Valstybės kontrolės veikla Lietuvoje

13 psl. / 2469 žod.

Ištrauka

Ekonominė ir finansinė kontrolė yra objektyviai būtina kiekvienai valstybei. Ji egzistuoja tiek, kiek egzistuoja valstybė ir teisė. Valstybės kontrolė pagal Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu nustatytą teisinį statusą yra Seimui atskaitinga aukščiausioji valstybinio audito institucija. Pagrindinis Valstybės kontrolės konstitucinis uždavinys – prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas.

Valstybės kontrolė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės kontrolės įstatymu ir kitais įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybinės etikos kodeksu ir kitais teisės aktais. Jos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo ir profesionalumo principais.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • VALSTYBĖS KONTROLĖS ISTORIJA IR RAIDA………… ……………………….4
 • 1.1. Finansų kontrolės pradžia Lietuvoje……………………………………………4
 • 1.2. Valstybės kontrolės raida tarpukariu……………………………………………4
 • 1.3. Sovietmečio režimo metai………………………………………………………5
 • 1.4. Valstybės kontrolės raida atkūrus Nepriklausomybę…………………………6
 • VALSTYBĖS KONTROLĖS KOMPETENCIJA……………………………………….7
 • VALSTYBĖS KONTROLĖS VEIKLA…………………………………………………8
 • 3.1. Finansinis auditas……………………………………………………….………8
 • 3.2. Veikos auditas…………………………………………………………………9
 • 3.3. Išvados seimui………………………………………………………………10
 • 3.4. Bendradarbiavimas…………………………………………………………11
 • 3.5. Gerosios praktikos sklaida…………………………………………………12
 • VALSTYBĖS KONTROLĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS……………………… ….12
 • IŠVADOS…………………………………………………………………………………13
 • NAUDOTA LITERATŪRA……………………… ………………………………………14

Literatūros sąrašas


 1. LR VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMAS

 2. Vaclovas Lakis „Audito sistema: raida ir problemos“, Vilnius, 2007

 3. http://www.vkontrole.lt/

 4. http://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=94

 5. http://mokslai.lt/referatai/referatas/valstybes-kontrole-puslapis10.html


Reziumė

Autorius
guuru
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2021
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Įmonės veiklos planavimas

Apskaita Kursinis darbas 2007 m. jusala
Darbo užduoti - Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis:Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas, Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė,...

Socialinė kontrolė

Apskaita Referatas astrida
Socialinė kontrolė – viena dažniausiai sociologijoje vartojamų sąvokų. Tai poveikio formos ir būdai, kuriais visuomenė ir socialinės grupės reguliuoja joms priklausančių žmonių elgesį....

Pelno mokesčio kontrolė įmonėje

Apskaita Referatas 2011 m. simaandreja
Juridinių asmenų pelno apmokestinimas Lietuvoje įvestas 1990 m. liepos 31 d. Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymu. Dabar šis mokestis skaičiuojamas, deklaruojamas ir mokamas...

Finansinė veiklos analizė UAB "Steidas"

Apskaita Referatas 2012 m. bastarda
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją, ji suteikia galimybę tiksliau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir...

Vidaus kontrolė N organizacijoje

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. grigdanga
Temos aktualumas. Kiekvienos įmonės vadovams yra svarbūs įmonės tikslai, tokie kaip stabili, pelninga ir konkurencinga veikla bei motyvuoti darbuotojai, kurie padeda tuos tikslus...