Pastatų energetika 2-asis namų darbas. Pastato šilumos nuostolių skaičiavimas

15 psl. / 1360 žod.

Ištrauka

Užduotis.

Suskaičiuoti pastatui, pagal kurio duomenis praktiniuose užsiėmimuose buvo mokomasi nustatyti šildymo sezono (spalio - balandžio mėnesiais) šilumos poreikius (nuostolius) jo šildymui ir vėdinimui:

 • esant pastatui pasirinktame Lietuvos mieste;
 • esant jam vienoje iš pirmajame namų darbe pasirinktų ES šalių (pagal jų norminius reikalavimus atitvaroms),
 • „perkėlus“ tokį (su tos šalies atitvaromis) pastatą į pirmajame etape pasirinktą miestą.

.

Duomenų suradimo, matmenų nustatymo ir skaičiavimo klausimai buvo aptarti praktinių užsiėmimų metu.

Ataskaita. Skaičiavimo duomenis ir rezultatus kiekvieno aukšto kiekvienam atitvaros tipui ir patalpos vėdinimui per šildymo sezoną pateikti kiekvienam iš trijų atvejų pratimų metu nurodytoje lentelėje. Pateikti šildymui, vėdinimui ir bendrus lyginamuosius šilumos poreikius (tenkančius pastato bendrojo ploto vienetui) kiekvienam iš trijų skaičiavimo atvejų. Parengti trumpą gautų rezultatų komentarą.

Ataskaitos struktūra:

 1. Viršelis;
 2. Turinys;
 3. Įvadas (trumpas paaiškinimas apie šio namų darbo prasmę);
 4. Skaičiavimui reikalingi duomenys (iš kur kokie duomenys paimti, nurodyta, kurie duomenys duoti dėstytojo);
 5. Teorinė dalis (trumpas naudojamų formulių pristatymas);
 6. Skaičiavimo atvejai (lentelės, prieš kiekvieną pristatoma koks skaičiavimo atvejis pateiktas ir po kiekviena lentele pateikiama trumpa gautų duomenų interpretacija žodžiu);
 7. Išvados;
 8. Naudota literatūra;
 9. Brėžiniai.

Vertinama iki 1,2 egzamino balo, atsižvelgiant į galutinio skaičiavimo rezultatus, darbo gynimą bei darbo ataskaitos atitikimą bendriesiems akademinių darbų įforminimo reikalavimams.


Turinys

 • Įvadas
 • Skaičiavimo duomenys
 • Teorinė dalis
 • Skaičiavimo atvejai
 • Išvados
 • Naudota literatūra
 • Brėžiniai
 • II dalis

Reziumė

Autorius
heraa
Tipas
Referatas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Šilumos perdavimo tinklai gyvenamiesiems namams Vilniuje

Inžinerija Diplominis darbas 2016 m. pizdec117
Baigiamajame darbe analizuojama susidėvėjusios šiluminės trasos projektavimas senuose gelžbetoniniuose loviuose ir naujos trasos projektavimas bekanaliniu būdu. Šiluminės trasos dalies projektavimo gelžbetoniniuose loviuose ir...

Statybos darbų technologija - pramoninis pastatas

Inžinerija Kursinis darbas 2018 m. lengvai
Šiuo metu Lietuvoje pramoniniai pastatai neturi labai didelės paklausos, tačiau norint pradėti verslą ar įkurti įmonę, neapseisime be pramoninės paskirties pastatų. Pramoniniams pastatams...