Valstybės kontrolės veikla Lietuvoje

13 psl. / 2469 žod.

Ištrauka

Ekonominė ir finansinė kontrolė yra objektyviai būtina kiekvienai valstybei. Ji egzistuoja tiek, kiek egzistuoja valstybė ir teisė. Valstybės kontrolė pagal Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu nustatytą teisinį statusą yra Seimui atskaitinga aukščiausioji valstybinio audito institucija. Pagrindinis Valstybės kontrolės konstitucinis uždavinys – prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas.

Valstybės kontrolė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės kontrolės įstatymu ir kitais įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybinės etikos kodeksu ir kitais teisės aktais. Jos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo ir profesionalumo principais.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • VALSTYBĖS KONTROLĖS ISTORIJA IR RAIDA………… ……………………….4
 • 1.1. Finansų kontrolės pradžia Lietuvoje……………………………………………4
 • 1.2. Valstybės kontrolės raida tarpukariu……………………………………………4
 • 1.3. Sovietmečio režimo metai………………………………………………………5
 • 1.4. Valstybės kontrolės raida atkūrus Nepriklausomybę…………………………6
 • VALSTYBĖS KONTROLĖS KOMPETENCIJA……………………………………….7
 • VALSTYBĖS KONTROLĖS VEIKLA…………………………………………………8
 • 3.1. Finansinis auditas……………………………………………………….………8
 • 3.2. Veikos auditas…………………………………………………………………9
 • 3.3. Išvados seimui………………………………………………………………10
 • 3.4. Bendradarbiavimas…………………………………………………………11
 • 3.5. Gerosios praktikos sklaida…………………………………………………12
 • VALSTYBĖS KONTROLĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS……………………… ….12
 • IŠVADOS…………………………………………………………………………………13
 • NAUDOTA LITERATŪRA……………………… ………………………………………14

Literatūros sąrašas


 1. LR VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMAS

 2. Vaclovas Lakis „Audito sistema: raida ir problemos“, Vilnius, 2007

 3. http://www.vkontrole.lt/

 4. http://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=94

 5. http://mokslai.lt/referatai/referatas/valstybes-kontrole-puslapis10.html


Reziumė

Autorius
guuru
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2021
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Socialinė kontrolė

Apskaita Referatas astrida
Socialinė kontrolė – viena dažniausiai sociologijoje vartojamų sąvokų. Tai poveikio formos ir būdai, kuriais visuomenė ir socialinės grupės reguliuoja joms priklausančių žmonių elgesį....

Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas

Apskaita Kursinis darbas gabzys
Įmonių finansinės veiklos analizė parodo kaip įmonė dirbo analizuojamu laikotarpiu, jos metu apskaičiuojami įvairūs rodikliai, kurių pagalba įvertinama veikla, mokumas, įsiskolinimas, veiklos efektyvumas,...

Pelno mokesčio kontrolė įmonėje

Apskaita Referatas 2011 m. simaandreja
Juridinių asmenų pelno apmokestinimas Lietuvoje įvestas 1990 m. liepos 31 d. Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymu. Dabar šis mokestis skaičiuojamas, deklaruojamas ir mokamas...

Vidaus kontrolė N organizacijoje

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. grigdanga
Temos aktualumas. Kiekvienos įmonės vadovams yra svarbūs įmonės tikslai, tokie kaip stabili, pelninga ir konkurencinga veikla bei motyvuoti darbuotojai, kurie padeda tuos tikslus...