Tikslieji ir gamtos mokslai / Geografija

Gyventojų migracija ir pasiskirstymas

0 atsiliepimų
Autorius:

Gyventojai – svarbiausi kiekvienos šalies ištekliai. Jie, gyvendami konkrečioje geografinėje teritorijoje, kuria materialines, dvasines vertybes, be kurių visuomenės raida neegzistuotų. Todėl neatsitiktinai gyventojų skaičius, tankumas, pasiskirstymas tarp miesto ir kaimo, migracija, gyventojų demografinė ir socialinė struktūra bei jų kokybinė yra daugelio mokslų dėmesio centre, tarp jų ir globalizacijos sričiai. Svarbu ne tik analizuoti, skelbti demografinius duomenis, bet ir numatyti ateities demografines tendencijas. Šiuо metu viena aktualiausių pasauliо problemų – migracija, kuri yra reikšminga ir Lietuvоje (Sausdravaitė, Skarbalius 2018).

Pasak Weiss (2003), per pastaruosius keletą dešimtmečių technologijų ir komunikacijų progresas labai išplėtė gyventojų mobilumo / migracijos galimybes. Globalizacija praėjusiame dešimtmetyje labai pakeitė migracijos procesus, sąlygojo teritorinių persikėlimų / migracijos tipų įvairovę.

Darbo tikslas – išanalizuoti migraciją teoriniu aspektu ir aptarti pasaulio gyventojų pasiskirstymą.

Darbo tikslui įgyvendinti išsikeliami tokie uždaviniai:

 1. paaiškinti migracijos sąvoką, išanalizuoti jos rūšis;
 2. išskirti ir aptarti pagrindinius emigracijos ir imigracijos taškus;
 3. išsiaiškinti, kaip gyventojai pasiskirstę pasaulyje, tai aptarti.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sisteminimas, statistinių duomenų grupavimas ir lyginimas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3450 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. Migracijos sąvoka3
 • 1.1. Vidinė ir išorinė migracija3
 • 1.1. Savanoriška ir priverstinė migracija5
 • 1.2. Migracijos kryptys6
 • 1.3. Emigracijos priežastys8
 • 1.4. Emigracija Lietuvoje9
 • 2. Pasaulio gyventojų pasiskirstymas12
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪRA16
 • ŠALTINIAI17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Koreliacinė regresinė analizė: atvykusių gyventojų bei vidutinis metinis gyventojų pasiskirstymas LR savivaldybėse, 2010m.
Tyrimas Koreliacinė regresinė analizė: atvykusių gyventojų bei vidutinis metinis gyventojų pasiskirstymas LR savivaldybėse, 2010m.

Regresinė analizė – statistinis metodas priklausomybių tarp atsitiktinių ir neatsitiktinių dydžių matematinei išraiškai (regresijos lygčiai) [...]

Lietuvos gyventojų migracija: priežastys,tendencijos, pasekmės
Prezentacija Lietuvos gyventojų migracija: priežastys,tendencijos, pasekmės

3.Migracijos definicijos 4.Migracijos tendencijos 6.Imigracija į Lietuvą (pagal pagrindus išduoti leidimus               laikinai gyventi), 2013–2015 m. 7.Migracijos priežastys, kodėl [...]

Migracija socialoginiu požiūriu
Referatas Migracija socialoginiu požiūriu

Terminas „Migracija“ (lot. migratio: keliavimas) turi keletą reikšmių. Sociologijoje migracija plačiąja prasme – ilgalaikė gyvenamosios [...]

Lietuvos gyventojų migracija ir jos socialinės pasekmės
Kursinis darbas Lietuvos gyventojų migracija ir jos socialinės pasekmės

Nors darbas publikuotas 2007m. dauguma informacijos išliko aktuali. Gyventojų migracija arba judėjimas, kilnojimasis iš vienos [...]

Vandens išteklių pasiskirstymas Lietuvoje
Prezentacija Vandens išteklių pasiskirstymas Lietuvoje

Vandens ištekliais vadinamas tam tikroje teritorijoje (Žemės rutulyje, valstybėje, upės baseine ir t. t.) esantis [...]

Panevėžio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų linų ūkio statistinė analizė
Kursinis darbas Panevėžio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų linų ūkio statistinė analizė

Pasauliniai karai, įvairios ekonominės krizės bei suirutės labai pakeitė gyvenimo sąlygas. Šiandien esame politikos atžvilgiu [...]

Paukščių migracija
Prezentacija Paukščių migracija

Jau nuo senų senovės buvo žinomas reiškinys- gyvūnų migracija. Tiesa, migruoja labai įvairūs gyvūnai- žinduoliai [...]

Migracija. Šių dienų aktualios problemos
Referatas Migracija. Šių dienų aktualios problemos

         Temos aktualumas – migracijos procesai vyksta nuo senų senovės, tačiau tuo laikotarpiu tai dar [...]

Migracija. Šių dienų aktualios problemos
Referatas Migracija. Šių dienų aktualios problemos

Tyrimo aktualumas: viešojoje erdvėje netyla ginčai, susiję su dabartine pabėgėlių krize, ši tema išlieka dėmesio [...]

Abortai. Teisė gyventi ir moters teisė pasirinkti: kam teiksime prioritetą?
Prezentacija Abortai. Teisė gyventi ir moters teisė pasirinkti: kam teiksime prioritetą?

AbortasApibrėžimas, rūšys, statistika LietuvojeAbortų legalizavimas ar draudimasMoralinis aspektasMokslinis-medicininis aspektasTeisinis aspektas [...]

Dielektrinių sluoksnių paviršinio potencialo pasiskirstymo tyrimas koreliaciniais metodais
Kursinis darbas Dielektrinių sluoksnių paviršinio potencialo pasiskirstymo tyrimas koreliaciniais metodais

Informacinės technologijos turi vis didesnę reikšmę visuomenei. Pateikti informaciją reikia analoginiu pavidalu t.y. žmogus turi [...]

Migracijos srautų Lietuvoje statistinė analizė
Tyrimas Migracijos srautų Lietuvoje statistinė analizė

Statistikos tiriamajam darbui pasirinkti rodikliai (emigracijos srautai Lietuvoje 2003-2009 metais, vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 2003-2009 [...]

Propolio veikliųjų junginių (flavonoidų, fenolinių rūgščių) pasiskirstymo audiniuose ir organuose po naudojimo per os tyrimai
Prezentacija Propolio veikliųjų junginių (flavonoidų, fenolinių rūgščių) pasiskirstymo audiniuose ir organuose po naudojimo per os tyrimai

Propolis yra tamsios spalvos sakinga medžiaga, kurią bitės renka iš augalų. Jis sumaišomas su bičių [...]

Sezoninės paukščių migracijos
Tyrimas Sezoninės paukščių migracijos

Paukščių migracijos buvo minimos Biblijos, Homero Iliados tekstuose. Bet pirmą kartą paukščių migracija buvo moksliškai [...]

 Migracijos ir užimtumo analizė bei prognozės Lietuvoje
Diplominis darbas Migracijos ir užimtumo analizė bei prognozės Lietuvoje

Metai iš metų Lietuvoje aktuali gyventojų emigracijos ir užimtumo tema. Daug kas gilinasi į šią [...]