NVO praktika integruojant priklausomus asmenis į visuomenę JAV

4 psl. / 1200 žod.

Ištrauka

Viena pirmųjų pasaulio valstybių, nevyriausybinio sektoriaus lygmenyje atkreipusi dėmesį į priklausomų žmonių socialinės integracijos problemas, yra Jungtinės Amerikos Valstijos. Šioje šalyje galime atrasti labai daug nevyriausybinių organizacijų gerosios praktikos pavyzdžių, kurių efektyvumas įrodomas jau kelis dešimtmečius. Būtent Jungtinėse Amerikos Valstijose susiformavo priklausomų asmenų tam tikri gydymo bei integracijos modeliai, šiuo metu vis dar plačiai taikomi visame pasaulyje. Todėl, manau yra labai svarbu paminėti šios šalies nevyriausybinio sektoriaus organizacijų vaidmenį socialiai integruojant priklausomybių turinčius asmenis.


Turinys

 • Įvadas3
 • Priklausomybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis: Didžiosios Britanijos patirtis4
 • NVO ,,Broadway lodge“4
 • NVO ,,Ashcroft house“6
 • NVO ,,Wrington Lodge“6
 • NVO ,,Betel“7
 • Ilgalaikė pagalba8
 • NVO praktika integruojant priklausomus asmenis į visuomenę JAV9
 • Priklausomybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis: Lietuvos patirtis13
 • Pilnų namų bendruomenė (PNB)13
 • Pagalba įsidarbinant14
 • Bernardinų socialinių paslaugų centras14
 • “Aš esu„ priklausomų asmenų bendruomenė16
 • Išvados18
 • Literatūros sąrašas20

Reziumė

Autorius
kvagne
Tipas
Referatas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 18, 2020
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai

Kalėjusių asmenų socialinė integracija

Sociologija Referatas brigule666
Winston’as Churchill’is yra pasakęs, kad “apie visuomenę galima spręsti iš jos požiūrio į kalėjimus”. Tačiau šią frazę galima suprasti ir plačiau: taip, kaip...

Feminizmo idealogijų tipai: liberalusis feminizmas

Sociologija Referatas 2013 m. reirei
Žmogaus teisės — viena aktualiausių šiuolaikinės pasaulio visuomenės temų ir problemų. Rūpinimasis žmogaus teisėmis yra viena svarbiausių demokratinės valstybės veiklos krypčių. XVIII a....

Moters įvaizdis visuomenėje ir karjeros galimybės

Sociologija Rašinys 2014 m. sapin70
Puikiai įvertintas rašinys apie moters įvaizdį visuomenėje ir karjeros galimybes. Rašytas universitete per papildomas sociologijos paskaitas skirtas ne sociologijos, o kitų dalykų bakalauro...