Migracija socialoginiu požiūriu

11 psl. / 2377 žod.

Ištrauka

Terminas „Migracija“ (lot. migratio: keliavimas) turi keletą reikšmių. Sociologijoje migracija plačiąja prasme – ilgalaikė gyvenamosios vietos kaita (wikipedia.lt). Ji daro poveikį gyventojų pasiskirstymui, skaičiui, sudėčiai. Sociologinės migracijos teorijos žmogų laiko socialiu individu, kuris sprendimus keisti darbo ir gyvenamąją vietą priima veikiamas aplinkinių įtakos – teigiama, jog migraciją skatina įvairios formalios ir neformalios organizacijos, ypač giminių ir draugų tinklas svetimoje valstybėje, ne tik padedantis surasti naują darbovietę ar gyvenamąją vietą, bet ir palengvinantis kultūrinę adaptaciją.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pasikeitus politinei sistemai, Lietuvos ekonominė būklė patyrė daug nuosmukių. Daugeliui žmonių tampa vis sunkiau rasti darbą, kurio užmokestis, darbo sąlygos ir socialinės garantijos tenkintų jų poreikius. Todėl pastaruoju metu Lietuvoje labai opia problema tampa žmonių emigracija į užsienį. Nuo 1990m. iki 2006m., įvertinant deklaruotus ir nedeklaruotus išvykimus, iš Lietuvos emigravo 447 tūkst. šalies gyventojų [Statistikos departamentas prie LRV]. Dažniausiai jauni žmonės į užsienį išvyksta tikėdamiesi rasti geriau apmokamą darbą, pakeliauti, susipažinti su kitomis tautomis. Išvykstantieji tampa didele Lietuvos problema, nes šalis netenka darbo jėgos, taip stabdo ekonominį šalies vystimąsi. Tai, jog jaunimas emigruoja į Vakarus, lemia didžiulį demografinį bei intelektinį šalies nuosmukį. Jauni žmonės – mokesčių mokėtojai, kurių įmokų pagrindu aprūpinama socialinės rūpybos sistema. Jei nebeliks žmonių, į biudžetą įnešančių pinigų, gali kilti socialinė krizė, smukti ekonomika, taip pat atsiras poreikis pritraukti specialistų iš trečiojo pasaulio šalių.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. EMIGRACIJA TEORINIU ASPEKTU4
  • 1.1. Emigracijos raida4
  • 1.2 Lietuvių emigracija po įstojimo į ES5
  • 2. MIGRACIJOS PRIEŽASTYS5
  • 3. DARBO MIGRACIJA6
  • 4. MIGRACIJOS ŽALA ŠEIMAI, JOS NARIAMS7
  • IŠVADOS10
  • NAUDOTA LITERATŪRA11

Reziumė

Autorius
irena
Tipas
Referatas
Dalykas
Geografija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 27, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Migracija. Šių dienų aktualios problemos

Geografija Referatas 2015 m. switie
Temos aktualumas – migracijos procesai vyksta nuo senų senovės, tačiau tuo laikotarpiu tai dar nebuvo vadinama šiuo terminu. Žmonės migruodavo iš vienos...

Migracija. Šių dienų aktualios problemos

Geografija Referatas 2016 m. spingre
Tyrimo aktualumas: viešojoje erdvėje netyla ginčai, susiję su dabartine pabėgėlių krize, ši tema išlieka dėmesio centre, todėl svarbu ją išanalizuoti. Šiuo metu pasaulyje...

Lietuvos gyventojų migracija: priežastys,tendencijos, pasekmės

Geografija Prezentacija justinajourney
3.Migracijos definicijos 4.Migracijos tendencijos 6.Imigracija į Lietuvą (pagal pagrindus išduoti leidimus               laikinai gyventi), 2013–2015 m. 7.Migracijos priežastys, kodėl emigruojama? 9.Kokie padariniai Lietuvai, jei...

Gyventojų migracija ir pasiskirstymas

Geografija Referatas 2018 m. germintaa
Gyventojai – svarbiausi kiekvienos šalies ištekliai. Jie, gyvendami konkrečioje geografinėje teritorijoje, kuria materialines, dvasines vertybes, be kurių visuomenės raida neegzistuotų. Todėl neatsitiktinai gyventojų...