Neverbalinė kalba (situacijos analizė)

10 psl. / 2262 žod.

Ištrauka

Iš visų žmogaus savybių gebėjimas bendrauti yra pats svarbiausias. Tik bendraudami žmonės gali ugdyti kitus ir tobulinti save, mokyti ir mokytis, padėti kitiems ir ieškoti pagalbos bei paramos sau. Bendravimas – tai viena pagrindinių žmogaus vertybių, t.y. tai, ką žmonės laiko svarbiausiu ir labiausiai vertina. Juk kaip tik bendraujant iš kartos į kartą yra perduodama amžiaus kaupta žmonių patirtis, žinios, kultūrinės tradicijos. Komunikacija – tai informacijos perdavimo ir priėmimo tarp individų procesas. Tai labai svarbu bendruomenės elgsenai, kadangi šiuo procesu realizuojami žmogiškieji santykiai.

Komunikacijos techniką sudaro mokymasis kalbėti, klausti ir išgirsti. Kalba yra neatskiriama kiekvieno žmogaus kasdienybės dalis. Kasdieniniame gyvenime mes dalijames idėjomis, jausmais ir informacija su kitais žmonėmis. Tai yra bendravimas. Komunikuoti – siųsti žinią gavėjui apie kažką. Žinios siuntėjas turi intenciją perduoti tam tikrą informaciją; gavėjas turi motyvą, iš jo laukiama kažkokių santykių – komunikacinio efekto.  

Dažnai apie šnekamąją ar rašytinę kalbą galvojame kaip apie tiesioginės komunikacijos priemonę, tačiau mūsų siunčiamas žinias stipriai veikia tokie nežodiniai veiksniai kaip kūno judesiai, drabužiai, atstumas nuo žmogaus, su kuriuo kalbame, mūsų poza, veido išraiška, akių judesiai bei kūno sąlytis. Komunikaciją galima nagrinėti įvairiais aspektais. Skiriama, formali ir neformali, individuali ir masinė, vienpusė ir abipusė, vertikali ir horizontali ir daugelis kitų komunikacijos rūšių. Tačiau komunikacijos teorijoje skiriami trys pagrindiniai bendravimo tipai: verbalinis, paraverbalinis ir neverbalinis:

  • verbalinis bendravimas – tai žodžiais išreikšta informacija, kuri gali būti vokalinė (sakytinė) ir nevokalinė (rašytinė) kalba;
  • paraverbalinis bendravimas – tai kalbėjimo tempas, intonacija, pauzės, balso tembras;
  • neverbalinis bendravimas – tai kūno kalba, t. y. bendravimas be žodžių (gestai, judesiai, mimika, veido išraiška, akių žvilgsnis).

Bendraudami žmonės informuoja vieni kitus ne tik kalba, bet ir veido išraiška, kūno judesiais, pasirinkdami distanciją. Mes parodome, kaip jaučiamės, ką galvojame, kaip norime pasielgti, nepasakydami nė vieno žodžio – tai yra neverbalinė komunikacija.


Turinys

  • .

Reziumė

Autorius
editai
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 12, 2019
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Pykčio situacijos analizė

Psichologija Referatas ganesas
Emocijų pažinimas ir valdymas yra labai svarbūs dalykai kiekvieno individo gyvenime. Kartais pridaroma klaidų būtent dėl to, kad per didelę įtaką kasdienybėje turi...

Kūno kalbos analizė

Psichologija Referatas jevgenij1992
Pastaruoju metu nežodinis bendravimas susilaukė vis didesnio mokslininkų dėmesio visame pasaulyje. Yra keletas priežasčių, skatinančių domėtis nežodinio bendravimo forma. Tyrinėtojų nuomone, tai universalinė...

Konfliktinės situacijos analizė

Psichologija Referatas teraja
Savo darbovietėje jau dirbu 16 metų ir didelių konfliktų niekada lyg ir nebuvo. Iš prigimties nesu konfliktiškas žmogus, bet prieš pora metų patekau...

Neverbalinė kalba

Psichologija Referatas doxy1
Žmogus akimis suvokia daugiau informacijos, nei gali išgirsti per ausis. Didžioji dalis informacijos yra perduodama neverbaliniu būdu. Daugelį gestų mūsų sąmonė nesuvokia, bet...

Neverbalinė kalba

Psichologija Referatas 2015 m. evitkus
Šiame kursiniame darbe yra išdėstyta: Įvadas, dėstymas, literatūros šaltiniai, išvados. Šio kursinio darbo įvertinimas: 10

Neverbalinė kalba

Psichologija Prezentacija 2015 m. evitkus
Prezentacija sukurta pagal kursinio darbo raštinį variantą. Taip pat darbe yra viktorina. Darbo įvertinimas: 10.