Skysčių dinamika. Judėjimo vandenyje dinamikos ypatumai: traukio jėgos sukūrimas ir pasipriešinimas judant vandenyje

5 psl. / 1282 žod.

Ištrauka

Skysčių dinamika – tai skysčių mechanikos šaka, kurioje nagrinėjamos skysčio judėjimas, įvertinant jį veikiančias jėgas.

Skysčių dinamika arba hidrodinamika – tai skysčių mechanikos šaka, kurioje nagrinėjamas skysčio judėjimas, įvertinant jį veikiančias jėgas. Tuo tarpu skysčių dinamikoje sūkuriu vadinamas vandenyne ar jūroje susiformavęs besisukančios masės darinys (Serovaitė ir kiti, 2011). Teorinius hidrodinamikos pagrindus sudaro Oilerio idealiojo skysčio lygtys bei Navjė – Stokso klampiojo skysčio lygtys. Hidrodinamikos metodai padeda spręsti hidrologijos, hidrotechnikos, meteorologijos, šiluminės fizikos uždavinius, atlikti hidraulinių turbinų, siurblių, vamzdynų skaičiavimus. Baltijos jūros priekrantės hidrodinaminio režimo tyrimas svarbus dėl šių priežasčių: 1) audrų metu (ekstremaliomis gamtinėmis sąlygomis) dėl vandens masių cirkuliacijos vyksta sąnašų judėjimas, pakeičiantis dugno reljefą ir kranto liniją; 2) vykdant bet kurią ūkinę veiklą (naujų molų statyba, dampingo vietos parinkimas), norint įvertinti naujų statinių apkrovas ir poveikį jūrinei aplinkai, būtina nustatyti tėkmės struktūros pokyčius Baltijos jūros Lietuvos priekrantės zonoje (Gailiušis ir kiti, 2002).

Hidrodinamika yra hidromechanikos šaka, tirianti nespūdžiųjų skysčių tekėjimą ir jų sąveiką su kietuoju kūnu arba dviejų skirtingų skysčių sąveiką skiriamuoju paviršiumi. Hidrodinamikos metodais nustatomas skysčio greitis ir slėgis bei kiti parametrai bet kuriame tėkmės taške, bet kuriuo laiko momentu. Taip pat galima nustatyti slėgio ir trinties jėgas, veikiančias skystyje judantį kūną.

Kūnui judant horizontalia plokštuma jis sustoja. Tai įvyksta dėl trinties jėgų. Trinties jėgų prigimtis yra įvairi. Veikiant trinties jėgoms mechaninė energija virsta vidine besiliečiančių kūnų energija. Trinties jėgos būna vidinės (skysčiuose) ir išorinės ( tarp besiliečiančių kūnų). Išorinė trintis susidaro tarp kūnų lietimosi plokštumoje. Jeigu kūnai vienas kito atžvilgiu nejuda, tai yra rimties trintis.


Reziumė

Autorius
raminta15
Tipas
Referatas
Dalykas
Fizika
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 18, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Sukamojo judėjimo dinamikos dėsnio tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas daruukas
Tikslas: patikrinti pagrindinį sukamojo judėjimo dinamikos dėsnį ir nustatyti kūnų sistemos inercijos momentą ir trinties jėgos momentą. Priemonės: Orbeko švytuoklė, pasvarėlių rinkinys.