Humanitariniai mokslai / Istorija

Lietuva - bolševikų revoliucijos placdarmas

0 atsiliepimų
Autorius:

1918 m. vasario 16 d. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, jos teritorijoje vis dar buvo okupacinė Vokietijos kariuomenė. Tik po Kompjeno paliaubų 1918 m. lapkričio 11 d., Lietuva pradėjo realiai vystyti savo nepriklausomybę, o vokiečiai turėjo trauktis iš Lietuvos. Daugiau nei prieš metus Rusijoje įvykusio bolševikų perversmo pasėkmių Lietuva praktiškai nepatyrė iki Vokietijos pralaimėjimo I-ajame pasauliniame kare. Tik karui pasibaigus, bolševikų įrankis Raudonoji Armija galėjo veržtis į Vakarus, įskaitant ir Lietuvą.

Kadangi Lietuva nesuspėjo laiku suformuoti savo kariuomenės, todėl 1918 m. pab. – 1919 m. pr. RA sėkmingai veržėsi į Lietuvos teritoriją. Bolševikų okupuotose Lietuvos teritorijose buvo pradėti formuoti Kauno ir Vilniaus gubernijų kariniai komisariatai. Jie buvo reikalingi, kad užtikrintų tolimesnį RA veržimąsį į Lietuvą bei pačių komisariatų viduje užtikrintų karinę drausmę bei kariuomenės aprūpinimą.

Bolševikų planuose Lietuvai buvo skirtas svarbus vaidmuo pasaulinės revoliucijos nešime į Vakarų Europą. Ji turėjo būti panaudota kaip placdarmas, iš kurios RA turėjo veržtis į Lenkiją ir Vokietiją. Šiam tikslui buvo suformuota Lietuvos ir Baltarusijos SSR, geriau žinoma Litbelo pavadinimu. Ji turėjo užtikrinti sėkmingą pasaulinės revoliucijos plėtojimąsi Vakarų kryptimi. Vis dėlto Lenkijos kariuomenės vado J. Pilsudskio ir „baltųjų“ rusų armijų puolimai skirtinguose fronto baruose sužlugdė bolševikų planus panaudoti Litbelą ir jis buvo likviduotas.

Lietuva, suvaidino svarbų vaidmenį bolševikų planuose įgyvendinant pasaulinę revoliuciją, todėl būtina plačiau pažvelgti į tai kaip Lietuvos teritorijoje veikė kariniai komisariatai bei kaip dalis Lietuvos teritorijos buvo įtraukta į revoliucijos placdarmo – Litbelo – formavimą.

Tikslas. Referato tikslas yra išnagrinėti bolševikų veiklą, panaudojant Lietuvą kaip placdarmą permanentinei revoliucijai.

Uždaviniai. Šiam tikslui pasiekti aš išsikėliau šiuos uždavinius:

  1. Įvertinti aplinkybes leidusias bolševikams traktuoti Lietuvą, kaip placdarmą revoliucijai nešti į Vakarus.
  2. Atskleisti Litbelo svarbą bolševikų planuose, siekiant įvykdyti pasaulinę revoliuciją.
  3. Analizuoti pagrindines priežastis kodėl Litbelas ir kiti bandymai sukelti pasaulinę revoliuciją patyrė fiasko.

Metodai. Tiriamajame darbe naudosiu aprašomąjį, lyginamąjį ir analitinį metodus. Aprašomąjį metodą taikysiu atskleisdamas Vilniaus ir Kauno gubernijų karinių komisariatų veiklai. Šį metodą taip pat taikysiu aprašydamas karinius veiksmus tarp lietuvių ir raudonarmiečių kariuomenių. Lyginamąjį metodą taikysiu rodydamas kokia RA padėtis buvo kituose fronto baruose, tuo pačiu metu vykstant kovoms su Lietuva. Analitinį metodą taikysiu analizuodamas priežastis kodėl buvo buvo reikalingas Litbelo suformavimas ir kokios aplinkybės lėmė jo žlugimą.

Istoriografija. Lietuvos kovoms su bolševikais nagrinėti aš remiuosi plačia lietuviška, rusiška ir baltarusiška istoriografija. Pagrindinį dėmesį, rašydamas rašto darbą, skyriau V. Lesčiaus, Lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose, 1918-1920, Vilnius, 2004, A. Grickievičiaus Западный фронт РСФСР, Минск, 2010 ir A. Burovskio Самая страшная русская трагедия. Правда о Гражданской войне, Москва, 2010 knygose. Šiuose darbuose plačiai aprašoma ir analizuojama kokiam tikslui bolševikai įkūrė Litbelą.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4650 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas 3 psl.
  • Lietuva bolševikų revoliuciniuose planuose 5 psl.
  • Revoliucijos placdarmo Litbelo projektas 8 psl.
  • Pasaulinės revoliucijos žlugimo priežastys 12 psl.
  • Išvados 14 psl.
  • Šaltinių ir literatūros sąrašas 15 psl.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Šaltasis karas. Mokslo ir technikos revoliucija
Prezentacija Šaltasis karas. Mokslo ir technikos revoliucija

Prezentacija apie mokslo ir technikos revoliuciją Šaltojo karo metais. Pateikiama informacija apie temas, paminėtas turinyje.

Parlamentarizmo raida ir Anglijos revoliucija
Prezentacija Parlamentarizmo raida ir Anglijos revoliucija

Pilietinio karo priežastys ir esmė Pilietinio karo rezultatai ir padariniai Kromvelio protektoratas Šlovingoji revoliucija Anglijos parlamentarizmo susiformavimas ir jo [...]

Lietuva Maironio lyrikoje
Rašinys Lietuva Maironio lyrikoje

Kiekvienas šios dienos lietuvis, paklaustas, kas yra didžiausias mūsų lyrinis poetas, mano nuomone, nė nedvejojęs [...]

Kodėl aš didžiuojuosi Lietuva?
Rašinys Kodėl aš didžiuojuosi Lietuva?

Lietuva – mano gimtinė, šalis, kurią aš labai branginu. Meilė tėvynei - tai jausmas, kurio [...]

Myliu Lietuvą gimtinę
Prezentacija Myliu Lietuvą gimtinę

Trumpai pateikta Lietuvos istorija, svarbiausią reikšmę paliekant iliustracijoms. [...]

J. Vaičiūnaitės eilėraščio „Žiemos lietus“ interpretacija
Rašinys J. Vaičiūnaitės eilėraščio „Žiemos lietus“ interpretacija

J.Vaičiūnaitė – XX a. antros pusės lietuvių poetė. Ji dažnai vadinama miesto poete, meilės lyrike.

Moteris kaip auka romane  “Ragana ir lietus”
Kursinis darbas Moteris kaip auka romane “Ragana ir lietus”

Kursinio darbo tyrimo objektas yra moteris kaip auka Jurgos Ivanauskaitės romane Ragana ir lietus. Darbo [...]

Sintaksinė kompresija angliškų ir lietuviškų laiktraščių tekstuose
Diplominis darbas Sintaksinė kompresija angliškų ir lietuviškų laiktraščių tekstuose

  Magistro darbo tema – sintaksinė kompresija angliškų ir lietuviškų laikraščių tekstuose pasirinkta neatsitiktinai. Ji aktuali [...]

Filosofija ir XVII a. mokslo revoliucija
Prezentacija Filosofija ir XVII a. mokslo revoliucija

™XVII a. mokslo revoliucija turėjo didelę įtaką filosofijos raidai, dabartiniam jos, kaip atskiro mokslo, suvokimui. Šiuo [...]

Dažniausia meilės samprata Lietuvių literatūroje
Rašinys Dažniausia meilės samprata Lietuvių literatūroje

Tai kalba, paruošta Lietuvių kalbos įskaitai, bet galima taikyti ir kaip rašinio pastraipas. [...]

Lietuvių liaudies dekoratyvinė tekstilė
Prezentacija Lietuvių liaudies dekoratyvinė tekstilė

Audinių balinimo būdai, audinių dažymo būdai. Dažomosios medžiagos,pluoštai, spalvos.

Nuo pirmosios knygos iki reklamos socialiniuose tinkluose. Medijų evoliucija ir revoliucija
Rašinys Nuo pirmosios knygos iki reklamos socialiniuose tinkluose. Medijų evoliucija ir revoliucija

Žmonija nuo seniausių laikų reiškiasi įvairiomis veiklomis. Nesvarbu, ar tai būtų meninė, ūkinė ar socialinė [...]

Prancūzijos revoliucija
Konspektas Prancūzijos revoliucija

Prancūzijos revoliucija Priežastys: • Sunki finansinė padėtis • Absoliuti valdžia • Nepasitenkinimas luomais • Dideli senjorų [...]

Išsamus 12 klasės lietuvių kalbos konspektas
Konspektas Išsamus 12 klasės lietuvių kalbos konspektas

Balio Sruogos ,,Dievų miškas” Romano priešistorė. Poetas, dramaturgas, prozininkas Balys Sruoga, Vilniaus universiteto profesorius, 1943 [...]

Eilėraščio „Lietus“ analizė ir interpretacija
Rašinys Eilėraščio „Lietus“ analizė ir interpretacija

 „Lietus“ – tipiškas Henriko Radausko eilėraštis. Jis atspindi pagrindinius šio poeto kūrybos bruožus, teigiamas vertybes [...]