aprašymas apie Platoną ir jo gyvenimą, keletas lentelių, kad būtų įmanoma lengviau suprasti teoriją. Svarbių sąvokų paaiškinimai ir paryškinimai tekste, kad būtų galima...