Gyventojų migracija ir pasiskirstymas

17 psl. / 3450 žod.

Ištrauka

Gyventojai – svarbiausi kiekvienos šalies ištekliai. Jie, gyvendami konkrečioje geografinėje teritorijoje, kuria materialines, dvasines vertybes, be kurių visuomenės raida neegzistuotų. Todėl neatsitiktinai gyventojų skaičius, tankumas, pasiskirstymas tarp miesto ir kaimo, migracija, gyventojų demografinė ir socialinė struktūra bei jų kokybinė yra daugelio mokslų dėmesio centre, tarp jų ir globalizacijos sričiai. Svarbu ne tik analizuoti, skelbti demografinius duomenis, bet ir numatyti ateities demografines tendencijas. Šiuо metu viena aktualiausių pasauliо problemų – migracija, kuri yra reikšminga ir Lietuvоje (Sausdravaitė, Skarbalius 2018).

Pasak Weiss (2003), per pastaruosius keletą dešimtmečių technologijų ir komunikacijų progresas labai išplėtė gyventojų mobilumo / migracijos galimybes. Globalizacija praėjusiame dešimtmetyje labai pakeitė migracijos procesus, sąlygojo teritorinių persikėlimų / migracijos tipų įvairovę.

Darbo tikslas – išanalizuoti migraciją teoriniu aspektu ir aptarti pasaulio gyventojų pasiskirstymą.

Darbo tikslui įgyvendinti išsikeliami tokie uždaviniai:

 1. paaiškinti migracijos sąvoką, išanalizuoti jos rūšis;
 2. išskirti ir aptarti pagrindinius emigracijos ir imigracijos taškus;
 3. išsiaiškinti, kaip gyventojai pasiskirstę pasaulyje, tai aptarti.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sisteminimas, statistinių duomenų grupavimas ir lyginimas.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. Migracijos sąvoka3
 • 1.1. Vidinė ir išorinė migracija3
 • 1.1. Savanoriška ir priverstinė migracija5
 • 1.2. Migracijos kryptys6
 • 1.3. Emigracijos priežastys8
 • 1.4. Emigracija Lietuvoje9
 • 2. Pasaulio gyventojų pasiskirstymas12
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪRA16
 • ŠALTINIAI17

Reziumė

Autorius
germintaa
Tipas
Referatas
Dalykas
Geografija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 28, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Migracija socialoginiu požiūriu

Geografija Referatas 2012 m. irena
Terminas „Migracija“ (lot. migratio: keliavimas) turi keletą reikšmių. Sociologijoje migracija plačiąja prasme – ilgalaikė gyvenamosios vietos kaita (wikipedia.lt). Ji daro poveikį gyventojų pasiskirstymui,...

Migracija. Šių dienų aktualios problemos

Geografija Referatas 2015 m. switie
Temos aktualumas – migracijos procesai vyksta nuo senų senovės, tačiau tuo laikotarpiu tai dar nebuvo vadinama šiuo terminu. Žmonės migruodavo iš vienos...

Migracija. Šių dienų aktualios problemos

Geografija Referatas 2016 m. spingre
Tyrimo aktualumas: viešojoje erdvėje netyla ginčai, susiję su dabartine pabėgėlių krize, ši tema išlieka dėmesio centre, todėl svarbu ją išanalizuoti. Šiuo metu pasaulyje...

Pasaulio gyventojų mityba

Geografija Prezentacija 2016 m. diamond1in2the3sky
Gautas įvertinimas: 10. Tai lyg konspektas apie pasaulio gyventojų mitybą, yra pakankamai diagramų, paveiksliukų, paaiškinimų, bei žemėlapių. Yra turinys, bei nurodyti šaltiniai.

Vandens išteklių pasiskirstymas Lietuvoje

Geografija Prezentacija rcoon
Vandens ištekliais vadinamas tam tikroje teritorijoje (Žemės rutulyje, valstybėje, upės baseine ir t. t.) esantis paviršinio ir požeminio vandens kiekis.Pagal slūgsojimo sąlygas...

Lietuvos gyventojų migracija: priežastys,tendencijos, pasekmės

Geografija Prezentacija justinajourney
3.Migracijos definicijos 4.Migracijos tendencijos 6.Imigracija į Lietuvą (pagal pagrindus išduoti leidimus               laikinai gyventi), 2013–2015 m. 7.Migracijos priežastys, kodėl emigruojama? 9.Kokie padariniai Lietuvai, jei...