Augalų mityba: tręšimo plano sudarymas

16 psl. / 2194 žod.

Ištrauka

Didėjant žemės ūkio produkcijos konkurencingumui, augalų mitybos reguliavimas turi būti racionalus. Norint pasiekti šį tikslą reikia gerai pažinti šalies dirvožemius, turėti duomenų apie jų agrochemines savybes, žinoti kokia įvairių agrocheminių rodiklių įtaka žemės ūkio augalų derliui, trąšų efektyvumui, taip pat kokia trąšų ir kitų veiksnių įtaką dirvožemio agrocheminių rodiklių kaitai.
Augalų tręšimo normų apskaičiavimas planuojamam derliui gauti yra pagrįstas maisto medžiagų poreikio nustatymu vienai tonai derliaus išauginti vidutinėmis klimatinėmis sąlygomis. Normos dydis koreguojamas atsižvelgiant į augalo fiziologines savybes, planuojamo derliaus dydį, realias dirvožemio sąlygas, priešsėlius, įterptų organinių trąšų kiekį ir kt.
Dirvožemio sudėtis ir agrocheminės savybės, jo fiziniai, cheminiai ir biologiniai procesai yra svarbūs vertinant trąšų efektyvumo pokyčius ir jų naudojimą. Augalų derliui ir trąšų efektyvumui didelės reikšmės turi bendrosios maisto medžiagų (azoto, fosforo, kalio bei mikroelementų ) atsargos dirvožemyje ir augalams prieinamų formų kiekis, dirvožemio granuliometrinė sudėtis bei rūgštumas. Todėl, planuojant augalų tręšimą norimam derliui išauginti, rekomenduojama koreguoti trąšų normas, priklausomai nuo minėtų maisto medžiagų kiekio dirvožemyje, panaudojant bandymų metu nustatytus koeficientus.
Priešsėlis taip pat labai svarbus siekiant planuojamo derliaus. Jo įtaka auginamam augalui priklauso nuo to, kiek ir kokių maisto medžiagų lieka dirvoje, bei nuo klimatinių sąlygų, darančių įtaką šių medžiagų suirimo greičiui dirvoje. Augalų maisto atsargoms pagausinti, humuso balansui palaikyti bei dirvožemio fizikinėms savybėms pagerinti reikia tręšti organinėmis trąšomis, tarp jų ir žaliosiomis trąšomis. Bandymais nustatyta, kad augalų žaliojoje masėje sukauptą azotą ir kitas maisto medžiagas augalai panaudoja geriau negu esančias mėšle.


Reziumė

Autorius
carpe
Tipas
Referatas
Dalykas
Biologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Mityba ir maisto medžiagos. Paruoštukė

Biologija Paruoštukė 2010 m. stella
Maistas–tai medžiaga, kurią gyvūnas gauna iš supančios aplinkos ir naudoja tai kaip energijos šaltinįar kūno dalių biosintezei. •Pavyzdžiui:Baltymai, Angliavandeniai, Riebalai ir kt. •Mityba–tai...

Medžiagų pernaša augaluose

Biologija Prezentacija 2012 m. laika
Tai prezentacija skirta biologijos pamokai, apie medžiagų( vandens, mineralinių medž.) pernašą augaluose.

Augalų fiziologijos paruoštukė

Biologija Paruoštukė virgita
1.Fotosintezės šviesos ir tamsos fazių ryšys: dalyvaujančios medžiagos, jų patekimas ir panaudojimas, reikšmė. Vykstant fotosintezės šviesos fazei, chloroplastų stromoje susidaro ATP ir NADPH....

Organizmų mitybos būdai ir lygmenys

Biologija Konspektas dompativa
Gamintojai – tai visi žalieji augalai, dumbliai, fotosintezę vykdančios bakterijos (pavyzdžiui, melsvabakterės). Gamintojai dar vadinami autotrofais, nes šie organizmai iš neorganinių junginių patys sau pasigamina...