Humanitariniai mokslai / Žurnalistika

Religinė tolerancija Lietuvos masinio informavimo priemonėse

0 atsiliepimų
Autorius:
Šiuolaikinėje visuomenėje pagrindinis veiksnys, lemiantis vienokį ar kitokį veikimą ar neveikimą, yra žiniasklaidos priemonės, jų skleidžiama informacija. Masinės informacijos priemonės, operatyviai skelbdamos aktualią, naują ir objektyvią informaciją, padeda visuomenei geriau orientuotis tikrovėje ir laiku išspręsti iškeltus gyvenimo uždavinius.
Temos aktualumas. Viena iš svarbiausių masinės komunikacijos priemonių funkcijų yra visuomenės informavimas. Lietuvos Respublikos spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatyme, viena iš kuruojamų sričių yra visuomenės informavimo politika. 1999 metų įstatyme pabrėžiama: „Lietuvos piliečiai turi teisę laisvai ir nekliudomai reikšti savo pažiūras, nuomonę, skleisti žinias spaudoje ir kitose masinės informacijos priemonėse, gauti iš jų objektyvią informaciją kiekvienu valstybės ir visuomenės gyvenimo klausimu. Masinės informacijos priemonės laisvos ir necenzūruojamos. Kišimasis į jų veiklą rengiant ir skleidžiant informaciją yra neleistinas.“. Pagal šį įstatymą masinės informacijos priemonės suteikia galimybę pasiekti visus visuomenės narius, ypač tai aktualu regionuose. Masinės informacijos priemonės laisvai rengia ir skleidžia informaciją. Savo veikloje jos vadovaujasi humanizmo, lygybės, tolerancijos, pagarbos žmogui ir kitomis bendražmogiškomis vertybėmis, padeda plėtoti demokratiją ir viešumą, skatinti visuomenės ir valstybės pažangą.
Temos problema. Tačiau tas pats įstatymų rinkinys traktuoja ir riboja neleidžiama skelbti informacija. Viena tokių ir praktiškai opiausia bei svarbiausia kiekvienam piliečiui, gerbiančiam savo tikėjimą ir vertybines pažiūras yra religinė aplinka. Šiuo atveju įstatymas numato, kad „Neskelbtina informacija, kurstanti karą, smurtą, nacionalinę ir religinę nesantaiką, taip pat neleidžiama platinti pornografijos kūrinių.“. Vadinasi pagal šį įstatymą, visos, su religine priešprieša susijusios informacijos neleidžiama skelbti su tuo nesusijusiems subjektams, išskyrus atvejus, kai tai numato teismo sprendimas arba leidžiama paties religinės aplinkos atstovo. Tačiau ar šiandieninėje visuomenėje ir jos informavimo priemonėse, pvz. televizijoje, yra laikomosi šių įstatymo normų? Juk šiuolaikinė visuomenė ištroškusi nuolatinių skandalų ir netikėtų akibrokštų, kurie duoda peną nesibaigiančioms ir vis naujoms diskusijoms bei apkalboms. Kyla klausimas ar religinės pažiūros šiandien dar tūri savo tikrąją vertę? Ar masinio informavimo priemonės neiškreipia pateikiamos informacijos laukdami didesnio ir norimo efekto, pamirštant moralines vertybes ir religinius principus.
Šiame darbe bus bandoma atsakyti į iškilusius probleminius klausimus, kaip šiandien yra vertinamos religinės normos ir kaip jos yra pateikiamos bei išreiškiamos masinio informavimo priemonėse. Darbas turėtų padėti atskleisti esamą situaciją ir įvertinti padėtį, vyraujančia religinėje erdvėje ir jos svarbą visuomenės rate.
Darbo objektas - Religinė tolerancija masinėse informavimo priemonėse.
Darbo tikslas - atskleisti ir įvertinti religinę toleranciją Lietuvos masinio informavimo priemonėse.
Darbo uždaviniai:
1. Teoriškai apžvelgti masinio informavimo priemonių ypatumus;
2. Apibrėžti religinės tolerancijos sampratą ir išskirti jos ypatybes;
3. Atskleisti ir įvertinti religinę toleranciją Lietuvos masinio informavimo priemonėse.
Darbo metodika. Mokslinės literatūros ir dokumentų analizė ir interpretavimas. Religinio ir informacinio konteksto metodologinis apibendrinimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5348 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. TEORINIAI MASINIŲ INFORMAVIMO PRIEMONIŲ YPATUMAI4
 • 1.1. Masinės informavimo priemonės sąvoka ir jos vaidmuo visuomenėje4
 • 1.2. Televizijos, kaip vienos pagrindinių masinės informavimo priemonės poveikio visuomenei galimybės7
 • 1.3. Pagrindiniai teoriniai požiūriai į masines informavimo priemones9
 • 2. RELIGINĖ TOLERANCIJA LIETUVOS MASINIO INFORMAVIMO PRIEMONĖSE12
 • 2.1. Religinė tolerancija12
 • 2.1.1 Tolerancijos samprata12
 • 2.1.2. Religinės tolerancijos ypatybės13
 • 2.2. Religinė tolerancija žiniasklaidoje15
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪRA20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lyginamoji politika. Masinių informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas Lietuvoje ir Rusijoje
Referatas Lyginamoji politika. Masinių informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas Lietuvoje ir Rusijoje

Temos aktualumas. Šiandien masinės informacijos priemonės arba žiniasklaida – visiems gerai žinomi terminai. Juos nuolat [...]

Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos
Rašinys Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos

Anot vieno žymiausių švietimo epochos rašytojų Johano Volfgango fon Gėtės tas, kuris nemoka svetimų kalbų [...]

Tolerancija, LGBT Lietuvoje
Prezentacija Tolerancija, LGBT Lietuvoje

Tolerancijos istorija. 1579 m. sausio 24 d. Utrechto unijoje pirmą kartą Europos istorijoje buvo įteisinta pozicija [...]

Masininės informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas
Referatas Masininės informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas

Masinės informavimo priemonės arba žiniasklaida - tai priemonės, skirtos pateikti informaciją plačiam žmonių ratui. Tradiciškai [...]

Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos.
Rašinys Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos.

Žodis etiketas kilęs iš prancūzų kalbos. Jis apibrėžiamas, kaip konkrečios visuomenės priimtos elgesio bei mandagumo [...]

Masinių informavimo priemonių įtaka jaunimui
Kursinis darbas Masinių informavimo priemonių įtaka jaunimui

Kiekvienos demokratinės valstybės, tame tarpe ir Lietuvos, svarbiausia vertybė – žmonės, jų ateities perspektyvos. Didelis [...]

Religinio tapatumo raiška Lietuvos netradicinėse religinėse bendrijose
Referatas Religinio tapatumo raiška Lietuvos netradicinėse religinėse bendrijose

          Asmens tapatumas – vis dažniau tyrinėjamas šiuolaikinės visuomenės reiškinių. Kalbama apie nuolatinę [...]

Vartotojo teisės į informaciją sudarant sutartis ryšio priemonėmis
Referatas Vartotojo teisės į informaciją sudarant sutartis ryšio priemonėmis

ĮVADAS  Vartotojo teisė į informaciją yra viena pagrindinių vartotojų teisių, ku­rios įgyvendinimas yra svarbus vartotojų apsaugos [...]

Ar lietuviai yra tolerantiški?
Rašinys Ar lietuviai yra tolerantiški?

Darbe aptariami Lietuvių tolerancijos aspektai. Aprašomos kelios Lietuvių tolerantiškumo išraiškos.

Lietuvos geležinkelio teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybių ir priemonių tyrimas
Diplominis darbas Lietuvos geležinkelio teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybių ir priemonių tyrimas

Šiuolaikinis transporto vaidmuo yra ryškiai pasikeitęs. Transportas yra gyvybiškai svarbus ne tik žmogui, bet ir [...]

Verslo informacijos vadybos profesinė praktika lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
Praktikos ataskaita Verslo informacijos vadybos profesinė praktika lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Atliktos profesinės praktikos pavadinimas - „Verslo infomacijos vadybos profesinė praktika“. Praktikos tikslas – atlikti organizacijos [...]

Bibliotekos vidinės sistemos organizavimas kaip priemonė kurti informacijos produktus ir paslaugas
Rašinys Bibliotekos vidinės sistemos organizavimas kaip priemonė kurti informacijos produktus ir paslaugas

Mokslinės esė tikslas yra atskleisti, kaip bibliotekos vidinės sistemos organizavimas tampa priemone, kuriant informacijos produktus [...]

Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai. Remdamiesi kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite
Rašinys Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai. Remdamiesi kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite

Žmogaus tautinis identitetas formuoja žmogaus pasaulėžiurą, jo tapatybę, priskiria vienai ar kitai tautinei bendruomenei. Kalba [...]

Lietuvos mokėjimų balansas: struktūra ir reguliavimo priemonės
Referatas Lietuvos mokėjimų balansas: struktūra ir reguliavimo priemonės

Yra labai svarbu suprasti mokėjimo balanso esmę, struktūrą, reguliavino priemones, nes jis ne tik atspindi [...]