Tikslieji ir gamtos mokslai / Fizika

Skysčių dinamika. Judėjimo vandenyje dinamikos ypatumai: traukio jėgos sukūrimas ir pasipriešinimas judant vandenyje

0 atsiliepimų
Autorius:

Skysčių dinamika – tai skysčių mechanikos šaka, kurioje nagrinėjamos skysčio
judėjimas, įvertinant jį veikiančias jėgas.

Skysčių dinamika arba hidrodinamika – tai skysčių mechanikos šaka, kurioje nagrinėjamas skysčio judėjimas, įvertinant jį veikiančias jėgas. Tuo tarpu skysčių dinamikoje sūkuriu vadinamas vandenyne ar jūroje susiformavęs besisukančios masės darinys (Serovaitė ir kiti, 2011). Teorinius hidrodinamikos pagrindus sudaro Oilerio idealiojo skysčio lygtys bei Navjė – Stokso klampiojo skysčio lygtys. Hidrodinamikos metodai padeda spręsti hidrologijos, hidrotechnikos, meteorologijos, šiluminės fizikos uždavinius, atlikti hidraulinių turbinų, siurblių, vamzdynų skaičiavimus. Baltijos jūros priekrantės hidrodinaminio režimo tyrimas svarbus dėl šių priežasčių: 1) audrų metu (ekstremaliomis gamtinėmis sąlygomis) dėl vandens masių cirkuliacijos vyksta sąnašų judėjimas, pakeičiantis dugno reljefą ir kranto liniją; 2) vykdant bet kurią ūkinę veiklą (naujų molų statyba, dampingo vietos parinkimas), norint įvertinti naujų statinių apkrovas ir poveikį jūrinei aplinkai, būtina nustatyti tėkmės struktūros pokyčius Baltijos jūros Lietuvos priekrantės zonoje (Gailiušis ir kiti, 2002).

Hidrodinamika yra hidromechanikos šaka, tirianti nespūdžiųjų skysčių tekėjimą ir jų sąveiką su kietuoju kūnu arba dviejų skirtingų skysčių sąveiką skiriamuoju paviršiumi. Hidrodinamikos metodais nustatomas skysčio greitis ir slėgis bei kiti parametrai bet kuriame tėkmės taške, bet kuriuo laiko momentu. Taip pat galima nustatyti slėgio ir trinties jėgas, veikiančias skystyje judantį kūną.

Kūnui judant horizontalia plokštuma jis sustoja. Tai įvyksta dėl trinties jėgų. Trinties jėgų prigimtis yra įvairi. Veikiant trinties jėgoms mechaninė energija virsta vidine besiliečiančių kūnų energija. Trinties jėgos būna vidinės (skysčiuose) ir išorinės ( tarp besiliečiančių kūnų). Išorinė trintis susidaro tarp kūnų lietimosi plokštumoje. Jeigu kūnai vienas kito atžvilgiu nejuda, tai yra rimties trintis.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1282 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Judėjimo pirmyn vandenyje jėgų sukūrimo teorija. Irimosi pirmyn pratimai rankomis ir kojomis
Referatas Judėjimo pirmyn vandenyje jėgų sukūrimo teorija. Irimosi pirmyn pratimai rankomis ir kojomis

Pagrindines plaukiko judesių charakteristikas erdvės ir laiko atžvilgiu sudaro kūno segmentų trajektorija, žingsnis, tempas ir [...]