Laisvės (dorovinės) samprata

11 psl. / 2726 žod.

Ištrauka

Kas tai yra žmogaus laisvė, kas tai yra dorovinė laisvė, kaip ji pasireiškia visais aspektais žmonijos raidoje?. Tai klausimai, kuriuos nagrinėja ir studijuoja ne tik pasaulio, Europos, bet ir Lietuvos filosofai ir mąstytojai.
Žmogaus laisvė reiškia tai, kad jis iš dviejų galimybių ką nors daryti esamoje padėtyje vienodai gali pasirinkti vieną arba kitą. Tikrą laisvę asmenybė pasiekia tada, kai jai rūpi ne laisvė, o kai jai rūpi dorovinis pašaukimas (V. Sezemanas, 1997, p.367).
L.Archangelskis teigė, kad dorovės reikalavimų įsisąmoninimas, subjektyvus jų priėmimas, organiškas sulydymas su sąmoningai veikiančio individo įsitikinimais, jausmais, valia ir yra tai, ką mes vadiname dorovine laisve. Dorovinė laisvė nurodo dorovinių normų interiorizacijos laipsnį individualioje sąmonėje ( V. Žemaitis, 1983, p.63).
Šio darbo tikslas – atskleisti žmogaus laisvės (dorovinės) esmę, jos sąsają su žmogaus prigimtimi, elgesiu, jį supančia aplinka.
Darbe keliami uždaviniai:
paanalizuoti žmogaus valios ir laisvės, dorovinės sąmonės ir kultūros, dorovės ir moralės, laisvės vidinės ir išorinės sąveikos sampratas;
palyginti įvairių filosofų ir mąstytojų aiškinimus ir samprotavimus apie žmogaus laisvę, dorovę ir moralę.
Darbui ruošti buvo naudojama Lietuvoje spausdinta filosofinė literatūra su užsienio ir lietuvių filosofų moksliniais straipsniais.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. LAISVĖS SĄVOKA4
 • 1.1. Valia ir laisvė4
 • 1.2. Dorovinė sąmonė5
 • 2. DOROVINĖ LAISVĖ6
 • 2.1. Asmenybės dvasinis turtingumas6
 • 2.2. Dorovinė kultūra7
 • 3. ŽMOGAUS LAISVĖS VIDINĖ IR IŠORINĖ SĄVEIKA7
 • 4. DOROVĖ IR MORALĖ9
 • IŠVADOS11
 • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
evelina
Tipas
Referatas
Dalykas
Etika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 25, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Profesinės etikos samprata

Etika Referatas justyyyynka
Aktualumas. Etikos tyrimai ir studijos neatsiejami nuo moralės tyrimų bei studijų. Etikos principai ir taisyklės padeda vertinti asmenų elgesį tam tikrose susiklosčiusiose situacijose...

Gėrio ir blogio samprata

Etika Rašinys daiva_pirmūnė
Gėrio ir blogio samprata buvo aktuali visais laikais. Jau antikos filosofai Platonas ir Aristotelis žmogaus sielą suprato...