Vinco Krėvės gyvenimas, asmenybė, kūryba

4 psl. / 2145 žod.

Ištrauka

Vincas Krėvė (1882-1954) - reikšmingiausias XX a. pradžios lietuvių rašytojas, literatūros klasikas. Krė­vė esmingai praplėtė ir pagilino lietuvių literatūros problematiką filosofiniu žmogaus būties traktavimu, praturtino literatūros stilistinę ir žanrinę raišką, su­siejo lietuvių literatūrą su Europos literatūros kon­tekstais. Krėvės asmenybės reikšmė lietuvių kultūro­je apima daugelį sričių. Alberto Zalatoriaus žodžiais tariant, „nerastume mūsų dvidešimtajame amžiuje kitos tokios asmenybės, apie kurią sustoję galėtų įdomiai šnekėtis visokių profesijų žmonės: literatai ir tautosakininkai, istorikai ir politikai, pedagogai ir tea­tro mylėtojai, profesoriai ir paprasti sodiečiai. Ne tik kalbėtis, bet ir ginčytis. [...] Mes turime gerai įsiklau­syti į jo žodį, kad galėtume pakelti akis nuo žemės, pamatyti praeities prasmę ir perspektyvą".

Vincas Krėvė (tikr. Mickevičius) gimė 1882 m. spalio 19 d. Subartonyse (Varėnos raj.). Pasimokęs Merkinės pradinėje mokykloje bei pasiruošęs privačiai, Peterburge išlaikė 4 klasių kurso egzaminą, 1898 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, kurioje mokėsi 2 metus, bet dėl nesutarimų su seminarijos vadovybe iš jos pasitraukė. Nors dvasininku netapo, visą gy­venimą domėjosi religija. Nuo 1907 m. iki gyvenimo pabaigos Krėvė rašė Biblijos motyvais pagrįstą veikalą ,,Dangaus ir žemės sūnūs“ (išsp. 1949, 1961), kaip ir Johanas Volfgangas Gėtė viso gyvenimo kūrinį Faustą, Kristijonas Donelaitis - Metus.

Užrašų sąsiuvinyje, kurį būsimasis rašytojas rašė lenkiškai, 1900-1902 m. mokydama­sis kunigų seminarijoje, ne vienas įrašas byloja apie aistringą norą būti rašytoju. Taip pat ir apie maištingą prigimtį, kuri nuolat skatina ieškoti kliūčių ir jas įveikti, pasipriešinti net žemės traukai. Ir apie natūralų polinkį į dialoginį kalbėjimą, - jaunasis Krėvė šnekasi su įsivaizduojama Ponia: „norėjau poniai papasakoti, kaip tapau tuo, kuo esu, tai yra rašyto­ju. [...]

Reziumė

Autorius
dompativa
Tipas
Referatas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€2.08
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Kov 5, 2020
Apimtis
4 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Gyvenimo ir mirties temos Sarbievijaus kūryboje

Literatūra Rašinys grigdanga
Kaip ir daugelis baroko epochos kūrėjų, Motiejus Kazimieras Sarbievijus savo kūryboje akcentavo gyvenimo, mirties bei visko šiame pasaulyje laikinumą. Nors baroko simboliai, tokie...

Vincas Krėvė - Mickevičius biografija

Literatūra Rašinys monika.bijeikyte
Vincas Krėvė - Mickevičius - universalių užmojų, įvairių žanrų kūrėjas, derinęs realistinį konkretumą ir romantinį pakylėtumą, jungęs savo tautos ir Rytų išmintį, istorinių...